Cookiebeleid

Elia Transmission Belgium NV en Elia Group NV (hierna “Elia”, “wij”, “onze”, “ons”) verbinden zich tot de bescherming en eerbiediging van uw privacy (hierna “u”, “uw”). 

Elia beschermt daartoe de persoonsgegevens van haar klanten, prospects, partners, leveranciers, gebruikers/bezoekers die ze online verzamelt door middel van cookies, tags, tracers (samen: “cookies”) en verwerkt ze met de grootste zorg.

Ons Cookiebeleid (“Beleid”) is een integraal onderdeel van ons Privacybeleid. Gelieve ze allebei aandachtig te lezen.

Wij danken u voor uw bezoek en wensen u een aangename ervaring op onze websites https://www.elia.be en https://www.eliagroup.eu (de “websites”).

 

 • 1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke 

  De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Elia Transmission Belgium, met maatschappelijke zetel te Keizerslaan 20 – 1000 Brussel, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0731.852.231 voor de site www.elia.be en Elia Group, met maatschappelijke zetel te Keizerslaan 20 – 1000 Brussel, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0476.388.378 voor de site www.eliagroup.eu.  
   
  Indien er cookies van derden worden gebruikt, kunnen er ook andere verwerkingsverantwoordelijken zijn. Raadpleeg sectie 3 voor meer informatie.

  Als u vragen of verzoeken hebt in verband met ons Beleid of de manier waarop wij uw persoonsgegevens in het algemeen verwerken, kunt u contact met ons opnemen via sectie 8.

 • 2. Over cookies

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw toestel (bv. een tablet, een smartphone, een vaste computer of laptop) worden geüpload wanneer u onze website bezoekt. Ze kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van de website, of ze kunnen ons in staat stellen om u en uw toestel tijdens volgende bezoeken te identificeren. Cookies stellen ons in staat om uw toestel te herkennen. Meer informatie over cookies vindt u op http//www.allaboutcookies.org en http://www.youronlinechoices.eu.

  Met uitzondering van de strikt noodzakelijke cookies hoeft u (al) onze cookies niet te aanvaarden. Indien bepaalde cookies echter uitgeschakeld of verwijderd zijn, kunnen sommige functies van onze website niet werken zoals voorzien. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk dat u niet alle functies die wij aanbieden kunt gebruiken en dat u uw voorkeuren niet kunt opslaan, of dat sommige van onze pagina’s niet correct worden weergegeven. U vindt meer informatie over het uitschakelen en/of verwijderen van cookies in sectie 4 hierna.

 • 3. Welke types cookies gebruiken wij?

  3.1. Algemene informatie 

  Op onze website gebruiken wij sessiecookies en permanente cookies. 

  Wij gebruiken ook interne cookies en cookies van derden. De interne cookies zijn cookies van Elia. De cookies van derden zijn cookies afkomstig van websites van een ander domein dan het domein in de adresbalk van uw browser wanneer u een website van Elia bezoekt.

  Wij gebruiken ook aanvragen van derden, dat zijn oproepen naar externe servers om inhoud van andere applicaties of websites weer te geven (bv. Twitter-widgets). Hoewel deze applicaties geen cookies installeren, kunnen ze via parameters informatie over de bezoeker verzamelen.

  Dit is de lijst van de verschillende types cookies die wij op onze website gebruiken:

  A. Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies zijn onmisbaar voor uw navigatie op onze website en het gebruik van de functies ervan. Omdat ze technisch noodzakelijk zijn, worden ze zodra u de website bezoekt op uw toestel geplaatst en kunt u ze niet weigeren.
  B. Analysecookies/prestatiecookies: deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop u onze website gebruikt (bv. webpagina’s/functies die u het vaakst bezoekt of gebruikt). Deze cookies stellen ons in staat om de werking van de website te verbeteren. U kunt deze cookies weigeren.
  C. Functionele cookies: deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functies en een meer persoonlijke ervaring te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons en/of door derde leveranciers van wie wij diensten aan onze pagina’s hebben toegevoegd. 
  D. Targetingcookies/reclamecookies: deze cookies worden gebruikt om content te bieden die beter is afgestemd op uw profiel en uw interesses, op basis van de analyse van uw navigatie. U kunt deze cookies weigeren.

