Opleidingen voor werkleiders

Werkleiders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de personen van zijn team en eventuele onderaannemers.

Wat is een werkleider?

De werkleider is de persoon die de werkvergunningen alsook de veiligheidsdocumenten ontvangt. Hij moet dus ook in staat zijn om de cross-controle uit te voeren van de veiligheidsmaatregelen.

Hij is voor Elia de contactpersoon bij de contractant voor de realisatie van de werken en is verantwoordelijk voor de veiligheid van de werken zoals beschreven in zijn werkvergunning. De werkleider is verantwoordelijk voor de veiligheid van de personen van zijn team en eventuele onderaannemers.

De opleiding van de werkleider is dus uitgebreider en hij wordt geattesteerd door middel van de certificatie ‘werkleider’. Een werkleider moet Frans of Nederlands spreken en begrijpen, afhankelijk van de taal van de regio waar de werken plaatsvinden.

Acht types

Het programma voor werkleiders is afhankelijk van het profiel. We voorzien opleidingen voor acht types werkleiders. Deze types verschillen naargelang het type van werken dat de werkleider zal sturen. Onderstaande informatie geeft een overzicht van welk certificaten voor welke werken nodig zijn.

1 Elektrische werken in posten

 • Certificatie voor alle hoogspannings- en laagspanningsmontagewerken in de hoogspanningsposten van Elia. Ook de bijbehorende activiteiten vallen onder dit type.
  Voorbeelden: 
  • Montage van hoogspanningsapparatuur.
  • Bekabeling van laagspanningskasten.
  • (De)montage van vakwerken.
  • Bijschilderen van vakwerken.

2 Elektrische werken in posten en kabelwerken

 • Certificatie voor alle werken beschreven in het certificaat “Elektrische werken in posten” (Type 1) aangevuld met alle werken gerelateerd aan midden- en hoogspanningskabels.

  Voorbeelden:

  • Aanleg van verbindingen.
  • Graven van sleuven voor het trekken van kabels.
  • Montage van hoogspanningsappartuur.
  • Bekabeling van laagspanningskasten.

3 Werken burgerlijke bouwkunde

 • Certificatie voor alle werken op vlak van burgerlijke bouwkunde in de posten van Elia en het maken van sleuven om kabels te leggen.

  De werken in de elektrische laagspanningsinstallaties zijn toegelaten voor de installaties die rechtstreeks en uitsluitend betrekking hebben op gebouwen.
  Voorbeelden:

  • Installatie en aansluiting van een systeem voor luchtafzuiging in een kelder.
  • Aanleg van funderingen.
  • Boringen met machines.

4 Lijnwerken

 • Certificatie voor alle werken aan hoogspanningsluchtlijnen, inbegrepen schilderwerken.

  Voorbeelden:

  • Montage lijnen.
  • Reparaties aan de structuur van de mast.
  • Vervangen van isolatoren.
  • Schilderen van masten.
  • Installatie van systemen voor intrinsieke veiligheid.

5 Schilderwerken

 • Certificatie voor alle schilderwerken in hoogspanningsposten of in de nabijheid van de luchtlijnen.

  Voorbeelden:

  • Schilderen van de masttop of het mastlichaam.
  • Schilderwerken in een hoogspanningspost.

6 Lijnwerken onder de veiligheidsgrensplaten

 • Certificatie voor alle werken in de nabijheid van luchtlijnen of aan masten van hoogspanningsluchtlijnen, maar uitsluitend onder de veiligheidsgrensplaten.

  Voorbeelden:

  • Schilderwerken aan het mastlichaam.
  • Installatie van intrinsieke veiligheidssystemen in het mastlichaam.
  • Vervanging van een hoekprofiel in het mastlichaam.
  • Snoeiwerken in de nabijheid van hoogspanningslijnen.

7 Lichte werken in posten met TWVG

 • Certificatie voor alle lichte werken in posten waarvoor het snijden van een netelement niet nodig is.

