Voorafgaande informatievergadering op 27 oktober

Op 27 oktober organiseert Elia een voorafgaande informatievergadering voor het publiek (VIV) over het milieueffectrapport (MER) in het kader van de regularisatieaanvraag voor het tweede draadstel van de 220 kV-verbinding Aubange-Esch (Belgisch deel).

Het doel van deze vergadering is om: 

  • Elia de gelegenheid te geven om haar project voor te stellen;
  • het publiek de gelegenheid te geven om zich te informeren en om opmerkingen en suggesties over het project te formuleren;
  • te wijzen op specifieke punten die in het milieueffectrapport zouden kunnen worden aangekaart;
  • technische alternatieven voor te stellen die de aanvrager redelijkerwijs zou kunnen overwegen opdat hiermee rekening zou worden gehouden bij de uitvoering van het milieueffectrapport.

Het projectteam nodigt u dan ook uit voor de voorafgaande informatievergadering
op 27 oktober 2020 om 19.30 uur in de grote tent
op de Place du Brüll te 6791 Athus (Aubange). 

Deze regularisatieaanvraag voor stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend doordat de Raad van State de eerder afgegeven stedenbouwkundige vergunning nietig heeft verklaard.

Na afloop van deze VIV hebben de burgers 15 dagen de tijd om hun opmerkingen en suggesties door te geven. Een onafhankelijk studiebureau dat in het Waals Gewest erkend is als opsteller van milieueffectrapporten zal vervolgens rekening houden met die opmerkingen en suggesties.


Om de vergadering goed te kunnen organiseren met inachtneming van de hygiënemaatregelen willen we u vragen om u vooraf in te schrijven via de volgende link als u wilt deelnemen aan de vergadering: bit.ly/Aubange

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.