  3.2. Lijst van de op deze website gebruikte cookies

  De volgende lijst vermeldt en beschrijft de verschillende cookies die op deze website worden gebruikt, volgens hun doeleinde, type en in voorkomend geval hun herkomst.


  A. Strikt noodzakelijke cookies

  • SXA_SITE ([ASP.NET TS, ASP.NET_SessionId, website#lang])
   Doel: deze cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over de manier waarop de bezoekers deze website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om de werking van onze websites te optimaliseren en de gebruikersvoorkeuren te onthouden (bv. taalkeuze).
   Eigenaar van de cookie: www.elia.be, www.eliagroup.eu;
   Informatie: leverancier : sitecore;
   Rechtsgrondslag van de verwerking: gerechtvaardigd belang (artikel 6(1), f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’);
   Werkingsduur: sessie;
  • Elia site#lang
   Doel: deze cookie wordt gebruikt om de taalkeuze van de gebruiker te onthouden;
   Eigenaar van de cookie: www.elia.be, www.eliagroup.eu;
   Informatie: leverancier: sitecore;
   Rechtsgrondslag van de verwerking: gerechtvaardigd belang (artikel 6(1), f) van de AVG);
   Werkingsduur: sessie;
  • TS01690ff8, TS0101abd0
   Doel: het systeem BIG-IP ASM gebruikt de namen van ASM-cookies om veiligheidsregels toe te passen. Het systeem BIG-IP ASM valideert de door de gebruikers teruggestuurde cookies om te verzekeren dat ze niet gewijzigd zijn;
   Eigenaar van de cookie: www.elia.be, www.eliagroup.eu;
   Informatie: leverancier – BIG IP ASM (https://support.f5.com/csp/article/K6850);
   Rechtsgrondslag van de verwerking: gerechtvaardigd belang (artikel 6(1), f) van de AVG);
   Werkingsduur: sessie;
  • Strikt noodzakelijke cookies die alleen op het EPIC-platform worden gebruikt
  Naam  Domein Werkingsduur Doeleinden
  x-ms-cpim-admin main.b2cadmin.ext.azure.com Sessie Bevat gegevens van het lidmaatschap van gebruikers via tenants. De tenants een gebruiker is lid van en het niveau van lidmaatschap (beheerder of gebruiker). 
  x-ms-cpim-slice b2clogin.com, login.microsoftonline.com, branded domain Sessie Wordt gebruikt voor het routeren van aanvragen naar het geschikte productie-exemplaar.
  x-ms-cpim-trans b2clogin.com, login.microsoftonline.com, branded domain Sessie Wordt gebruikt voor het bijhouden van de trans acties (aantal authenticatie aanvragen naar Azure AD B2C) en de huidige trans actie.
  x-ms-cpim-sso:{Id} b2clogin.com, login.microsoftonline.com, branded domain Sessie Wordt gebruikt voor het onderhouden van de SSO-sessie.
  x-ms-cpim-cache:{id}_n b2clogin.com, login.microsoftonline.com, branded domain Sessie, geslaagde verificatie Wordt gebruikt voor het onderhouden van de status van de aanvraag.
  x-ms-cpim-csrf b2clogin.com, login.microsoftonline.com, branded domain Sessie Token voor aanvraag vervalsing op meerdere sites gebruikt voor CRSF-beveiliging.
  x-ms-cpim-dc b2clogin.com, login.microsoftonline.com, branded domain Sessie Wordt gebruikt voor Azure AD B2C netwerk routering.
  x-ms-cpim-ctx b2clogin.com, login.microsoftonline.com, branded domain Sessie Context
  x-ms-cpim-rp b2clogin.com, login.microsoftonline.com, branded domain Sessie Gebruikt voor het opslaan van lidmaatschapsgegevens voor de resource provider Tenant.
  x-ms-cpim-rc b2clogin.com, login.microsoftonline.com, branded domain Sessie Wordt gebruikt voor het opslaan van de relay-cookie.
   
