Prestaties en beoordelingen

Feedback van ESG-ratingbureaus is van onschatbare waarde als maatstaaf en indicator van de belangrijkste zorgen van onze stakeholders.

Sustainalytics

In november 2023 kende Sustainalytics[1] aan Elia Transmission Belgium een Environmental, Social and Governance (ESG) Risk Rating toe van 8,7, wat in het eerste percentiel van de nutssector is en zelfs de eerste plaats inneemt in de subsector van de elektrische nutsbedrijven. De score is te vergelijken met een sectorgemiddelde van 31,8. Elia loopt volgens de rating een verwaarloosbaar risico op materiële financiële gevolgen van ESG-factoren en wordt zowel in de categorie ESG-sector als in de categorie ESG regionaal als topscore geclassificeerd.

Het toont aan dat Elia's ACT NOW duurzaamheidsactieplan zijn vruchten afwerpt. Elia Transmission Belgium verankert ACT NOW in al zijn bedrijfsprocessen; het voert zijn dagelijkse activiteiten uit met een sterke focus voor ogen, wat leidt tot een grote impact op het vlak van duurzaamheid.

[1] Copyright ©2021 Sustainalytics. Alle rechten voorbehouden. Deze [publicatie/ artikel/ rubriek] bevat informatie die ontwikkeld is door Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Deze informatie en gegevens zijn eigendom van Sustainalytics en/of haar externe leveranciers (gegevens van derden) en worden uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. Zij vormen geen aanbeveling van enig product of project, noch een beleggingsadvies en worden niet gegarandeerd volledig, tijdig, accuraat of geschikt voor een bepaald doel te zijn. Het gebruik ervan is onderworpen aan de voorwaarden die beschikbaar zijn op https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.

CDP Climate Change

Sinds 2017 beantwoordt Elia de CDP Climate Change Questionnaire, die ingaat op het beheer van de milieu-impact, de klimaatrisico's en de opportuniteiten van de onderneming. De toegekende score is samengesteld uit twee factoren:

  • de mate van detail en de volledigheid van haar antwoorden;
  • de mate waarin een bedrijf zich bewust is van de klimaatproblematiek, de beheermethoden en de vooruitgang die het boekt op het gebied van klimaatverandering.
Jaar  Programma  Status  Score 
2020 Klimaatverandering in 2020 Ingediend  B
2019 Klimaatverandering in 2019 Ingediend  B-
2018 Klimaatverandering in 2018 Ingediend  B-
2017 Klimaatverandering in 2017  Ingediend  C
*Antwoorden en gegevens die worden meegedeeld hebben enkel betrekking op de Belgische activiteiten van Elia Group

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.