Leveringstests

Elia informeert de markt over de leveringstests op de strategische reserves, rekening houdend met de mogelijke impact ervan op de onevenwichtsprijzen.


Zoals beschreven in de werkingsregels voor strategische reserve, kan Elia of de SR leverancier een testactivatie plannen om de goede werking van de gecontracteerde SGR/SDR-eenheden te testen. Een leveringstest op vraag van de leverancier moet bij Elia worden aangevraagd volgens de voorwaarden zoals beschreven in het SGR/SDR contract.

Zodra een leveringstest op vraag van de leverancier wordt goedgekeurd door Elia, zal deze worden aangekondigd in onderstaande tabel:

Aankomende leveringstesten

Datum Uur interval Maximaal geïnjecteerd vermogen [MW]

 

Last update: 03/03/2017


Een leveringstest op vraag van Elia wordt niet op voorhand aangekondigd aan de leverancier. Deze testen zullen daarom enkel via RSS Feed en via de pagina “onbalansprijzen” worden aangekondigd op het ogenblik dat het notificatiebericht wordt verzonden aan de SGR/SDR leverancier.

Onderstaande tabel toont de reeds uitgevoerde leveringstesten tijdens de afgelopen winterperiode:


Uitgevoerde leveringstesten

Datum Op vraag van Uur interval Maximaal geïnjecteerd vermogen [MW]
 11/12/2017 SGR Supplier 07h30-17h00  >300
 12/12/2017 Elia 05h00-13h45 200-300
 16/01/2018 SGR Supplier 07h30-17h00  >300
 23/01/2018 Elia 07h15-16h00 >300 

Last update: 14/02/2018

Legende

  • Uurinterval

    De periode waarin de SGR-eenheid elektrische energie in het net injecteert of de SDR-eenheid haar verbruik vermindert. Tijdens deze periode worden de onevenwichtsprijzen administratief berekend, zoals beschreven in paragraaf 6.7.2 van de Werkingsregels.

  • Maximaal geïnjecteerd vermogen

    Het vermogen tijdens het (de) kwartu(u)r(en) van maximale injectie. Bijvoorbeeld indien de voorziene maximale injectie gelijk is aan 226 MW, zal het gepubliceerde maximaal geïnjecteerde vermogen gelijk zijn aan 200–300 MW. Elia zal het systeem opvolgen en behoudt zich op elk moment het recht voor om de test te annuleren of stop te zetten.


Handige links

Voor alle vragen over strategische reserve

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.