Opleidingen voor uitvoerders

Uitvoerders moeten in staat zijn om de risico’s gerelateerd aan zijn interventie en de werkomgeving correct in te schatten.

Wat is een uitvoerder?

Elke persoon die werken uitvoert aan of in installaties van Elia moet voldoende kennis hebben over de risico’s gerelateerd aan zijn interventie en de werkomgeving. Zo kan men de nodige veiligheidsmaatregelen goed inschatten.
Het kennen van de risico’s gerelateerd aan het werk aan of in installaties van Elia wordt geattesteerd via de certificatie “Uitvoerder”. Een uitvoerder werkt altijd onder autoriteit van een werkleider.

Vier types

De te kennen basisinformatie voor uitvoerders is afhankelijk van het profiel. We onderscheiden vier types uitvoerders. Deze zijn afhankelijk van de installaties waaraan de uitvoerder werken zal uitvoeren.

 • AVIP Uitvoerder
  De medewerker van de contractor voert werken uit in een Elia-hoogspanningspost.
 • AVIL Uitvoerder
  De medewerker van de contractor voert werken uit in de masten of aan hoogspanningslijnen van Elia.
 • AVIK Uitvoerder
  De medewerker van de contractor voert werken uit aan de ondergrondse kabels van Elia.
 • AVIO Uitvoerder
  De medewerker van de contractor voert offshore-werkzaamheden uit voor Elia.

Hoe het certificaat ‘uitvoerder’ behalen?

1 Bekwaamheidsattest of Codificatiedocument BA4/BA5

 • In het bekwaamheidsattest BA4/BA5 attesteert de werkgever zijn werknemer dat hij over de nodige kwalificaties beschikt om te werken aan of rondom de elektrische installatie
  Elia kan slechts een certificaat uitreiken als we dit attest, dat sowieso ter beschikking moet zijn bij de werkgever, hebben ontvangen. U dient dit attest mee op te sturen tijdens uw aanvraag tot inschrijving.

  Wenst u bijkomende informatie over dit attest? Raadpleeg dan punt 2 van onze procedure Algemeen reglement inzake het certificeren van contractanten en hun onderaannemers  of neem een kijkje op de website van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

2 Aanvraag tot inschrijving

 • Voor verduidelijkingen met betrekking tot uw aanvraag:

  Algemeen reglement inzake het certificeren van contractanten en hun onderaannemers
  Inschrijven doet u via deze website. Opgelet: de inschrijving voor de opleiding is pas definitief na ontvangst van de bevestiging van de dienst Safety Support.

3 Basiskennis

 • De mensen die het certificaat voor Uitvoerder willen behalen moeten de basiskennis voor uitvoerders over de risico’s en preventiemaatregelen in de installatie van Elia beheersen.
  Afhankelijk van het type dient de informatie gekend te zijn over de risico’s en preventiemaatregelen verbonden aan de werken binnen de hoogspanningsposten (AVIP), aan en in de nabijheid van kabels (AVIK), op hoogspanningslijnen (AVIL) of offshore (AVIO).
  U vindt de nodige basisinformatie voor elk profiel in de rubriek ‘opleidingsmateriaal’.

4 Test

 • Afhankelijk van uw profiel zal u een test moeten afleggen
  Deze moet u tot een goed einde brengen om uw certificaat van uitvoerder te kunnen ontvangen.
  Er zijn drie opties om zich voor te bereiden op de test nl.:
  • zelfstudie van de opleiding en vervolgens een test afleggen bij Elia tijdens één van de voorziene testsessies; 
  • een interne opleiding volgen die de werkgever organiseert en vervolgens een test afleggen;
  • een halve dag opleiding volgen bij Elia en aansluitend de test afleggen.
  Een combinatie van de verschillende certificaten is mogelijk.

5 Ontvangst van certificaat

 • Certificaat en kosten

  Ten laatste drie weken na slagen test.

  In principe is uw certificaat twee jaar geldig (tenzij eigen bekwaamheidsattest BA4/BA5 vroeger vervalt). Na twee jaar dient u een nieuwe test af te leggen.

  Hoeveel kost het?

  • Testafname bij Elia: gratis.
  • Testafname bij contractor (min. 30 personen): 1.500 euro forfaitaire prijs.
  • Opleiding (1/2 dag) bij Elia: 150 euro per persoon.
  • Opleiding (1/2 dag) door Elia bij contractor (min. 30 personen): 3.000 euro forfaitaire prijs.

Opleidingen en testen


Inschrijvingsformulier voor uitvoerders


Opleidingsmateriaal

Wij gebruiken cookies op onze website. Door verder te surfen op deze website of door op “Aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u ons cookiebeleid gelezen heeft en dat u hiermee instemt.Meer info over de cookies