Toegang tot het net aanpassen

De toegangshouder kan Elia vragen om aanpassingen door te voeren, zoals het toevoegen van toegangspunten of het wijzigingen van de evenwichtsverantwoordelijke.

Toevoegen van toegangspunten

De toegangshouder kan Elia vragen om toegangspunten toe te voegen aan zijn contract. 

Deze toevoegingsaanvraag gebeurt als volgt:

 • De toegangshouder dient het daarvoor bestemde formulier (bijlage 2 van het toegangscontract) per e-mail in bij de dienst Klantenondersteuning & dienst van Elia;
 • De aanvraag moet één maand voor de activering van de toegang voor deze toegangspunten bij Elia toekomen;
 • Na ontvangst van de toevoegingsaanvraag brengt Elia de huidige toegangshouder, in wiens toegangscontract deze toegangspunten al aanwezig zijn, op de hoogte van deze verandering;
 • Als de aanvraag wordt goedgekeurd, past Elia het register van toegangspunten aan;
 • De nieuwe toegangshouder krijgt een bevestiging binnen de 15 werkdagen nadat Elia de aanvraag heeft ontvangen.

Wijziging BRP of leverancier

Een evenwichtsverantwoordelijke (BRP) of leverancier wijzigen? Elke aanpassing moet aan Elia worden meegedeeld.

Deze wijziging gebeurt als volgt: 

 • De toegangshouder gebruikt het voorziene formulier (bijlage 3, 3bis(a), 3bis (b) of 3ter van het toegangscontract), met vermelding van de datum waarop de wijziging zal ingaan;
 • De mededeling moet minstens vijf werkdagen voor de wijziging ingaat bij de dienst Customers Support & Services van Elia toekomen.


Meerdere leveranciers en BRP’s per toegangspunt

Netgebruikers die op spanningsniveaus van 150 kV en hoger zijn aangesloten, kunnen meerdere BRP’s en leveranciers per toegangspunt hebben. 

De modaliteiten voor een injectiepunt worden beschreven in bijlage 9 van het toegangscontract:

 • Voor een vaste bandlevering: bijlage 10.
 • Voor een flexibele bandlevering: bijlage 11.

Gesloten distributienet

Wat is een gesloten distributienet?

Het begrip ‘gesloten distributienet’ (of closed distribution system) vloeit voort uit artikel 28 van richtlijn 2009/70/EG. Het betreft een geografisch begrensd privé-net dat zich na de aansluiting van een gebruiker van het Elia-net bevindt en dat andere gebruikers bevoorraadt. Het moet door de bevoegde regulator gecertificeerd worden als gesloten distributienet.

Er zijn twee mogelijkheden: 

 • De operaties of het productieproces van de gebruikers van dit net zijn geïntegreerd;
 • De elektriciteit wordt in hoofdzaak geleverd aan de beheerder van het gesloten distributienet of aan de daaraan verbonden bedrijven. 

Voor meer details, zie de productfiches: Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang (A8)

Hoe werkt het gesloten distributienet?

De industriële klanten die zich in dit gesloten distributienet bevinden hebben het recht om hun eigen energieleverancier en BRP (Balancing Responsible Party, evenwichtsverantwoordelijke) te kiezen, los van de energieleverancier en de BRP van de gebruiker van het Elia-net. 

Wanneer een gebruiker van het Elia-net het statuut van beheerder van een gesloten distributienet verwerft, moeten verscheidene specifieke taken worden vervuld om de gebruikers binnen zijn gesloten distributienet in de praktijk toe te laten om vrij hun eigen leverancier en BRP te kiezen. 

Het gaat om tellingen, toewijzing van energie, beheer van het toegangsregister van het gesloten distributienet, meedelen van gegevens aan de marktspelers... Verscheidene van deze taken vereisen een samenwerking tussen Elia en de beheerder van dit gesloten distributienet.

Praktische modaliteiten

De praktische modaliteiten van de samenwerking tussen de beheerder van het gesloten distributienet en Elia worden gedetailleerd weergegeven in 3 bijlagen bij het toegangscontract (in het Engels), bijlagen 14, 14bis en 14ter.

Bijlage 14 beschrijft de regels die gelden tussen Elia en de beheerder van het gesloten distributienet dat op het Elia-net is aangesloten.

Bijlage 14bis duidt de BRP aan die belast is met de opvolging van de niet-toegewezen energievolumes in het gesloten distributienet dat op het Elia-net is aangesloten.

Bijlage 14ter specificeert voor Elia de productie-eenheid binnen het gesloten distributienet waarop een CIPU-contract (Contract for the Injection of Production Units) van toepassing is en waarvan de energie tussen meerdere BRP’s wordt verdeeld, terwijl slechts één enkele BRP de injectienominatie van die eenheid uitvoert. Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.