Coaching voor werkleiders

Werkleiders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de personen van hun team en hun onderaannemers bij het uitvoeren van werken.

Wat is een werkleider?

De werkleiders zijn de persoon die de werkvergunningen alsook de veiligheidsdocumenten ontvangt. Zij moeten dus ook in staat zijn om de cross-controle uit te voeren van de veiligheidsmaatregelen. 

Ze zijn voor Elia de contactpersoon bij de contractant voor de realisatie van de werken en zijn verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van de werken zoals beschreven in hun werkvergunning. De werkleiders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de personen van hun team en eventuele onderaannemers. 

De trajekt van de werkleiders is dus uitgebreider en zij worden geattesteerd door middel van de certificatie ‘werkleider’. Een werkleider moet Frans of Nederlands spreken en begrijpen, afhankelijk van de taal van de regio waar de werken plaatsvinden.

De werkleider moet altijd aanwezig zijn op de site.

 

Drie certificaattypes

Het certificaat voor werkleiders is afhankelijk van de risiconiveau van hun activiteiten. We voorzien coachings voor 3 types werkleiders. Die types verschillen naargelang het type van werken die de werkleider zal aansturen. Onderstaande informatie geeft een overzicht van welke certificaten nodig zijn voor welke werken aan of in de buurt van de installaties van Elia.

 • Profiel Full

  De “Full” certificatie is van toepassing op alle werkzaamheden waarbij een netwerkelement moet worden losgekoppeld en waarbij het risico op elektrische gevaren groot is.

  Volgende werken zijn in dit profiel opgenomen:

  • Veiligheidscoordinatie
  • Onderhoud Diesel
  • Werken aan verlichting in de post 
  • Werken op een dak 
  • Plaatsen van omheining 
  • Montage van hoogspanningsapparatuur
  • (De)montage van vakwerken
  • Bekabeling van laagspanningskasten
  • Interventie op LV-materiaal (qualitrol, GE, Siemens,…)
  • Burgerlijke bouwkunde
  • Grond- en graafwerken
  • Graven van sleuven voor het trekken van kabels
  • Aanleg van verbindingen inclusief eindsluitingen (in de post)
  • Manuele boringen / maken van proefsleuven / sonderingen 
  • Boringen met machines
  • Aanleg van funderingen
  • Telecom-installatie in een post en/of in het mastlichaam
  • Interventie Security 
   
 • Profiel Light

  De "Light"-certificatie heeft betrekking op alle werkzaamheden waarvoor het niet nodig is een onderdeel van het netwerk los te koppelen en waarvoor de risico's in verband met elektrische risico's gering zijn.

  Volgende werken zijn in dit profiel opgenomen:

  • Keuring van elektrische installaties, rolbruggen,…
  • Inspectie op dak
  • Controle brandblussers
  • Poetsploegen
  • Ongediertebestrijding
  • Groenonderhoud posten
  • Snoeiwerken in de nabijheid van hoogspanningslijnen
  • Werken aan sanitaire installaties
  • Werken aan HVAC
  • Plaatsen van deuren
  • Landmeetwerken in de post
  • Dronepiloot
   
 • Profiel Line

  Het "lijn"-certificatie betreft alle werkzaamheden die plaatsvinden in de elektrische zones van bovengrondse leidingen en waarbij de risico's in verband met elektrische risico's en risico's op hoogte groot zijn.

  Volgende werken zijn in dit profiel opgenomen:

  • Snoeiwerken onder de lijn met snijding
  • Vervangen van isolatoren
  • Schilder en/of lijnwerken zowel binnen de post als daarbuiten
  • Montage van lijnen
  • Reparaties aan de structuur van de mast
  • Intrinsieke veiligheid masten

  Opgelet: om toegang te krijgen tot dit profiel, moeten de deelnemers het volledige profiel invullen en slagen.


Hoe een certificaat ‘werkleider’ behalen?