  Een “licht” werk is een werk dat kan uitgevoerd worden met weinig gevaar voor interactie met de elektrische installaties, zowel door de aard van het werk als door het feit dat het materieel of de machines compacte afmetingen hebben.
  Voorbeelden:

  • Schoonmaken van de gebouwen in de posten.
  • Controle van elektrische installaties.
  • Groenonderhoud op de begane grond.
  • Bijschilderen van vakwerken zonder stroomuitschakeling.
  • Werken aan de sanitaire installaties of de verlichting in het gebouw van de post.
  • Manuele boringen.

8 Werken offshore

 • Dit certificaat is noodzakelijk voor alle offshore-werkzaamheden.

Hoe een certificaat “werkleider” behalen?


1 Bekwaamheidsattest of Codificatiedocument BA4/BA5

 • In het bekwaamheidsattest BA4/BA5 attesteert de werkgever zijn werknemer dat hij over de nodige kwalificaties beschikt om te werken aan of rondom de elektrische installatie.
  Elia kan slechts een certificaat uitreiken als we dit attest, dat sowieso ter beschikking moet zijn bij de werkgever, hebben ontvangen. U dient dit attest mee op te sturen tijdens uw aanvraag tot inschrijving.
  Wenst u bijkomende informatie over dit attest? Neem een kijkje op de website van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

2 Aanvraag tot inschrijving

 • Inschrijven doet u via dit formulier

  Klik hier om u in te schrijven.  Opgelet: de inschrijving voor de opleiding is pas definitief na ontvangst van de bevestiging van de dienst Safety Support.

3 Basiskennis

 • De mensen die het certificaat voor Werkleider willen behalen moeten de basiskennis over de risico’s en preventiemaatregelen in de installatie van Elia beheersen.

  Afhankelijk van het profiel van de werkleider dient de informatie gekend te zijn over de risico’s en preventiemaatregelen verbonden aan de werken binnen de hoogspanningsposten (AVIP), aan en in de nabijheid van kabels (AVIK), op hoogspanningslijnen (AVIL) of offshore (AVIO). Voor elk profiel is er tevens een specifieke e-learning. 
  U vindt de nodige basisinformatie voor elk profiel in de rubriek ‘opleidingsmateriaal’.

4 Opleidingsdag bij Elia

 • Het volgen van de ééndaagse opleiding bij Elia is verplicht bij aanvang van het vierjaardurende traject.
  Inhoud

  Tijdens deze dag, zal de nadruk gelegd worden op elektrische risico's, de specifieke rol van de Werkleider, de veiligheidsdocumenten en de operationele dialoog.

  Twee testen

  Tijdens deze opleidingsdag moet de contractor slagen voor twee testen:

  • een test omtrent de basiskennis (zie punt 3);
  • een test die betrekking heeft op de ééndaagse opleiding die werd gevolgd bij Elia.

5 Ontvangst en geldigheid certificaat

 • Een wachtperiode van drie weken

  Geldigheid certificaat

  In principe is uw certificaat twee jaar geldig (tenzij eigen bekwaamheidsattest BA4/BA5 vroeger vervalt). Vervolgens dient men na twee jaar (T+2) weer te slagen voor de test inzake de basiskennis om het certificaat opnieuw met twee jaar te verlengen en het traject af te sluiten (T+4). 

  Een nieuwe cyclus (T0) gaat vervolgens van start met een ééndaagse opleiding en de daaraan gekoppelde testen. Het is de verantwoordelijkheid van de gecertifieerde persoon of van zijn hiërarchie om tijdig het nodige te doen voor het vernieuwen van zijn certificaat én ervoor te zorgen dat de persoon steeds een geldig bekwaamheidsattest bezit.

  Hoeveel kost het?

  • T0 : Eéndaagse opleiding bij Elia (Schaarbeek) + testen > 250 euro per persoon.
  • T+2 : Tussentijdse test bij Elia > gratis.

   Opleidingen en testen


Inschrijvingsformulier voor werkleiders


Opleidingsmateriaal


Wij gebruiken cookies op onze website. Door verder te surfen op deze website of door op “Aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u ons cookiebeleid gelezen heeft en dat u hiermee instemt.Meer info over de cookies