Extern meldpunt integriteitsinbreuken

Elia hecht veel belang aan Ethiek en Compliance. Elia wil iedereen dan ook de mogelijkheid geven situaties aan te kaarten die niet in overeenstemming zijn met haar ethische code of met de geldende wetten en reglementen. Daarom heeft Elia een meldsysteem ingevoerd dat openstaat voor alle medewerkers én voor belanghebbenden (leveranciers, onderaannemers, vakbonden, ngo's, enz.).

Het systeem is veilig, gemakkelijk te gebruiken, vertrouwelijk en anoniem indien nodig.

Hoe werkt het ?

Belanghebbenden kunnen hun melding(en) doen via het externe Ethical Notification System (ENS) EthicsAlert, een beveiligde webapplicatie die wordt beheerd door een gespecialiseerde onafhankelijke derde partij. 

  1. U doet een melding (al dan niet anoniem) via het externe meldsysteem EthicsAlert. Dit kan 24/24, 7/7 gebeuren in 3 talen: Nederlands, Frans en Engels. U krijgt een veiligheidscode die u toelaat uw melding op te volgen en/of een vertrouwelijke dialoog aan te gaan met de zaakbehandelaar van de externe dienstverlener.
  2. Na ontvangstmelding zal de externe dienstverlener de ontvankelijkheid nagaan en instaan voor een eerste beoordeling. U wordt van de ontvankelijkheid op de hoogte gebracht. 
  3. De externe dienstverlener maakt vervolgens een advies over aan de meldingscommissie van Elia aangaande de verdere aanpak.
  4. De meldingscommissie van Elia, bestaande uit vertegenwoordigers van Interne Audit, Legal en HR, zal op basis van voormeld advies beslissen of en door wie, met welke middelen en met welke methode het verder onderzoek zal worden uitgevoerd.
  5. Na afloop van het verder onderzoek zal de meldingscommissie het resultaat en het gegeven gevolg, al dan niet via de externe dienstverlener, naar u terugkoppelen.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.