Aansluiten op ons netwerk

Een aanvraag indienen is de eerste stap naar de aansluiting van elektrische installaties op ons netwerk. Hoe verloopt die aanvraag?

Wie als producent of afnemer een elektrische installatie wenst aan te sluiten moet daarvoor een aanvraag om een aansluiting of een wijziging aan een bestaande aansluiting indienen. Op basis van de gegevens die de aanvrager doorgeeft, onderzoekt Elia de aansluitingsaanvraag.

Oriëntatiestudie (optioneel)

Alvorens een detailstudie te bestellen, kan de aanvrager een oriëntatiestudie aanvragen. Deze studie geeft informatie over de technische opties voor de aansluiting, met een raming van de kosten.

 • Hoe?
  De aanvrager kiest in het formulier voor Aansluitingsaanvraag voor het type studie ‘Oriëntatiestudie’. Vervolgens vult hij de technische specificaties in die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze studie. Na het eventueel toevoegen van bijlagen wordt het formulier per e-mail naar Elia verstuurd. Elia kan indien nodig bijkomende informatie opvragen om deze oriëntatiestudie te kunnen afwerken.
 • Hoeveel?

  De prijs van een oriëntatiestudie wordt volgens de geldende tarieven bepaald.

De studies die Elia uitvoert in het kader van een aansluiting, zijn op niet-discriminerende wijze onderworpen aan de algemene voorwaarden.

Detailstudie

Een detailstudie licht de technische oplossingen en de hieraan verbonden kosten toe. 
 • Hoe?
  De aanvrager kiest in het formulier voor Aansluitingsaanvraag voor het type studie ‘Detailstudie’. Vervolgens vult hij in dit formulier de technische specificaties in die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze studie. Na het eventueel toevoegen van bijlagen wordt het formulier per e-mail naar Elia verstuurd. Elia kan indien nodig bijkomende informatie opvragen om deze detailstudie te kunnen afwerken.
 • Hoeveel?

  De prijs van een detailstudie wordt volgens de geldende tarieven bepaald.

De studies die Elia uitvoert in het kader van een aansluiting zijn op niet-discriminerende wijze onderworpen aan de algemene voorwaarden.
De aansluiting van storende installaties is bovendien aan een power quality studie onderworpen.

Power Quality

In overeenstemming met de bepalingen van de technische reglementen zorgt Elia ervoor dat de spanning aan het aansluitingspunt de voorschriften van de norm EN 50160 naleeft.
Alle info hierover vindt u op de pagina Power Quality.

1 Power Quality Studies

 • Hoe?

  Bij de aansluiting van nieuwe storende of compenserende installaties is een voorafgaand akkoord van Elia nodig, net als bij wijzigingen aan installaties die een impact kunnen hebben op de kwaliteit van de spanning. Volgens de aard van de betrokken uitrusting en het nominaal vermogen beslist Elia of een ‘Power Quality Studie’ noodzakelijk is.

 • Hoeveel?

  Op deze studies zijn de geldende tarieven inzake Power Quality studies van toepassing.

2 Power Quality receptieproeven

 • Hoe?

  Bij de indienstneming van nieuwe storende installaties of na een wijziging aan deze installaties kan Elia receptieproeven uitvoeren om het storingsniveau van de installaties na te gaan. Na de proeven bezorgt Elia de netgebruiker een verslag met de belangrijkste meetresultaten en conclusies van de proeven.

 • Hoeveel?

  Op deze acceptatietests zijn de geldende tarieven van toepassing.

3 Power Quality Monitoring

 • Hoe?

  Elia of de klant kan de kwaliteit van de spanning, aan de aansluitingspunten van storende installaties en compenserende uitrustingen die een gevaar kunnen inhouden voor de kwaliteit van de spanning, laten opvolgen. Dit is een ‘Power Quality Monitoring’.

 • Hoeveel?

  Op deze monitoring zijn de geldende tarieven van toepassing.

4 Specifieke diensten Power Quality en EMC (“electromagnetic compatibility”) op verzoek

 • Studie voor het optimaliseren van de compensatie in functie van de tarieven en de Power Quality.
 • Monitoring van de kwaliteit van de spanning op het aansluitpunt of in de installaties van de klant.
 • Specifieke consulting in geval van diverse Power Quality of EMC-problemen. Identificatie van de problemen en bepalen van de beste oplossing voor de klant.
 • Consulting voor het immuniseren van gevoelige installaties of processen om de kritische installaties te beschermen tegen de gevolgen van spanningsdips en onderbrekingen.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.