Investeringsplannen

Om te beantwoorden aan de behoeften van morgen plant Elia vandaag de toekomstige investeringsprojecten voor de ontwikkeling van zijn net.

Elia informeert via uiteenlopende investeringsplannen de overheden en de spelers van de elektriciteitsmarkt over de projecten die het plant om zijn net uit te bouwen. De uiteenlopende investeringsplannen die Elia opstelt, houden rekening met de verdeling van de bevoegdheden tussen de verschillende beleidsniveaus in België en het spanningsniveau:

  • federaal niveau (380-110 kV): federaal ontwikkelingsplan
  • gewestelijk niveau (70-30 kV): plan d’adaptation van het Waals Gewest, investeringsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en investeringsplan van het Vlaams Gewest.

Op Europees niveau neemt Elia actief deel aan de activiteiten van de vereniging van de transmissienetbeheerders ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators). Een tienjarig ontwikkelingsplan van alle netten van de leden van de organisatie wordt om de twee jaar gepubliceerd.

Federaal ontwikkelingsplan

Dit plan geeft een gedetailleerde raming van de behoeften aan transmissiecapaciteit. Dit op basis van verschillende hypothesescenario’s. Het bevat ook het investeringsprogramma waartoe Elia zich verbindt om aan deze behoeften te tegemoet te komen.

Het plan houdt eveneens rekening met de behoefte aan adequate reservecapaciteit en met de projecten van gemeenschappelijk belang die de instellingen van de Europese Unie voorstellen voor de trans-Europese netten. Sinds 2006 moet naast het investeringsplan ook een rapport over de milieu-impact met betrekking tot de geplande investeringen worden opgesteld.

Dit gebeurt in samenwerking met de Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau, volgens de bepalingen van de Elektriciteitswet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Ontwikkelingsplan

Plan d’adaption Waals Gewest

Dit plan bestrijkt een periode van tien jaar en wordt jaarlijks gepubliceerd.


Investeringsplan Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit plan bestrijkt een periode van tien jaar en wordt jaarlijks aangepast.

Investeringsplan Vlaams Gewest 

Dit plan bestrijkt een periode van tien jaar en wordt jaarlijks aangepast.

Tienjarig ontwikkelingsplan op Europees niveau

ENTSO-E, de vereniging van de Europese transmissienetbeheerders, publiceert om de twee jaar een tienjarig ontwikkelingsplan voor alle netten van zijn leden.

Dit plan omvat:

  • een modellering van het geïntegreerde net;
  • verschillende scenario’s / hypotheses die de behoeften van het net kunnen beïnvloeden;
  • de Europese vooruitzichten over de productiecapaciteiten die nodig zijn;
  • een lijst van de regionale interconnecties die nodig zijn vanuit commercieel oogpunt en vanuit het oogpunt van de bevoorradingszekerheid;
  • een evaluatie van de soepelheid van het net. 

Elia is betrokken bij de opmaak van het Ten-Year Network Development Plan van ENTSO-E. De laatste versie van dit document is hier terug te vinden.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.