  B. Analysecookies/prestatiecookies
  • YouTube ([_gps,_pref,_ysc,_visitor_info1_live])
   Doel:
   de doeleinden worden in de onderstaande tabel beschreven.
   Informatie:
   YouTube wordt door de website gebruikt om videocontent weer te geven en op te slaan. Deze cookies worden door YouTube ingesteld om het gebruik van zijn diensten te volgen. De cookies van YouTube worden alleen geïnstalleerd als u op 'play' drukt.
   Eigenaar van de cookie:
   YouTube (Google)
   Rechtsgrondslag van de verwerking:
   toestemming (artikel 6(1), a) van de AVG) 
   Naam  Doel  Werkingsduur
   _gps  Registreert een unieke identificatie die door Google wordt gebruikt om statistieken op te stellen over de video’s die de gebruiker op de verschillende websites bekijkt.  24 uur
   _pref  Registreert een unieke identificatie die door Google wordt gebruikt om statistieken op te stellen over de video’s die de gebruiker op de verschillende websites bekijkt.  8 maanden
   _ysc  Registreert een unieke identificatie om statistieken over het bekijken van YouTube-video’s op te stellen.   sessie
   _visitor_info1_live  Schat de bandbreedte van de gebruiker volgens de webpagina die de video bevat.  179 dagen

  Meer informatie: https://policies.google.com/privacy

  • Google Analytics ([_ga, _gat, _utma, _utmt, _utmb, _utmc, _utmz en _utmv]) en Google Tag Manager ([_dc_gtm_])

   Doel: informatie verzamelen over de manier waarop de bezoekers deze website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om rapporten op te stellen en deze website te verbeteren. De cookies verzamelen de informatie anoniem, met inbegrip van informatie over het aantal bezoekers van deze website, de pagina die de bezoekers naar deze website heeft gestuurd en de pagina’s die ze hebben bezocht.
   Eigenaar van de cookie: Google
   Informatie: de door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) worden naar Google verzonden en op de servers van Google in de Verenigde Staten bewaard. Lees voor meer informatie over de cookies van Google het privacybeleid van Google. U kunt beletten dat Google gegevens (cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt door de browser add-on op het adres https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren.
   Rechtsgrondslag van de verwerking: toestemming (artikel 6(1), a) van de AVG).
   Werkingsduur: 2 jaar

   In dit kader worden de volgende cookies gebruikt: 
   Naam  Doel  Werkingsduur
   _ga  Gebruikt om de gebruikers te onderscheiden.  24 maanden
   _gid  Gebruikt om de gebruikers te onderscheiden.  24 uur
   _gat  Deze cookie wordt gebruikt om de aan Google Analytics gerichte aanvragen te beperken en zo de efficiëntie van de oproepen op het net te verbeteren. Als Google Analytics via Google Tag Manager wordt geïmplementeerd, heet deze cookie _dc_gtm_ <property-id>.  1 minuut
   _utma  Gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er nog geen __utma cookie bestaat. De cookie wordt geüpdatet telkens wanneer er gegevens naar Google Analytics worden verstuurd.  2 jaar
   _utmt  Gebruikt om de aanvraagsnelheid te beperken.  10 minuten
   _utmb  Gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken te bepalen. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er nog geen __utmb cookie bestaat. De cookie wordt geüpdatet telkens wanneer er gegevens naar Google Analytics worden verstuurd.  30 minuten
   _utmc  Vroeger werkte deze cookie samen met de cookie __utmb om te bepalen of het een nieuwe sessie/nieuw bezoek van de gebruiker betrof.  sessie
   _utmz  Bewaart de bron van het verkeer of de campagne die verklaart hoe de gebruiker de website heeft bereikt. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en wordt geüpdatet telkens wanneer er gegevens naar Google Analytics worden verstuurd.  6 maanden
   _utmv  Gebruikt om gepersonaliseerde variabele gegevens op het niveau van de bezoeker op te slaan. Deze cookie wordt aangemaakt wanneer een ontwikkelaar de methode _setCustomVar met een op het niveau van de bezoeker gepersonaliseerde variabele gebruikt. Deze cookie werd ook gebruikt in de verouderde methode _setVar. De cookie wordt geüpdatet telkens wanneer er gegevens naar Google Analytics worden verstuurd.  2 jaar

