Tihange-Avernas

Regularisatieproject voor de vergunning van de bestaande 150 kV-verbinding.

Als transmissienetbeheerder zorgt Elia voor het beheer van het elektriciteitsnet om de betrouwbaarheid ervan te verzekeren en zo bij te dragen tot de bevoorradingszekerheid van het land. Dit doen we steeds met inachtneming van de verschillende geldende wetgevingen.

De verbinding Tihange-Avernas beantwoordt nog steeds aan de noden 

Gezien de veranderingen in het huidige energielandschap en meer in het bijzonder de gewijzigde configuratie van het Luikse elektriciteitsnet speelt de huidige 150 kV-verbinding (luchtlijn, overgangspost en ondergrondse kabel) tussen de posten van Tihange (Huy) en Avernas (Hannuit) een belangrijke rol. 

 • texteIn het belang van de samenleving

  De rol van deze verbinding is drievoudig:   

  • De HST-lijn Brussel-Aken-Keulen van stroom voorzien;
  • De continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in de regio waarborgen;
  • De integratie van hernieuwbare energiebronnen en de energietransitie mogelijk maken;

  Om die redenen wenst Elia de stedenbouwkundige vergunning van de verbinding Tihange-Avernas die in 2009 door de Raad van State werd geannuleerd, te regulariseren.

 • texteTraject

  De 150 kV-verbinding Tihange-Avernas verbindt de post van Tihange (Huy) met de post van Avernas (Hannuit) en doorkruist over een afstand van 30 km de steden en gemeenten Huy, Amay, Wanze, Villers-Le-Bouillet, Braives en Hannuit.  Ze werd in 2002 gebouwd en in dienst genomen.

 • environnementOmgeving

  Als maatschappelijk verantwoorde onderneming is Elia zeer begaan met de huidige milieuproblematiek. Onze onderneming draagt actief bij aan de energietransitie en besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de biodiversiteit. Bij de ontwikkeling van haar net werkt zij nauw samen met de plaatselijke besturen, de buurtbewoners en alle lokale partners die betrokken zijn bij haar infrastructuurprojecten.

  Om de situatie van het project Tihange-Avernas te regulariseren, moeten we een wettelijke procedure opstarten om een stedenbouwkundige vergunning aan te kunnen vragen. Deze aanvraag impliceert tevens de uitvoering van een milieu-effectenbeoordeling (MEB), die uitgevoerd zal worden door een onafhankelijk adviesbureau.

 • Planning
  • 22 november 2021 - Voorafgaande informatievergadering in Braives
  • 23 november 2021 - Permanentie in Wanze
  • Van november tot maart  - Uitvoering van de milieueffectenbeoordeling
  • Mei 2022  - Indiening van de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning
  • Juni 2022  - Openbaar onderzoek
  • December 2022  - Beslissing van de bevoegde autoriteiten 
 • docDocumenten

Nieuws

Tihange-Avernas

03 november 2021

Organisatie van Voorafgaande Informatievergadering

De regularisatie van de stedenbouwkundige vergunning van de verbinding Tihange-Avernas volgt de klassieke procedure en omvat de organisatie van een Voorafgaande Informatievergadering (VIV) . Met volgende doelstellingen:Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.