Dringende boodschappen voor de markt

Als transmissienetbeheerder moet Elia krachtens de verordening (EU) nr. 1227/2011 zo snel mogelijk alle informatie publiceren waarvan hij eigenaar is en die op grond van deze verordening als bevoorrechte informatie kan worden beschouwd. 

Hieronder vindt u de links naar de dringende boodschappen voor de marktspelers die Elia in het kader van haar activiteiten en verantwoordelijkheid als transmissienetbeheerder publiceert.


Melding voor het onevenwicht

Deze Webfeed bevat informatie met betrekking tot de uitvoeirng van operationele procedure die Elia heeft opgesteld om het evenwicht te herstellen.

Webfeed voor de balancing

 

Melding voor de strategische reserve

Deze Webfeed biedt actuele informatie over verschillende aspecten die verband houden met de operationele processen van de strategische reserve.

Webfeed voor de strategische reserve

Storm alert notification

Deze Webfeed stuurt een bericht wanneer het voorspellingstool een gebeurtenis van onweer in de Noordzee in de volgende 36 uren ontdekt

Webfeed voor storm events

 


Disclaimer

Alle gegevens die op deze webpagina worden gepubliceerd zijn louter bedoeld als informatie en zijn wettelijk gezien niet bindend. Iedere gebruiker bevestigt dat hij/zij deze gepubliceerde gegevens en informatie op eigen risico gebruikt.
 
Elia sluit alle aansprakelijkheid uit (noch door contract, uit onwettige daad, misdaad, quasi-misdaad, door rechtsgang of strikte aansprakelijkheid) bij volledige of gedeeltelijke, aanzienlijke onderbreking van de publicaties, door rechtstreekse of onrechtstreekse schade, met aanzienlijke gevolgen, of door schade van enig andere aard die voortvloeit uit het verkeerd begrijpen of door het gebruik van deze informatie voor om het even welke reden.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.