Strategische reserve

Het is de taak van Elia om een strategische reserve te organiseren, te beheren en wanneer nodig te activeren. Dit mechanisme moet structurele productietekorten tijdens de wintermaanden opvangen.

Bevoorradingszekerheid garanderen

De strategische reserve werd ingevoerd met de wet van 24 maart 2014 ter aanpassing van de federale Elektriciteitswet van 29 april 1999. Sinds dan is het de taak van Elia om een strategische reserve te organiseren, te beheren en wanneer nodig te activeren om structurele productietekorten tijdens de wintermaanden op te vangen. Dankzij dit mechanisme kunnen we de bevoorradingszekerheid van België ook in de winter garanderen. De strategische reserve mag echter niet worden verward met de balanceringshulpbronnen. Die gebruikt Elia namelijk het hele jaar door om de som van de residuele onbalansen van de BRP's in real time te compenseren.Volumebepaling

Elia moet jaarlijks tegen ten laatste 15 november een probabilistische analyse maken van de Belgische bevoorradingszekerheid. Op basis daarvan bepaalt Elia dan de vereiste strategische reserve. Dit rapport geeft een analyse voor de volgende drie winterseizoenen.
Werkingsregels en procedure voor aanleg

Daarnaast legt Elia ook de werkingsregels en de procedure voor aanleg vast.

De werkingsregels beschrijven onder meer de indicatoren die worden gebruikt om een tekort vast te stellen en de principes voor de activering van de strategische reserve door de netbeheerder. Ze definiëren:

  • de regels voor het reserveren van capaciteit met betrekking tot het aanleggen van de strategische reserve;
  • de regels voor de activering en vergoeding van de strategische reserve, de activeringsprocedure en de impact ervan op de onbalanstarieven;
  • de manier waarop Elia de markt informeert over het reserveren en activeren van de strategische reserve; en
  • de monitoringprocedure voor het mechanisme.

In overeenstemming met artikel 7quinquies, §1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt bepaalt en publiceert Elia de modaliteiten van de procedure voor de aanleg van de strategische reserve na raadpleging van de netgebruikers, de distributienetbeheerders, de regulator en de Algemene Directie Energie.

Wanneer Elia de ministeriële opdracht krijgt om een strategische reserve aan te leggen, organiseert ze daarvoor een aanbestedingsprocedure met een aankondiging van opdracht.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.