Aubange-Esch 

Hervatting van de aanvraagprocedure voor een stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot het tweede draadstel van de 220 kV-verbinding op het Belgisch grondgebied tussen de onderstations van Aubange (BE) en Esch-sur-Alzette (GHL).

Bijdragen aan het garanderen van de bevoorradingszekerheid, met naleving van de bestaande wetgeving

Als beheerder van het transmissienet voor elektriciteit moet Elia het elektriciteitsnet zodanig uitbouwen en uitbaten dat dit betrouwbaar is, en op die manier de bevoorradingszekerheid van het land garanderen, dit met naleving van alle bestaande wetgeving.

De betreffende elektriciteitsverbinding tussen Aubange en Esch-sur-Alzette is noodzakelijk voor de wederzijdse ondersteuning in de elektriciteitsvoorziening van beide landen. Met het oog hierop moet de administratieve situatie van het tweede draadstel (of circuit, het geheel van geleiders en- kabels - die zich in dit geval aan eenzelfde kant van de masten bevinden) van de lijn Aubange-Esch geregeld worden. Daarom wil Elia, in overleg met de bevoegde instanties, de aanvraagprocedure voor een stedenbouwkundige vergunning voor dit tweede draadstel hervatten.

Kijken naar de video


 • texteTraject

  De bovengrondse lijn Aubange-Esch van 220 kV verbindt het hoogspanningsstation van Aubange met dat van Esch-sur-Alzette in het Groothertogdom Luxemburg (GHL). Ze werd in 1971 aangelegd en in gebruik genomen, met toevoeging van een extra draadstel/circuit in 1998. Op Belgisch grondgebied bestaat deze lijn uit 15 masten en toebehoren (isolatoren, geleiders, waakdraad  ...) over een lengte van 5,3 km, verdeeld over de gemeenten Aubange (12 masten) en Messancy (3 masten).

 • Historiek

  Het eerste draadstel (of circuit, namelijk de drie kabels aan de linkerkant van de verbinding naar het GHL) van de verbinding werd in 1971 aangebracht en in gebruik genomen. In 1998 kreeg Elia een stedenbouwkundige vergunning voor het aanbrengen van het tweede draadstel op de in 1971 aangelegde lijn.

  Naar aanleiding van een beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning van het tweede draadstel verklaarde de Raad van State deze in 2008 nietig, met als reden dat het openbaar nut van het project onvoldoende was aangetoond in de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning van destijds. Dit tweede draadstel van de lijn was overigens al aangebracht en werd al uitgebaat op het moment van de nietigverklaring van de vergunning die daarop betrekking had.

  In 2009 diende Elia een aanvulling op het dossier in bij de bevoegde instanties om het openbaar nut aan te tonen en de situatie zo te regulariseren. Overeenkomstig de bepalingen van de CWATUP (Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine) die toen van kracht waren, werd eind 2009 een openbaar onderzoek ingesteld in de betrokken gemeenten.

  Sindsdien heeft de bevoegde instantie echter geen enkel besluit genomen. De redelijke termijn hiervoor moet vandaag dan ook als verstreken beschouwd worden. Daarom wil Elia een nieuwe aanvraagprocedure voor een stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot het tweede draadstel instellen. Tijdens deze procedure zullen de redelijke alternatieven voor de regularisatieaanvraag van dit tweede draadstel onderzocht worden wat hun milieueffecten betreft.

  Het is overigens belangrijk op te merken dat de masten en het eerste draadstel (circuit) van deze in 1971 aangelegde verbinding juridisch in orde zijn, en dat de verbinding als geheel het voorwerp uitmaakt van een verklaring van openbaar nut en een wegvergunning in de vereiste vorm.

 • environnementOmgeving

  Wanneer de procedure opnieuw ingesteld wordt, zal een extern bureau dat door het Waals Gewest erkend wordt, in het kader hiervan de volledige milieu-impact van het tweede draadstel onderzoeken tijdens een milieueffectenstudie.

 • Planning

  Als de gezondheidssituatie het toelaat, wil Elia de nieuwe aanvraagprocedure voor een stedenbouwkundige vergunning de komende maanden opstarten. Momenteel worden de voorbereidende stappen voor deze procedure genomen, in overleg met de bevoegde lokale en gewestelijke instanties.

 • docDocumenten

Nieuws

09 november 2023

Vergunningsaanvraag ingediend en start van het openbaar onderzoek

Op 23 januari 2023 hebben we samen met het erkend studiebureau SGS de eerste resultaten van het milieueffectenrapport, dat bij de vergunningsaanvraag moet worden gevoegd, gepresenteerd aan de omwonenden.

07 juli 2023

Volgende stappen in het dossier

Na de presentatie van de eerste conclusies van het milieueffectenrapport (MER) op 23 januari, heeft het erkend en onafhankelijk studiebureau SGS de studie afgerond.

12 januari 2023

Presentatie van de conclusies van de studie op 23 januari

Na de voorafgaande informatievergadering hebben Elia en de stad Aubange officieel alle opmerkingen en voorstellen verzameld om een Milieueffectenrapport (MER) te laten uitvoeren door het erkend en onafhankelijk studiebureau SGS. Het volledige Milieueffectenrapport zal bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning worden gevoegd. Dat dossier zal binnenkort bij de Waalse Overheidsdienst worden ingediend.

14 oktober 2021

Openbare Informatievergadering op 16 november 2021

Omdat de voorafgaande Informatievergadering (VIV) van 27 oktober 2020 werd geannuleerd omdat de coronapandemie weer opflakkerde, organiseert Elia op 16 november e.k. een VIV over de milieu-effectenbeoordeling (MEB) en Natura 2000 over de aanvullende beoordeling die moet worden uitgevoerd in het kader van de regularisatieaanvraag voor het tweede 220 kV-draadstel Aubange-Esch (Belgisch grondgebied).

22 oktober 2020

Uitstel van de voorafgaande informatievergadering voor het publiek naar aanleiding van de nieuwe COVID-19-maatregelen

De informatievergadering betreffende de elektriciteitsverbinding Aubange-Esch, die oorspronkelijk gepland was voor 27 oktober 2020, tot nadere datum uitgesteld.

07 oktober 2020

Voorafgaande informatievergadering op 27 oktober

Op 27 oktober organiseert Elia een voorafgaande informatievergadering voor het publiek (VIV) over het milieueffectrapport (MER) in het kader van de regularisatieaanvraag voor het tweede draadstel van de 220 kV-verbinding Aubange-Esch (Belgisch deel).


Contacteer ons


U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.