Beschikbaar zijn voor het systeem

Voor een veilige werking van het net coördineert Elia de assets. Zij doet dat onder meer op grond van informatie over de onbeschikbaarheid van de assets. Deze informatie ontvangt zij van de verantwoordelijken voor de niet-beschikbaarheidsplanning (Outage Planning Agents).

Voor een veilige werking van het net coördineert Elia onder meer de technische eenheden (dit zijn de productie-, verbruiks- of opslaginstallaties) op basis van informatie over de onbeschikbaarheid van deze eenheden. Die informatie krijgt zij van verantwoordelijken van de niet-beschikbaarheidsplanning (Outage Planning Agents of OPA's).

Elia maakt gebruik van prognoses en planningsinformatie over de onbeschikbaarheid van de technische eenheden om een veilig beheer van het net voor te bereiden en te monitoren. Een specifiek deel van die informatie gaat over geplande en gedwongen onbeschikbaarheid. Elia beschikt voor elke technische eenheid over deze informatie en kan zo:

  • Efficiënt onderhoudswerkzaamheden aan het net plannen;
  • Analyses uitvoeren - en zo nodig maatregelen treffen - om ervoor te zorgen dat er voldoende beschikbare flexibiliteit aangeboden wordt voor de verschillende systeemdiensten;
  • De toereikendheid ('adequacy') van het systeem ondersteunen.

Momenteel coördineert Elia vooral de niet-beschikbaarheidsplanning van de productie- en opslageenheden met een geïnstalleerde capaciteit van 25 MW of meer die aangesloten zijn op het Elia-net. Ook andere productie-eenheden kunnen in een contract worden opgenomen om door Elia te worden gecoördineerd (dit gaat dan om eenheden die het Elia-net ernstig kunnen aantasten) of om specifieke systeemdiensten aan te bieden (als de ondertekening van een contract voor de Outage Planning Agent een voorwaarde is voor het verstrekken van de dienst).


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.