 • Aanvraag tot inschrijving

  Werkleiders moeten om de 4 jaar een halve dag uittrekken voor een kennistest &coaching (T0) voor een van de drie certificaattypes, in de wetenschap dat hun badge 2 jaar geldig is. Dat betekent dat de werkleider 2 jaar na de kennistest &coaching (T0) kan kiezen om enkel de tussentijdse test af te leggen (T+2), maar na 4 jaar opnieuw moet deelnemen aan de dag. 

  Afhankelijk van het moment in de cyclus, kunt u zich vervolgens inschrijven voor een van de volgende vier mogelijkheden, voor een certificaattypes: 

  • Alleen de test bij Elia: als u 2 jaar geleden de coaching hebt gevolgd (C+2), kunt u zich inschrijven voor een gepland testmoment. Deze mogelijkheid is gratis
  • Alleen de test bij de contractor (min. 20 deelnemers): u hebt 2 jaar geleden de opleiding of de coaching gevolgd en uw werkgever organiseert een testmoment in de eigen kantoren onder toezicht van een examinator van Elia. Voor deze mogelijkheid wordt een vast bedrag van € 1750 in rekening gebracht.
  • Kennistest & coaching bij Elia: u volgt een kennistest/coaching van een halve dag bij Elia als het uw eerste deelname is (C0) voor het profiel Werkleider of als het 4 jaar geleden is (C+4) en legt vervolgens de test af. Voor deze dienst wordt een vast bedrag van € 300/deelnemer in rekening gebracht.
  • Kennistest & coaching bij Elia bij de contractor (max. 20 deelnemers): u volgt een eendaagse kennistest & coaching georganiseerd door uw werkgever in uw bedrijf onder toezicht van een trainer van Elia. Voor deze mogelijkheid wordt een vast bedrag van € 3300 in rekening gebracht. 

  U kunt zich inschrijven voor een van deze diensten voor een certificaattypes via de knop ‘Inschrijven’. Daar kunt u uw BA4/BA5 en uw foto uploaden (Opgelet: elke inschrijving zonder geldig document zal geweigerd worden).

  Registratieprocedure voor het profiel Full en voor het profiel Line : 

  • De deelnemer moet in het bezit zijn van een BA5-certificaat dat ons via het inschrijvingsformulier zal worden verstrekt
  • De deelnemer moet op verzoek van de trainer op de dag van de coaching/test zijn of haar VCA-basis attest (of Mase of Sicherheits Certifikat Contraktoren) kunnen overleggen

  De testen en de coaching voor werkleiders zijn enkel beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 

  Daarbij gelden de volgende inschrijvingstermijnen: minimum 1 week voor de tests, minimum 2 weken voor de coachingsessies bij Elia en 1 maand voor de tests en/of coachingsessies bij de Contractor. 

  Wijzigingen van deelnemers/tests zijn enkel mogelijk via de website en uitsluitend als de sessie nog niet afgesloten is. Daarna zijn geen wijzigingen meer mogelijk. 

   

 • Dag van de test/coaching

  Zoals al op de startpagina werd vermeld, is uw inschrijving geldig zodra u de inschrijvingsbevestiging hebt ontvangen. Breng het volgende mee wanneer u naar de coaching/test komt: 

  • uw identiteitskaart of uw paspoort (als u niet de Belgische nationaliteit hebt),
  • een balpen/potlood (voor de coaching),
  • de bevestiging van uw inschrijving.
  • jouw VCA basis (or Mase or Sicherheits Certifikat Contraktoren) if profile Full and Line  
    

  Meld u ten minsten 10 minuten voor de afspraak aan het onthaal en houd rekening met het specifieke tijdstip waarop u wordt verwacht. 

  Het is ook van het grootste belang om niet te komen wanneer u ziek bent of coronasymptomen hebt.

  Dag van de coaching

  Zoals eerder vermeld, is het verplicht om een coaching van een dag te volgen aan het begin van elke cyclus van 4 jaar. 

  Tijdens deze dag wordt de nadruk gelegd op elektrische risico’s, de specifieke rol van de werkleider, de veiligheidsdocumenten en de operationele dialoog.