   C. Functionele cookies

  • Cookie level ([1|2|3|4])

   Doel:
   de aanvaarding door de bezoeker van de banner met de EU-wetgeving op cookies onthouden.
   Eigenaar van de cookie:
   www.elia.be, www.eliagroup.eu
   Informatie: leverancier :
   sitecore
   Rechtsgrondslag van de verwerking:
   toestemming (artikel 6(1), a) van de AVG)
   Werkingsduur:
   sessie
  • Emergency Ribbons ([closed-emergency-ribbons])

   Doel: de sluiting van de meldingsbanner in de siteheader onthouden. 
   Eigenaar van de cookie: www.elia.be, www.eliagroup.eu
   Informatie: leverancier: sitecore
   Rechtsgrondslag van de verwerking: toestemming (artikel 6(1), a) van de AVG)
   Werkingsduur: sessie
  • Jotforms (Guest; language; userReferer; PHPSESSID)

   Doel: de doeleinden worden in de onderstaande tabel beschreven.
   Eigenaar van de cookie: jotfor.ms, jotform.com, www.jotform.com
   Rechtsgrondslag van de verwerking: toestemming (artikel 6(1), a) van de AVG)
   Informatie: hieronder volgt een lijst van de Joform-cookies.
    

   Naam  Doeleinden  Werkingsduur
   Guest Deze cookie registreert gegevens over het website-gedrag van bezoekers. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en websiteoptimalisatie.  30 dagen
   language Deze cookie slaat de taalcode van de bezoeker op om vertalingen af te handelen.  30 dagen 
   userReferer Deze cookie bepaalt hoe de gebruiker de website heeft bezocht. Deze informatie wordt door de websitebeheerder gebruikt om de efficiëntie van zijn marketing te meten.  30 dagen
   PHPSESSID Deze cookie wordt ingesteld om de sessiestatus van de gebruiker over paginaverzoeken heen te bewaren.  Sessie


  More information:
  https://www.jotform.com/privacy/
  https://www.jotform.com/cookie-policy/cookie-list/

  D. Targetingcookies/reclamecookies 
  • Hotjar (__hjid; ajs_anonymous_id; _hjLocalStorageTest; _hjAbsoluteSessionInProgress )

   Doel:
   de doeleinden worden in de onderstaande tabel beschreven.
   Eigenaar van de cookie:
   Hotjar
   Rechtsgrondslag van de verwerking:
   toestemming (artikel 6(1), a) van de AVG)
   Informatie:
   hieronder volgt een lijst van de Hotjar-cookies.
   Naam  Doeleinden  Werkingsduur
   _hjid  Hotjar-cookie. Deze cookie wordt geplaatst wanneer de gebruiker voor het eerst aankomt op een pagina met het Hotjar-script. Hij wordt gebruikt om de gebruikers-ID van Hotjar te bewaren, die in de browser uniek is voor deze site. Dit zorgt ervoor dat het gedrag tijdens volgende bezoeken aan dezelfde site wordt toegeschreven aan dezelfde gebruikers-ID.  365 dagen
  ajs_anonymous_id  Deze cookies worden meestal voor analytische doeleinden gebruikt en helpen om het aantal personen te tellen die een gegeven site bezoeken, door na te gaan of u de site al hebt bezocht. Deze cookie heeft een duur van één jaar.  365 dagen
  _hjLocalStorageTest Deze cookie wordt gebruikt om na te gaan of het Tracking Script van Hotjar een lokale opslag kan gebruiken. Als dat zo is, wordt een waarde '1' in de cookie ingesteld. De in _hjLocalStorageTest opgeslagen gegevens hebben geen vervaltermijn, maar worden na hun aanmaak onmiddellijk verwijderd, zodat de verwachte opslagduur minder dan 100 ms is.  sessie
   _hjAbsoluteSessionInProgress De cookie is geconfigureerd opdat Hotjar het begin van het traject van de gebruiker zou kunnen volgen voor een totaal aantal sessies. Hij bevat geen identificeerbare informatie.

