Automatisch frequentieherstelproces (aFRR / "R2")

Door balanceringsflexibiliteit voor automatische activering aan te bieden, stellen aanbieders van balanceringsdiensten (Balancing Service Providers - BSP's) Elia in staat de frequentie te herstellen.

Om de frequentie opnieuw naar 50 Hz te brengen, maakt Elia gebruik van de secundaire reserves (R2/ aFRR) op een continue basis in de opwaartse of neerwaartse richting. . De reactietijd is snel en de activering duurt zolang als nodig.

Productontwerp

Flexibiliteit voor automatisch frequentieherstel moet voldoen aan de kenmerken die zijn bepaald in het aFRR-ontwerp. In vergelijking met de andere balanceringsdiensten, namelijk FCR en mFRR, is het grootste verschil dat Elia aFRR automatisch activeert door om de 4 seconden een referentiewaarde door te sturen en dat, bij selectie van het volledige volume van een aFRR energiebieding, de gevraagde energie binnen de 7,5 minuten moet zijn geactiveerd.

Een netgebruiker die deelneemt aan het verstrekken van deze reserve moet daarom over een uitrusting beschikken die de communicatie met het dispatching center van Elia mogelijk maakt.

Gereserveerde en niet-gereserveerde flexibiliteit

Een BSP moet minstens aFRR-energiebiedingen aanbieden die overeenstemmen met zijn aFRR-verplichtingen (d.w.z. het gereserveerde volume). Daarnaast kan een BSP ook niet-gereserveerde energiebiedingen doen.

Hoe kunnen Europese mechanismen bijdragen tot de Belgische balans?

Elia ontwikkelt en verbetert voortdurend de balanceringsdiensten om in te spelen op een veranderende context en een veranderend regelgevend kader.

Op Europees niveau zijn er mechanismen om het beheer van het onevenwicht tussen de verschillende lidstaten te optimaliseren en om de ontwikkeling van een Europese markt voor balanceringsflexibiliteit te ondersteunen. Elia integreert de methodologieën die op Europees niveau goedgekeurd en gereguleerd zijn in het ontwerp van het Belgische aFRR-product.

In het kader daarvan heeft Elia zich in 2012 aangesloten bij het IGCC-platform en zijn we lid van het toekomstige PICASSO-platform, dat momenteel wordt ontworpen.

 

IGCC: het bestaande Europese platform voor onbalansnetting

Het International Grid Control Cooperation platform (IGCC) compenseert automatisch eventuele tegenovergestelde onevenwichten in de systemen van de deelnemende TNB's.
 
Het IGCC maakt het Europese balanceringssysteem efficiënter. De deelnemende TNB's hebben er voordeel bij omdat het de activering van aFRR in tegenovergestelde richtingen voorkomt.

PICASSO: het toekomstige Europese platform voor de uitwisseling van aFRR-balanceringsenergie

Het Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation (PICASSO) zal de uitwisseling van aFRR-balanceringsenergie tussen deelnemende TNB's mogelijk maken. De laatste inlichtingen en plannen omtrent de implementatie van het platform zijn beschikbaar op de website van ENTSO-E .
 
PICASSO zal het Europese balanceringssysteem efficiënter maken en brengt zowel voordelen mee voor TNB's als BSP's. Enerzijds krijgen TNB's toegang tot competitieve aFRR biedingen voor balanceringsenergie uit het buitenland. Anderzijds zullen de BSP's aFRR-balanceringsenergie kunnen verkopen aan alle deelnemende Europese TNB's.
Momenteel is de "Full Activation Time" (FAT) binnen de Elia LFC area 7.5 minuten. Elia is van plan om naar een FAT van 5 minuten over te gaan ten laatste tegen 17/12/2024. De aanpassing zal ten vroegste na het volgende design van 2022 meegenomen worden. De verdere detailmilestones zullen gepubliceerd worden éénmaal de gedetailleerde planning van de aanpassing bekend is.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.