Stevin

Het project Stevin voorziet in de versterking van het elektriciteitsnet tussen Zomergem en Zeebrugge

Voor een sterk elektriciteitsnetwerk naar het binnenland


Stevin versterkt het hoogspanningsnet tussen Zomergem en Zeebrugge. Met het project wordt het bestaande hoogspanningsnet in West- en Oost-Vlaanderen versterkt om een grotere hoeveelheid elektriciteit van de kust naar het binnenland te transporteren. De versterking gaat gepaard met de aanleg van nieuwe bovengrondse en ondergrondse verbindingen. Tegelijkertijd breken we 53 kilometer oude lijnen af en brengen we 35 kilometer ondergronds zodra de nieuwe verbindingen in gebruik zijn.                                                                                                                   
 • texteIn het belang van de samenleving

  Het project Stevin biedt een antwoord op vier belangrijke behoeften van ons elektriciteitsnet:

  • Het project Stevin maakt het mogelijk om de windenergie van windparken op zee aan land te brengen en naar het binnenland te transporteren.
  • Het project is noodzakelijk om een verdere interconnectie van het Belgische net mogelijk te maken via een onderzeese verbinding naar het Verenigd Koninkrijk.
  • Deze uitbreiding van het 380 kV-net zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de elektriciteitsbevoorrading in de West-Vlaamse regio en maakt de verdere economische ontwikkeling mogelijk in de strategisch belangrijke groeipool rond de haven van Zeebrugge.
  • Het maakt de aansluiting mogelijk van bijkomende decentrale elektriciteitsproductie (wind, zon en andere vormen van duurzame energie) in de kuststreek.

 • texteTraject

  Het Stevin-project loopt over een afstand van 47 km en doorkruist het grondgebied van acht gemeenten in West- en Oost-Vlaanderen. Het grootste deel van het tracé bevindt zich in landbouwgebied. De versterking van het hoogspanningsnet tussen Zomergem en Zeebrugge omvat tien deelprojecten. De eerste acht deelprojecten zijn voor de aanbouw van het Stevin-tracé. De twee laatste deelprojecten bestaan uit de afbraak van de twee huidige hoogspanningslijnen die vanaf dan overbodig worden  

   

 • environnementOmgeving
  • Elia neemt verschillende maatregelen om de impact van de werken op de omgeving zoveel mogelijk te beperken.
  • Aannemers gebruiken geluidsarme technieken en er wordt gewerkt tussen 7u en 19u. Enkel in uitzonderlijke (nood)gevallen zal hiervan worden afgeweken.
  • Elia streeft ernaar om eigendommen in de buurt van de werfzone tijdens de werken goed bereikbaar te houden. Indien dat tijdelijk toch niet kan, worden de eigenaars tijdig op de hoogte gebracht en voorzien we een bypass waar mogelijk.
  • Indien bijkomende maatregelen zoals het wijzigen van de rijroutes of het invoeren van éénrichtingsverkeer nodig zijn, wordt dit altijd op voorhand met de politie besproken.
  • Tijdens de werken is de projectwebsite www.stevin.be een belangrijk kanaal. Via bewonersbrieven of de digitale nieuwsbrief verneemt u daarnaast altijd het laatste nieuws over de werken. Inschrijven op de digitale nieuwsbrief kan via de website www.stevin.be
 • De planning

  Voor elk deelproject kan u in de grafiek hieronder zien welke werken, op welk tijdstip, in welke gemeenten plaatsvinden.

  Voor meer info over de planning van de deelprojecten ga naar http://www.stevin.be/werven/werven-op-een-rij/

NieuwsContacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.