Vooruitblik planning werken 2021

Elia legt nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels (36kV) aan tussen Brugge en Sijsele.

Dit gebeurt in 9 fasen om de hinder te beperken in tijd en ruimte. In 2020 werden 4 fasen volledig afgerond. Op basis van de impact van de coronamaatregelen werd een nieuwe werfplanning voor 2021 opgesteld. De verschillende werfzones blijven hetzelfde. De fasering is beperkt veranderd.

Planning Fase 3: Maalse Steenweg (N9)

Aanleg wachtbuizen afgerond in 2020

De voorbije maanden heeft Elia gestuurde boringen uitgevoerd op de Maalse Steenweg (N9) onder de kruispunten met Doornhut en Engelendalelaan. Deze kruispunten kritisch zijn voor de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming. Hierdoor kan verkeer via de Maalse Steenweg in fase 3 van de werken – tijdens de aanleg van elektriciteitskabels in de middenstrook – gebruik blijven maken van deze kruispunten. Dit is essentieel voor de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming.

Aanleg elektriciteitskabels onder middenberm vanaf begin januari 2021

Vanaf begin januari tot eind maart 2021 zet Elia haar werken op de Maalse Steenweg (N9) verder. Dit gebeurt tussen de huisnummers 267 en 337. Bij de start van de werken wordt een open sleuf gegraven in de middenberm van de Maalse Steenweg. Wanneer de sleuf over de volledige lengte van de werfzone is uitgegraven, zal Elia de ondergrondse elektriciteitskabels aanleggen. Daarna wordt de sleuf opnieuw gevuld en de middenberm hersteld in haar oorspronkelijke staat. Gedurende de werken blijven handelszaken en woningen steeds bereikbaar. Het aantal afslagstroken en keerpunten op de Maalse Steenweg (N9) is evenwel beperkt.

Planning Fase 7: Vossenberg-Zwinstraat

Aanleg elektriciteitskabels tussen Vossenberg en Zwinstraat vanaf begin januari 2021

Vanaf begin januari tot eind april 2021 zal Elia de nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels aanleggen in Vossenberg, Rijckeveldestraat en Zwinstraat. Bij de start van de werken wordt een open sleuf gegraven in het wegdek. Wanneer de sleuf over de volledige lengte van de werfzone is uitgegraven, zal Elia de ondergrondse elektriciteitskabels aanleggen. Daarna wordt de sleuf opnieuw gevuld en het wegdek opnieuw hersteld.

Gewijzigde verkeerssituatie

Tijdens de werken zal het doorgaand verkeer tussen de Zwinstraat en de Bruggesteenweg of Maalse Steenweg (N9) in beide richtingen omgeleid worden via de Kerkweg. Ter hoogte van de werfzone in de Vossenberg, Rijckeveldestraat en Zwinstraat blijft plaatselijk verkeer mogelijk. Handelszaken en woningen blijven steeds bereikbaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.