  Als voorbereiding op de coaching voor werkleiders moet de volgende materie, die deel uitmaakt van het door u gekozen profiel, ingestudeerd worden om deel te nemen aan de coaching ‘werkleider’. Bij het einde van de dag vindt hierover een test plaats: 

  • Basis AVIP + AVIL + AVIK -> Powerpoint + procedure
  • E-learningmodule Uitvoerder

  Deze presentatie en de e-learningmodule staan op onze website

  We raden de deelnemers ten zeerste aan om de materie voorafgaand aan de coaching een halve dag in te studeren. 

  Timing van de dag met kennistest en & coaching voor de profielen Full en Light : 

  • 8.00 u.: Verwelkoming en inleiding
  • 8.15 u: Safety Share
  • 9.00 u.: Vragen en antwoorden
  • 10.00 u.: Pauze
  • 10.15 u.: Vragen en antwoorden 
  • 12.00 u.: Lunch
  • 12.30 u.: Praktische oefening
  • 13.15 u.: Test met 30 vragen

  De coaching voor de profiel Line zal op de zelfde dag als die voor profiel Full plaatsvinden met deze timing:

  • 14.00 u: bijzonder theorie voor lijnwerken
  • 15.00 u: praktische oefening
  • 15.30 u: test

  Alleen degenen die zijn geslaagd voor het profiel "Full" kunnen deelnemen aan het profiel "Line".

  Dag van de test 

  Op de tussentijdse test in de cyclus van 4 jaar wordt gepeild naar de basiskennis van de werkleider (zie de rubriek ‘Basiskennis’). 

   
   
 • Slaagcriteria

  Om het certificaat ‘Werkleider’ te behalen moet de deelnemer een score halen van minstens 24/30 voor de profielen Full en Light als volgt verdeeld:

  • 6/6 voor de eliminatievragen
  • 18/24 voor de andere vragen

  Indien de deelnemer niet de maximale score behaalt voor de eliminatievragen, mag hij/zij de test niet afmaken en zal hij/zij de test opnieuw moeten afleggen/ de coaching opnieuw moeten volgen.

  Indien de werknemer geen 18/24 heeft behaald voor de andere vragen:

  • Hij/zij zal opnieuw de coaching moeten volgen als zijn/haar score lager is dan 14/24
  • Kan de Full/Light test (met de eliminatievragen) alleen overdoen als zijn/haar score tussen 14/24 en 18/24 ligt.

  En voor de profiel Line de deelnemer moet een score van 16/20 halen. 

  Indien de deelnemers een score onder 16/20 haalt:

  • Moeten opnieuw Line coaching volgen als de score lager is dan 13/20
  • Mogen de lijntest alleen overdoen als de score tussen 13/20 en 15/20 ligt. 

  In alle gevallen moeten de deelnemers 2 weken wachten vooraleer ze de test of de coaching opnieuw kunnen afleggen. Dat is de termijn die volgens ons noodzakelijk is om het lesmateriaal opnieuw in te studeren. 

  De deelnemers die geslaagd zijn ontvangen hun badge op dezelfde dag (testmoment bij Elia) of binnen een termijn van 2 weken. 

  Met de badge, die 2 jaar geldig is, kunnen zij vervolgens toegang krijgen tot de installaties van Elia en er werken uitvoeren. 

   
 • Basiskennis

  Kandidaten die het certificaat ‘Werkleider’ willen behalen, moeten de basiskennis en de modules over de risico’s en preventiemaatregelen in de installatie van Elia beheersen. 
  Afhankelijk van het profiel van de werkleider dient de informatie gekend te zijn over de risico’s en preventiemaatregelen verbonden aan de werken binnen de hoogspanningsposten (AVIP), aan en in de nabijheid van kabels (AVIK), op hoogspanningslijnen (AVIL) Voor elk profiel is er een specifieke e-learning.

  U vindt het opleidingsmateriaal, de presentaties en de e-learning in de rubriek ‘Opleidingsmateriaal’. 

De datums voor coaching en testdata kunnen teruggevonden worden in het aanvraagformulier zelf.

Schrijf je nu in voor training/testen


Opleidingsmateriaal

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.