Vernieuwingswerken aan het net in Schaarbeek en Brussel-stad

In juni 2018 gingen de vernieuwingswerken aan het hoogspanningsnet in Schaarbeek van start. Zoals voorzien zullen werkzaamheden in de zone de Jamblinne de Meuxplein - Eugène Plaskylaan - Diamantlaan in de maand augustus verdergezet worden.

Omwille van onvoorziene technische moeilijkheden moet het Jamblinne de Meuxplein (ter hoogte van de huisnummers 23 tot 45) na 15 augustus helaas opnieuw afgesloten worden, maar voor een veel kortere duur van twee tot drie dagen. De afsluiting gaat gepaard met een onderbreking van de Milcampslaan, eveneens voor twee tot drie dagen.

  • In de Notelaarsstraat wordt tussen 6 augustus en 31 augustus eenrichtingsverkeer ingevoerd (vanaf het Ardense Jagersplein in de richting van het Jamblinne de Meuxplein).
  • Tussen 13 augustus en 31 augustus wordt de Diamantstraat eveneens een tijdelijke eenrichtingsstraat tussen de Eugène Plaskysquare en de Opaallaan. Ze wordt in diezelfde periode tussen de Roodebeeklaan en de Adolphe Lacomblélaan afgesloten.

Er wordt dus nog steeds verwacht dat alle werkzaamheden die een belangrijke impact op de mobiliteit hebben bij de start van het nieuwe schooljaar afgerond zullen zijn, onder voorbehoud van onvoorziene technische moeilijkheden of ongunstige weersomstandigheden.

In Brussel-stad zullen de werken uitgevoerd worden in de Keizer Karellaan, meer bepaald in het gedeelte dat tussen de Notelaarsstraat en de Jennevalstraat ligt. Dit gedeelte zal tijdens de werkzaamheden afgesloten worden. De heraanleg is gepland op 15 september.

We wensen ons bij de weggebruikers en de omwonenden te verontschuldigen voor alle ongemakken. We verzekeren u dat we alles in het werk stellen om deze noodzakelijke werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden om de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in de betrokken gemeenten te waarborgen.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.