Organisatie van Voorafgaande Informatievergadering

De regularisatie van de stedenbouwkundige vergunning van de verbinding Tihange-Avernas volgt de klassieke procedure en omvat de organisatie van een Voorafgaande Informatievergadering (VIV) . Met volgende doelstellingen:
  • Elia de mogelijkheid bieden om haar project te presenteren;
  • Het publiek informeren en de mogelijkheid geven om opmerkingen of suggesties betreffende het project te formuleren;
  • Specifieke punten belichten die in het effectenrapport aan bod kunnen komen;
  • Technische alternatieven voorstellen die de aanvrager redelijkerwijs kan overwegen, zodat daar in het Milieueffectenrapport rekening mee kan worden gehouden.

Het Projectteam nodigt u daarom uit op de VIV die zal plaatsvinden op 22 november 2021 om 19.00 uur in de tent, Place de la Gare à 4260 in Fumal

Hoe inschrijven voor de voorafgaande Informatievergadering?

In het kader van de huidige COVID-19-maatregelen, vraagt Elia iedereen die een van deze bijeenkomsten wilt bijwonen om zijn/haar aanwezigheid vooraf te melden via een van onderstaande inschrijvingsmogelijkheden:

  • Klik hier (in het Frans) om in te schrijven;
  • Bel 0800 18 002 (gratis nummer, elke werkdag bereikbaar tussen 9u en 17u)

Naast de wettelijke procedure zal er in samenwerking met het gemeentebestuur van Wanze ook een permanentie georganiseerd worden. Die zal doorgaan op dinsdag 23 november 2021 van 17.00 tot 20.00 uur in de gemeentelijke administratie van Wanze - Waversesteenweg 39 (Chaussée de Wavre 39), 4520 Wanze.

Gezien de huidige sanitaire situatie zal u deze bijeenkomst enkel kunnen bijwonen na inschrijving. Om een afspraak te maken, moet u voor vrijdag 19 november 12.00 uur contact opnemen met de Milieudienst, bij voorkeur per e-mail (service.environnement@wanze.be - 085/27.35.40).

De ontmoetingen met publiek die Elia organiseert, worden steeds gehouden met strikte inachtneming van de geldende gezondheidsvoorschriften.

Gezondheidsmaatregelen van kracht op 22 november 2021: 

Het Waals Decreet van 20 oktober 2021 betreffende het gebruik van het Covid Safe Ticket (“CST”) werd op 29.10.21 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 5 van dit decreet voorziet dat er een uitzondering mag gemaakt worden op het gebruik van het CST, wanneer er toegang tot een evenement wordt verschaft in het kader van een wettelijke of reglementaire verplichting of om hieraan te voldoen

Aangezien voorafgaande informatievergaderingen voor projecten van categorie B (“VIV”) wettelijk verplicht zijn krachtens artikel 29-5 van het Milieuwetboek, zal Elia tijdens de VIV in Tihange-Avernas niet vragen dat u een Covid Safe Ticket voorlegt.

Daarom zullen voor deze VIV social distancing, het dragen van een mondmasker en andere preventieve maatregelen van kracht zijn, zoals bepaald in artikel 10 van het Waals Decreet.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.