20 mei 2020

Derde evaluatierapport over de regionale toereikendheid van de productiecapaciteit gepubliceerd

Dit rapport bevat de voornaamste bevindingen van de derde Pentalateral Generation Adequacy Assessment (PLEF GAA 3.0).

Die studie werd uitgevoerd door de transmissienetbeheerders van de zeven landen die deel uitmaken van het Pentalateral Energy Forum (PLEF): Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland. Het PLEF vormt het kader voor regionale samenwerking in Centraal-West-Europa voor een betere integratie in de elektriciteitsmarkt en bevoorradingszekerheid.

De studie gaat uit van de veronderstellingen uit de meest recente ‘Mid Term Adequacy Forecast’ (MAF) die eind 2019 door ENTSO-E werd gepubliceerd. Ze voegt ook verschillende, door de TNB’s gedefinieerde gevoeligheden toe waarover de regulatoren binnen het Pentalateral Forum werden geraadpleegd. Dit bleek een grote meerwaarde te zijn voor deze derde evaluatie van de regionale toereikendheid om de veerkracht van de regio te beoordelen, rekening houdend met verschillende gevoeligheden.

De TNB’s van het PLEF baseerden zich, naast de recentste ‘Mid Term Adequacy Forecast’, sterk op de methodologische ontwikkelingen door nationale TNB’s in het kader van nationale studies. In vergelijking met de tweede beoordeling zijn het gebruik van een flow-based (FB) model als standaardmethode voor de termijn in kwestie (2025) en de overweging van de 70% minRAM-vereisten uit het CEP de voornaamste methodologische verbeteringen (op basis van het werk dat Elia leverde in haar ‘Adequacy- en flexibiliteitsstudie voor België voor de periode 2020-2030’ (in het Engels) van juni 2019). De andere aspecten van de methodologie liggen in lijn van de meest recente MAF-publicatie van ENTSO-E.

De resultaten van de PLEF GAA-studie bevestigen de bevindingen van Elia in haar ‘Adequacy- en flexibiliteitsstudie voor België voor de periode 2020-2030’ (in het Engels): in 2025 zal er, als de veronderstellingen kloppen, een grote vraag zijn naar nieuw vermogen, ondanks de aangenomen groei en ontwikkeling in vraagsturing, hernieuwbare energie, opslag en interconnectievermogen.

Een van de voornaamste conclusies van de studie is dat het geïdentificeerde structureel tekort in grote mate afhankelijk is van de risico’s waarover België geen controle kan uitoefenen, aangezien de verschillende regionale gevoeligheden uit de studie (weinig gas, weinig nucleaire capaciteit) aantonen hoe sterk de toereikendheid in België beïnvloed wordt door de niet-beschikbaarheid van productie-eenheden in of interconnecties met het buitenland. Merk op dat in de ‘Adequacy- en flexibiliteitsstudie voor België voor de periode 2020-2030’ (in het Engels) die Elia in 2019 publiceerde, er in 2025 een volume van 3,9 GW nieuwe capaciteit werd geïdentificeerd om de toereikendheid van het Belgische systeem te verzekeren en om de onzekerheden te compenseren waarop België geen controle uitoefent.


Vanwanseele Marie-Laure
Perscontact NL Elia België
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.