Wat zijn de gevolgen voor de omgeving?

Elia wil een hoogspanningslijn versterken die de gemeenten: Kruibeke, Temse, Bornem, Puurs-Sint-Amands, Buggenhout, Londerzeel, Merchtem, Asse en Dilbeek doorkruist. Dankzij een nieuw type elektriciteitsdraden zal de hoogspanningslijn in de toekomst meer stroom kunnen transporteren.

De impact voor de omgeving blijft beperkt. Hieronder kan u een overzicht van de belangrijkste gevolgen vinden.

Uitzicht blijft vrijwel hetzelfde als vandaag 

De bestaande hoogspanningslijn Mercator-Bruegel wordt voorzien van een nieuw type elektriciteitsdraden dat meer stroom kan transporteren. Deze nieuwe elektriciteitsdraden zijn zwaarder dan de huidige exemplaren. Daarom zal Elia het ijzerwerk en de funderingen van 64 masten versterken. Daarnaast worden nog 6 masten vervangen. De bouw van de nieuwe hoogspanningsmasten gebeurt ongeveer op dezelfde locatie. Het uitzicht voor de omgeving op de masten blijft vrijwel hetzelfde als vandaag. 

 Nieuwe fundering voor 64 hoogspanningsmasten - © Elia

Magnetisch veld blijft aanzienlijk lager dan richtlijnen 

Elia versterkt de hoogspanningslijn Mercator-Bruegel met een nieuw type elektriciteitsdraden dat meer stroom kan transporteren. Het spanningsniveau (380kV) blijft ongewijzigd. Hierdoor wijzigt het elektrische veld niet. Door de versterking van de hoogspanningslijn zullen de waarden van het magnetische veld wijzigen ten opzichte van de huidige situatie. In de toekomst zal de magnetische waarde verhogen tot bijna 7 microtesla. Dit blijft aanzienlijk lager dan de richtwaarden opgelegd door de Vlaamse overheid (20μT) en de Europese Unie (100μT). Over het volledige traject voldoet Elia aan deze normen.

Indicatie van wijzingen aan magnetisch veld na versterking hoogspanningslijn - © Elia

Minder geluid dankzij nieuw type elektriciteitsdraden

Doorgaans blijven in oneffenheden blijven waterdruppels en vuil achter op elektriciteitsdraden. Elektrische ladingen kunnen zich via allerlei materiaal verplaatsen. Soms gebeurt dit ook via de stoffen die tussen de oneffenheden van de elektriciteitsdraden zitten. Daarom zal een elektriciteitsdraad bij vochtig of nat weer harder knetteren of knisperen dan normaal. De hoogspanningslijn Mercator-Bruegel krijgt een nieuw type elektriciteitsdraden. Deze nieuwe elektriciteitsdraden (HTLS) zijn glad, waardoor water of vuil minder snel aan het oppervlak kunnen blijven hangen. Hierdoor zal de hoogspanningslijn minder geluid maken in de toekomst. 

Verschil tussen huidige elektriciteitsdraden (links) en toekomstige elektriciteitsdraden (rechts) - © Elia

Aandacht voor natuur en dieren 

Elia streeft bij het beheer van een hoogspanningslijn naar een goede balans tussen veiligheid en natuur. Daarbij wordt steeds gezocht naar werkmethodes die schade tot een minimum beperken voor ondergrond, natuur en dieren. Dit doet Elia door duidelijke afspraken te maken met beheerders van natuurgebieden. Waar nodig werkt Elia samen met Natuurpunt om het aantal vogels dat tegen elektriciteitsdraden vliegt te doen dalen. Dankzij het plaatsen van vogelbebakening worden hoogspanningslijnen beter zichtbaar voor vogels. 

Het is mogelijk dat Elia lokaal bomen moet snoeien of kappen om tot aan haar hoogspanningsmasten te geraken of om haar werken veilig uit te kunnen voeren. In dit geval, worden elders nieuwe bomen voorzien of een bijdrage betaald aan het boscompensatiefonds. Het kappen of snoeien van bomen op privédomein gebeurt steeds in samenspraak met de eigenaars


Vogelkrullen maken hoogspanningslijn beter zichtbaar voor vogels - © Elia

Meer informatie? 

In februari 2021 organiseerde Elia een digitaal informatiesessie over het project Mercator-Bruegel. In de video hieronder kan u de uitleg over dit thema het antwoord op alle vragen herbekijken. De opname van de volledige informatiesessie kan u hier bekijken. 


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.