Hoe wordt u een Voltage Service Provider

Elia publiceert een aankondiging van opdracht voor de aankoop van spanningsdiensten.

Elia volgt de Europese openbare aanbestedingsprocedures om spanningsdiensten aan te kopen. Elia publiceert alle wettelijk vereiste documenten op de daartoe voorziene Europese website. Elk jaar publiceert Elia op het einde van het jaar een Periodieke Indicatieve Aankondiging waarin het de diensten vermeldt die het tijdens het volgende jaar zal aankopen.

Procedure voor de aankondiging van een opdracht

Voor de aankoop van producten waarbij de aankondigingsprocedure wordt gevolgd, worden voor elke aanbestedingsprocedure specifieke contracten opgesteld.
Wanneer Elia een aanbesteding uitschrijft, vraagt Elia aan de betrokken partijen om via een Aankondiging van Opdracht hun kandidatuur in te dienen en informeert Elia hen over te volgen procedure en de lijst van te bezorgen documenten. 


1 Gekwalificeerd aanbieder worden

 • Voordat een marktpartij een offerte indient, moet zij deelnemen aan de selectie van de dienstverleners. Een kandidaat-dienstverlener kan hieraan deelnemen door een behoorlijk ingevuld deelnemingsformulier en de verklaring onder ede te bezorgen met betrekking tot de aan Elia te leveren dienst.

  Kandidaten worden geweigerd op basis van specifieke uitsluitingscriteria zoals faillissementen, gerechtelijke veroordelingen, enz. Elia zal de kandidaten ook financieel laten screenen (dit is doorgaans een financieel verslag door een onafhankelijk evaluatiebedrijf dat rekening houdt met rekeningsaldo’s, liquiditeitsratio’s, solvabiliteit, enz).

  Relevante documenten voor stap 1

  Belangrijke datums VSP aanbesteding met levering in 2024:

  • Publicatie oproep kandidaten: 11/04/2023
  • Uiterste datum voor het indienen van documenten: 12/05/2023.

2 Offerte indienen voor aanbesteding

 • Nadat ze de kandidaten heeft opgeroepen, lanceert Elia een aanbestedingen waaraan alleen gekwalificeerde kandidaten kunnen deelnemen. Alle relevante documenten worden samen met contractvoorstel aan de kandidaten bezorgd die aan de aanbestedingen deelnemen.

  Om deel te nemen aan een aanbestedingen, moet de kandidaat een offerte indienen in overeenstemming met de aanbestedingsinstructies;

  Relevante documenten voor stap 2

  Belangrijke datums VSP aanbesteding met levering in 2024:

  • Elia stuurt uitnodiging naar geselecteerde kandidaten VSP 2024: 26/05/2023
  • Uiterste datum voor het indienen van een offerte: 16/06/2023.

3 Het contract ondertekenen

 • Als gereguleerd bedrijf moet Elia de goedkeuring vragen voor alle volumes en prijzen van de diensten die het aankoopt. Elia legt aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas de prijzen voor tegen welke het de ondersteunende diensten aankoopt.

  Zodra deze goedgekeurd zijn, gaat Elia voort met het toekennen van de contracten.

   

4 Prekwalificeren voor een dienst

 • Dienstverleners moeten bewijzen dat ze instaan zijn om de aangekochte diensten te leveren voor het begin van de leveringsperiode. De specifieke prekwalificeringsprocedures voor de diensten worden beschreven in de contractuele documenten.

5 Leveren

 • Als de dienstverlener na de offerteronde geselecteerd wordt, start hij met het leveren van de dienst aan het begin van de overeengekomen leveringsperiode.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.