Stevin

Het project Stevin voorziet in de versterking van het elektriciteitsnet tussen Zomergem en Zeebrugge

Versterking van het elektriciteitsnet naar het binnenland 

Met het project Stevin versterkt Elia het bestaande hoogspanningsnet in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Dit is nodig om een grotere hoeveelheid elektriciteit van de kust naar het binnenland te kunnen transporteren. Deze versterking gebeurt via de aanleg van een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn tussen Zomergem en Zeebrugge. Tegelijkertijd worden in totaal 53 kilometer aan bestaande bovengrondse hoogspanningslijnen afgebroken. Om dit mogelijk te maken, zal Elia over in totaal 35 kilometer nieuwe ondergronds elektriciteitskabels aanleggen.                                                                                                         
 • texteIn het belang van de samenleving

  Het project Stevin biedt een antwoord op vier belangrijke behoeften van ons elektriciteitsnet:

  • Het project Stevin maakt het mogelijk om de windenergie van windparken op zee aan land te brengen en naar het binnenland te transporteren.
  • Het project is noodzakelijk om een verdere interconnectie van het Belgische hoogspanningsnet mogelijk te maken via een onderzeese verbinding naar het Verenigd Koninkrijk.
  • Deze uitbreiding van het 380kV-elektriciteitsnet zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de elektriciteitsbevoorrading in de West-Vlaamse regio en maakt de verdere economische ontwikkeling mogelijk in de strategisch belangrijke groeipool rond de haven van Zeebrugge.
  • Het maakt de aansluiting mogelijk van bijkomende decentrale elektriciteitsproductie (wind, zon en andere vormen van duurzame energie) in de kuststreek.
 • texteTraject

  Het Stevin-project loopt over een afstand van 47 km en doorkruist het grondgebied van acht gemeenten in West- en Oost-Vlaanderen. Het grootste deel van het traject bevindt zich in landbouwgebied. De versterking van het hoogspanningsnet tussen Zomergem en Zeebrugge omvat tien deelprojecten. De eerste acht deelprojecten zijn voor de aanbouw van het Stevin-tracé. De twee laatste deelprojecten bestaan uit de afbraak van de twee huidige hoogspanningslijnen tussen Eeklo en Brugge die vanaf dan overbodig worden.

  Meer informatie

  Wanneer Elia in uw buurt start met werken, ontvangt u op voorhand een brief met meer informatie over eventuele hinder of omleidingen tijdens de werken. Tijdens de werken zal u steeds elektriciteit hebben. Meer informatie over het project vindt u op de webpagina www.stevin.be. Indien u nog vragen hebt kan u mailen naar omwonenden@elia.be of bellen naar het gratis nummer 0800 11 089 (tijdens de kantooruren). 


 • environnementOmgeving

  Elia neemt verschillende maatregelen om de hinder tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken: 

  • Aannemers gebruiken geluidsarme technieken en er wordt gewerkt tussen 7 uur en 19 uur waardoor er geen verlichte depots of werven zijn tijdens de nachturen. Enkel in uitzonderlijke (nood)gevallen zal hiervan worden afgeweken.
  • Wanneer Elia haar elektriciteitsdraden verwijdert of trekt ter hoogte van (spoor)wegen of andere belangrijke infrastructuur, wordt gebruikgemaakt van houten portieken of torenkranen om de impact op de omgeving te beperken.
  • Het werfverkeer maakt gebruik van de kortste, veiligste en best bereikbare routes.
  • Elia herstelt het terrein na de werken in zijn oorspronkelijke staat. 
  • Elia plaatst de werfdepots bij voorkeur in bestaande industriegebieden of op verharde terreinen om de hinder voor de omgeving en de natuur te beperken. 
  • Elia garandeert dat de toegang tot de woning van de omwonenden altijd mogelijk blijft. Indien dat tijdelijk toch niet kan, worden de eigenaars tijdig op de hoogte gebracht en voorzien we een omleiding waar mogelijk.
  • Wanneer er omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer, wordt dit met de wegbeheerder (gemeente of Vlaams Gewest) afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar omwonenden.
  • Tijdens de werken is de projectwebsite www.stevin.be een belangrijk communicatiekanaal. Via bewonersbrieven of de digitale nieuwsbrief verneemt u daarnaast altijd het laatste nieuws over de werken. Schrijft je in op de digitale nieuwsbrief via www.stevin.be
    
 • Planning
  Bezoek www.stevin.be voor de laatste gedetailleerde informatie over de planning van het project.


Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.