Geactiveerde volumes en prijzen 1'

Elia publiceert cumulatieve volumes en prijzen per product van de geactiveerde evenwicht energie per minuut

Cumulatieve geactiveerde volumes en prijzen per 1 minuut

Deze pagina met cumulatieve geactiveerde volumes en prijzen toont de details van de geactiveerde balanceringsenergie die gebruikt werd om het evenwicht in de regelzone van Elia te handhaven en van de geactiveerde strategische reserve die gebruikt werd om de toereikendheid ('adequacy') in de regelzone van Elia te verzekeren.

Zowel de cumulatieve prijs per 1 minuut als het cumulatieve volume per 1 minuut worden weergegeven voor elke productcategorie (indien het product daadwerkelijk werd gebruikt). Alleen maatregelen voor regeling worden vermeld die Elia aangevraagd heeft om onevenwichten in de regelzone weg te werken.

De prijzen op deze pagina zijn:
 • de cumulatieve hoogste prijs die berekend werd door Elia voor de minuut in het kwartier in kwestie in het geval van opregeling;
 • de cumulatieve laagste prijs die berekend werd door Elia voor de minuut in het kwartier in kwestie in het geval van afregeling.

Tijdsinterval voor het publiceren van gegevens

Op het aangegeven tijdstip worden de recentst beschikbare gegevens verzameld en wordt de informatie zo snel als technisch mogelijk weergegeven. De gepubliceerde waarden van de cumulatieve geactiveerde volumes verschillen van de publicatie van het actuele systeemonevenwicht, omdat die laatste waarden ogenblikkelijke waarden zijn.

Alle gepubliceerde waarden zijn niet-gevalideerde waarden en mogen dus enkel gebruikt worden als een indicatie.


Legende

 • Quarter
  Begin en eind van het betrokken kwartier.
 • Minute 

  Minuut na dewelke de berekening was uitgevoerd.

  Voorbeeld: “11 :49" betekend da talle evenementen tussen 11:45:00.00 (hh:mm:ss) en 11:49:59.99 in rekening zijn genomen om de inschatting van de gegevens gerelateerd aand kwartier 11u45-12u00 te berekenen

 • Quality Status 

  Indicatoor van de waarschijnlijkheid van de gegevens

  De mogelijke waarden zijn de volgende:

  • Non-validated (standaard) : geen fout gedetecteerd gedurende de berekening en publicatie cyclus. De gepubliceerde gegevens zijn waarschijnlijk maar zijn niet door een operator gereviseerd
  • Data issue: ten minste een fout gedetecteerd gedurende de berekening en publicatie cyclus. De gepubliceerde gegevens zijn onzeker en moeten door een operator gereviseerd worden

  Belangrijke opmerking: de referentie voor de facturatie van onbalans zijn de 15-minuut gegevens

 • NRV

  Nettoregelvolume

  Het nettoregelvolume wordt berekend door per kwartier het verschil te nemen tussen de som van de volumes van alle opregelactiveringen en de som van de volumes van alle afregelactiveringen bevolen door Elia.

  De gepubliceerde waarden voor een gegeven minuut worden berekend gebaseerd op de gemiddelde van de door Elia gevraagde activaties tussen het begin van het kwartier en het einde van de beschouwde minuut

 • GDV

  Bruto neerwaartse regelvolume

  Som van de neerwaartse activaties.

  De gepubliceerde waarden voor een gegeven minuut worden berekend gebaseerd op de gemiddelde van de door Elia gevraagde neerwaartse activaties tussen het begin van het kwartier en het einde van de beschouwde minuut.

 • GUV

  Bruto opwaartse regelvolume

  De gepubliceerde waarden voor een gegeven minuut worden berekend gebaseerd op de gemiddelde van de door Elia gevraagde opwaartse activaties tussen het begin van het kwartier en het einde van de beschouwde minuut.

 • MIP

  Marginal Incremental Price

  De hoogste prijs die Elia heeft betaald voor opwaartse regeling gedurende het desbetreffende kwartier.

  De gepubliceerde waarden voor een gegeven minuut worden berekend gebaseerd op de door Elia gevraagde opwaartse activaties tussen het begin van het kwartier en het einde van de beschouwde minuut

 • MDP

  Marginal Decremental Price

  De laagste prijs die Elia heeft betaald voor neerwaartse regeling gedurende het desbetreffende kwartier.

