Aankoopbeleid

Elia streeft naar zo laag mogelijke totale kosten van aangekochte goederen, diensten of aannemingen, met behoud van maximale kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid. Elia heeft een duidelijke visie op zijn relaties met leveranciers: wij willen een duurzame relatie ontwikkelen die voor alle partijen gunstig is.

Pijlers van het aankoopbeleid

Ons aankoopbeleid gaat uit van de volgende principes:

 •  een objectieve selectie- en toewijzingsprocedure;
 •  naleving van de Belgische en Europese wetgeving;
 •  continu zoeken naar nieuwe partners en vernieuwende oplossingen;
 •  leveranciers die onze doelstelling onderschrijven om een veilig, betrouwbaar en hoogwaardig elektriciteitsnet te exploiteren, te onderhouden en uit te bouwen;
 •  een voorkeur voor leveranciers die hun kennis en ervaring gebruiken om onze kosten te verlagen door het minimaliseren van de ‘total cost of ownership’ (totale kosten van een product gedurende zijn hele ‘levenscyclus’);
 •  een voorkeur voor globale aannemingscontracten en raamovereenkomsten, waarbij de aankoop van goederen gekoppeld wordt aan de levering van de bijhorende diensten, en een voorkeur voor procedures met permanente kwalificatie van leveranciers;
 •  een voorkeur voor resultaatsverbintenissen (of ‘service level agreements’) in plaats van middelenverbintenissen;
 •  continue evaluatie en verbetering van de kwaliteit;
 •  voorrang voor veiligheid en milieu (zie lager).

 

Voorrang voor veiligheid en milieu

Veiligheid en milieu staan centraal in het beleid van Elia en dus ook in het aankoopbeleid. Elia geeft daarom de voorkeur aan leveranciers die een actief beleid voeren met het oog op betere veiligheid en milieuvriendelijke oplossingen voorstellen die vanuit economisch oogpunt aanvaardbaar zijn. Het beschikken over een certificaat of attest (zoals VCA, BeSaCC, ISO9001, ISO14000, …) is daarom een belangrijk criterium bij de leverancierskeuze. 

 

Evaluatie van de prestaties

Elia heeft een intern evaluatiesysteem voor leveranciers ontwikkeld. Dit systeem wordt vooral toegepast bij de contracten voor de investeringsprojecten, maar ook bij de overige aankopen.

De evaluatiecriteria zijn:

 •  veiligheid;
 •  kwaliteit van het werk;
 •  conformiteit met het lastenboek en met de specificaties;
 •  respecteren van de prijzen;
 •  respecteren van de termijnen;
 •  economische en financiële sterkte van het bedrijf;
 •  conformiteit met de contractuele voorwaarden.

Voor elk type aankoop worden de evaluatiecriteria vooraf omschreven op basis van deze (onvolledige) lijst. De criteria en de resultaten van de evaluatie worden besproken en aan de betrokken leveranciers meegedeeld en geven indien nodig aanleiding tot een verbeteringsplan.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.