Dringende boodschappen voor de markt

Als transmissienetbeheerder moet Elia krachtens de verordening (EU) nr. 1227/2011 zo snel mogelijk alle informatie publiceren waarvan hij eigenaar is en die op grond van deze verordening als bevoorrechte informatie kan worden beschouwd. 

Melding voor het onevenwicht en strategische reserve

De publicaties van meldingen voor het onevenwicht en voor de strategische reserve, worden sinds 1 september 2021 gepubliceerd op Elia Group IIP. Webfeeds blijven beschikbaar voor historische gegevens (tot 31-8-2021). 

Webfeed voor de balancing (31-8-2021)

Webfeed voor de strategische reserve (tot 31-8-2021)

Storm alert notification

Deze webfeed geeft Elia weersvoorspellingen voor stormen in de Noordzee in de volgende 36 uren. 

Webfeed voor storm events

Disclaimer

Alle gegevens die op deze webpagina worden gepubliceerd zijn louter bedoeld als informatie en zijn wettelijk gezien niet bindend. Iedere gebruiker bevestigt dat hij/zij deze gepubliceerde gegevens en informatie op eigen risico gebruikt.
 
Elia sluit alle aansprakelijkheid uit (noch door contract, uit onwettige daad, misdaad, quasi-misdaad, door rechtsgang of strikte aansprakelijkheid) bij volledige of gedeeltelijke, aanzienlijke onderbreking van de publicaties, door rechtstreekse of onrechtstreekse schade, met aanzienlijke gevolgen, of door schade van enig andere aard die voortvloeit uit het verkeerd begrijpen of door het gebruik van deze informatie voor om het even welke reden.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.