Prestaties en beoordelingen

Feedback van ESG-ratingbureaus is van onschatbare waarde als maatstaaf en indicator van de belangrijkste zorgen van onze stakeholders.

Sustainalytics

In oktober 2021 kreeg Elia Transmission Belgium van Sustainalytics [1] een risicoscore van 9,9 op het gebied van milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social and Governance, kortweg ESG). Dit betekent dat het risico op grote financiële gevolgen door ESG-factoren voor Elia bijgevolg verwaarloosbaar is. Met deze score voor het ESG-risico is Elia de nummer 1 van de openbare nutsbedrijven in de elektriciteitssector die door Sustainalytics werden geëvalueerd.

Dit toont aan dat ons actieplan rond duurzaamheid, ACT NOW, nu al vrucht draagt. Elia Transmission Belgium verankert ACT NOW in al haar bedrijfsprocessen: we voeren onze dagelijkse activiteiten uit met een sterke focus op ESG, wat belangrijke gevolgen heeft op het vlak van duurzaamheid.

[1] Copyright ©2021 Sustainalytics. Alle rechten voorbehouden. Deze [publicatie/ artikel/ rubriek] bevat informatie die ontwikkeld is door Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Deze informatie en gegevens zijn eigendom van Sustainalytics en/of haar externe leveranciers (gegevens van derden) en worden uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. Zij vormen geen aanbeveling van enig product of project, noch een beleggingsadvies en worden niet gegarandeerd volledig, tijdig, accuraat of geschikt voor een bepaald doel te zijn. Het gebruik ervan is onderworpen aan de voorwaarden die beschikbaar zijn op https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.

CDP Climate Change

Sinds 2017 beantwoordt Elia de CDP Climate Change Questionnaire, die ingaat op het beheer van de milieu-impact, de klimaatrisico's en de opportuniteiten van de onderneming. De toegekende score is samengesteld uit twee factoren:

  • de mate van detail en de volledigheid van haar antwoorden;
  • de mate waarin een bedrijf zich bewust is van de klimaatproblematiek, de beheermethoden en de vooruitgang die het boekt op het gebied van klimaatverandering.
Jaar  Programma  Status  Score 
2020 Klimaatverandering in 2020 Ingediend  B
2019 Klimaatverandering in 2019 Ingediend  B-
2018 Klimaatverandering in 2018 Ingediend  B-
2017 Klimaatverandering in 2017  Ingediend  C
*Antwoorden en gegevens die worden meegedeeld hebben enkel betrekking op de Belgische activiteiten van Elia Group

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.