  30 minuten


   

 • 4. Parameters voor de configuratie van cookies

  U kunt cookies op verschillende manieren configureren en beheren: u kunt de cookies van Elia of van derden uitschakelen in de instellingen van uw browser, of onze tool voor de configuratie van cookies gebruiken om uw cookievoorkeuren te beheren.

  • 4.1. De cookie-instellingen kunnen van browser tot browser verschillen 

   Bij wijze van voorbeeld vindt u op de onderstaande links bijkomend advies over het uitschakelen en/of verwijderen van cookies in bepaalde browsers:
  • 4.2. De tool van Elia voor de configuratie van cookies 

  U kunt cookies ook uitschakelen en uw toestemming voor door Elia geplaatste cookies intrekken met behulp van onze tool voor het beheer van cookies: “Mijn voorkeuren beheren”.

  Deze tool is beschikbaar op onze website en in onze informatiebanner.

   

   

 • 5. Uw rechten

  U beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u hebben. 

  U beschikt over de volgende rechten: het recht om geïnformeerd te worden, het recht op toegang, op rectificatie, op bezwaar, op draagbaarheid, op verwijdering (het “recht op vergetelheid”), op de beperking van de verwerking en op het intrekken van uw toestemming (zie sectie 4 hierboven voor meer informatie over dit recht). 

  Wat het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming betreft, met inbegrip van profilering, en in voorkomend geval nuttige informatie over de onderliggende logica en het belang en de verwachte gevolgen van deze verwerking voor u, bevestigt Elia dat er geen geautomatiseerde besluitvorming op basis van de verzamelde gegevens is. 

  Al deze rechten worden ook uitvoerig toegelicht in sectie 6 van ons Privacybeleid. Wij trachten gevolg te geven aan uw verzoek zodra dat materieel mogelijk is en altijd binnen de door de AVG voorziene termijnen.

  Als u vragen over uw rechten zou hebben, of klachten over de manier waarop Elia uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u ze ons eerst melden via sectie 8 van dit Beleid. U hebt altijd het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel, België, +32 2 274 48 00, contact@apd-gba.be.

   
 • 6. Bewaartermijn van de verzamelde gegevens 

  De bewaartermijn van de via de verschillende cookies verzamelde gegevens kan variëren naargelang de cookie door Elia of door derden geplaatst is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bewaartermijn van cookies van derden.

  De door Elia verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de in dit Beleid vermelde nagestreefde doeleinden en hoe dan ook niet langer dan vijfentwintig (25) maanden. Daarna zullen ze worden gewist wanneer de bewaartermijn verstreken is, behalve indien een langere bewaartermijn toegestaan of opgelegd is door een wettelijke of reglementaire verplichting, of indien de persoonsgegevens het voorwerp zijn van een anonimisering die de “heridentificatie” van personen onmogelijk maakt. Deze geanonimiseerde gegevens hebben niet langer een persoonlijk karakter en mogen dus vrij worden bewaard en met name gebruikt voor de productie van statistieken.

 • 7. Update van ons Beleid 
  Door alle cookies te aanvaarden of door uw voorkeuren te beheren, erkent u dat u de voorwaarden van dit Beleid hebt gelezen en aanvaardt u ons gebruik van cookies op de hierboven beschreven manier. 

  Wij kunnen dit Beleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd en indien nodig zullen bepaalde wijzingen in de cookiebanner worden gemeld. Gelieve deze pagina regelmatig te bezoeken, zodat u op de hoogte blijft van de updates of wijzigingen van het Beleid. Door na de publicatie van de wijzigingen van dit Beleid de website te blijven bezoeken, geeft u te kennen dat u de wijzigingen hebt aanvaard. 

  De meest recente update van dit Beleid dateert van  4 Februari 2021 .
   
 • 8. Contactpersoon
  Vragen, opmerkingen en verzoeken in verband met dit Beleid moeten worden gericht aan privacy@elia.be.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.