Het evenwicht behouden

Elia streeft ernaar om in real time het evenwicht op nationaal niveau te behouden door gebruik te maken van de marktflexibiliteit die Balancing Service Providers (BSP) bieden.

Net als alle andere transmissienetbeheerders houdt Elia het evenwicht binnen haar eigen regelzone in het oog. 

ElkeBalance Responsible Party (BRP) dient binnen zijn klantenportefeuille een evenwicht te bereiken tussen de afname en de injectie op kwartuurbasis. Wanneer BRP’s daar echter niet in slagen, kan Elia de nodige stappen ondernemen om het resterende onevenwicht tussen de opgewekte en verbruikte elektriciteit te verkleinen.

 Daartoe organiseert Elia een balanceringsmarkt waarin ze de flexibiliteit gebruikt die door de BSP’s wordt aangeboden. Afhankelijk van het betrokken product (FCR,aFRR  enmFRR) is of zal deze balanceringsmarkt geleidelijk worden opgenomen in de balanceringsmarkt van naburige transmissienetbeheerders.

Concreet reserveert en activeert Elia flexibiliteit via drie soorten balanceringsproducten.

Balanceringsregels

Elia onderneemt actie om het evenwicht te herstellen door middel van balanceringsdiensten in overeenstemming met de werkingsregels voor de compensatie van de kwartieronevenwichten (van kracht geworden op 1/12/2018), zoals goedgekeurd door de regulator (soms ook de “balanceringsregels” genoemd). 

Bij het bepalen van een onevenwicht binnen een portefeuille van een BRP past Eliaonevenwichtstarieven toe in verhouding tot de middelen die Elia gebruikt om het onevenwicht in de regelzone te beheersen.

Dimensionering van balanceringsdiensten

Elia bepaalt het volume van balanceringsdiensten die nodig is om het evenwicht in de regelzone te bewaren, rekening houdend met voorspellingen van hernieuwbare productie en de vraag, alsook het risico op een dimensionerend incident (bijvoorbeeld een plotse reductie in de productie na een ongeplande uitval van een elektriciteitscentrale). In overeenstemming met artikel 213 van de gedragscode publiceert Elia de volgende documenten na goedkeuring door de regulator:

  • de operationele overeenkomst voor het LFC blok (LFCBOA) waarin onder meer de dimensioneringsregels voor de Frequentieherstelreserve of 'FRR' (ook wel aangeduid als aFRR en mFRR) zijn vastgelegd;
  • de LFC Means waarin de methodologie bepaald wordt die de volumes van de balanceringscapaciteit voor de aan te kopen aFRR en mFRR berekent.
 

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.