Aansluitingscontract

Netgebruikers beschikken over een aansluitingscontract met Elia. Wat stipuleert dit contract?

Rechten en plichten

Het aansluitingscontract regelt de contractuele rechten en plichten van Elia en van de netgebruiker met betrekking tot:

  • het gebruiksrecht;
  • de eigendom;
  • de technische vereisten;
  • het beheer van de aansluitingsinstallaties;

Technische gegevens

Het contract bevat ook de vereiste technische gegevens van de aan te sluiten installaties van de netgebruiker (spanningsniveau, aansluitingspunt, beschrijving van de installatie, beveiliging, …).

Locatie

Het aansluitingscontract bepaalt verder de fysieke locatie waar de installatie op het Elia-net wordt aangesloten (het aansluitingspunt) en het toegangspunt tot het net waar energie wordt afgenomen of geïnjecteerd.

Het aansluitingscontract is goedgekeurd door de CREG bij beslissing van 16 juli 2009 (beslissing nr. (B) 090716-CDC-883) en is op de geldende reglementen gebaseerd.

In het Waalse gewest genieten de hoogspanningsklanten die rechtstreeks op het lokale transmissienet zijn aangesloten van de bepalingen vermeld in artikel 25quater §1er, 3° van het Waalse decreet van 12 april 2001 inzake een vertraging in de aansluiting die aan Elia toe te schrijven is. Voor meer gedetailleerde informatie kunnen de klanten hun key account manager contacteren.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.