  De gepubliceerde waarden voor een gegeven minuut worden berekend gebaseerd op de door Elia gevraagde neerwaartse activaties tussen het begin van het kwartier en het einde van de beschouwde minuut.

 • IGCC-

  International Grid Control Cooperation neerwaarts

  Exporten naar de buren-Transmissienetbeheerders in geval van positieve systeemonevenwicht.

  De gepubliceerde waarden voor een gegeven minuut worden berekend gebaseerd op gegevens tussen het begin van het kwartier en het einde van de beschouwde minuut

 • IGCC+

  International Grid Control Cooperation opwaarts

  Importen vanuit de buren-Transmissienetbeheerders in geval van negatieve systeemonevenwicht.

  De gepubliceerde waarden voor een gegeven minuut worden berekend gebaseerd op gegevens tussen het begin van het kwartier en het einde van de beschouwde minuut


 • R2-

  Neerwaartse secundaire reserve (aFRR)

  De gepubliceerde waarden voor een gegeven minuut worden berekend gebaseerd op de door Elia gevraagde neerwaartse aFRR activaties tussen het begin van het kwartier en het einde van de beschouwde minuut

 • R2+

  Opwaartse secundaire reserve (aFRR)

  De gepubliceerde waarden voor een gegeven minuut worden berekend gebaseerd op de door Elia gevraagde opwaartse aFRR activaties tussen het begin van het kwartier en het einde van de beschouwde minuut

 • Bids- 

  Neerwaartse niet-gecontracteerde tertiaire reserve (niet-gecontracteerde mFRR)

  De gepubliceerde waarden voor een gegeven minuut worden berekend gebaseerd op de door Elia gevraagde neerwaartse niet-gecontracteerde mFRR activaties tussen het begin van het kwartier en het einde van de beschouwde minuut.


 • Bids+ 

  Opwaartse niet-gecontracteerde tertiaire reserve (niet-gecontracteerde mFRR)

  De gepubliceerde waarden voor een gegeven minuut worden berekend gebaseerd op de door Elia gevraagde opwaartse niet-gecontracteerde mFRR activaties tussen het begin van het kwartier en het einde van de beschouwde minuut.

 • R3 Std

  Opwaartse standaard tertiaire reserve (standaard mFRR)

  De gepubliceerde waarden voor een gegeven minuut worden berekend gebaseerd op de door Elia gevraagde opwaartse standaard mFRR activaties tussen het begin van het kwartier en het einde van de beschouwde minuut.

 • R3 Flex

  Opwaartse flex tertiaire reserve (flex mFRR)

  De gepubliceerde waarden voor een gegeven minuut worden berekend gebaseerd op de door Elia gevraagde opwaartse flex mFRR activaties tussen het begin van het kwartier en het einde van de beschouwde minuut.

 • Inter-TSO Export

  Neerwaartse inter-TSO reserve

  De gepubliceerde waarden voor een gegeven minuut worden berekend gebaseerd op de door Elia gevraagde neerwaartse inter-TSO activaties tussen het begin van het kwartier en het einde van de beschouwde minuut.

 • Inter-TSO Import

  Opwaartse inter-TSO reserve

  De gepubliceerde waarden voor een gegeven minuut worden berekend gebaseerd op de door Elia gevraagde opwaartse inter-TSO activaties tussen het begin van het kwartier en het einde van de beschouwde minuut.

 • SR
  Strategische reserve prijs, die geldig is wanneer het geactiveerde SR volume groter is dan 0 MW tussen het begin van het desbetreffende kwartier en het einde van de beschouwde minuut.

Handige links


Contact

Voor alle vragen over gepubliceerde gegevens Balancing.


Disclaimer

Als de geactiveerde strategische reserves groter zijn dan 0 MW, zullen de kolommen MIP, IGCC+, R2+, Bids+, R3+, MDP, IGCC+, R2- en Bids+ niet worden gebruikt in de prijstabellen voor de berekening van de onevenwichtsprijzen tijdens een activering van strategische reserve. De onevenwichtsprijs zal in kolom SR verschijnen. Om te begrijpen hoe deze onevenwichtsprijzen worden berekend tijdens een activering van strategische reserve, raadpleegt u § 6.7.2 van de Functioneringsregels.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.