Opleidingen voor uitvoerders

Uitvoerders moeten in staat zijn om de risico’s gerelateerd aan hun interventie en de werkomgeving correct in te schatten. 

Wat is een uitvoerder?

Een uitvoerder is een persoon die werkt aan of in de buurt van installaties van Elia en die onder toezicht staat van een werkleider.

Om hun werk naar behoren te kunnen uitvoeren moeten uitvoerders voldoende kennis hebben over de risico’s gerelateerd aan hun interventie en werkomgeving, en de nodige persoonlijke beschermingsmaatregelen toepassen. 

Deze vaardigheid wordt geattesteerd via de certificatie ‘Uitvoerder’. 

Een certificaattype

Voor uitvoerders, bestaat er een uniek profiel. Die profiel “Uitvoerder” stelt hen in staat te werken op de volgende werkdomein: 

 • Posten;
 • Kabels;
 • Lijnen. 

Hoe het certificaat ‘uitvoerder’ behalen?

 • Aanvraag tot inschrijving

  U kunt zich inschrijven voor een van de volgende 2mogelijkheden, voor die certificaattype: 

  • Alleen de test bij Elia: u kijkt naar de e-learning (zie hieronder) en schrijft u in voor een gepland testmoment. Deze mogelijkheid is gratis. 
  • Alleen de test bij de contractor (min. 20 deelnemers): uw werkgever organiseert een testmoment in de eigen kantoren onder toezicht van een examinator van Elia. Voor deze mogelijkheid geldt een vaste prijs van € 1750.

  U kunt zich inschrijven voor deze mogelijkheden via de knop ‘Inschrijven’. Daarnaast kunt u uw BA4/BA5 en uw foto uploaden (Opgelet: elke inschrijving zonder geldig document zal geweigerd worden). 

  In het kader van de beperkte plaatsen worden dringend verzocht om hun personeel waar mogelijk in te delen in groepen van maximaal 12 personen.

  De test kan worden aangevraagd in de volgende talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Pools, Portugees, Turks, Bulgaars, Roemeens, Italiaans en Spaans.
  Het is ook mogelijk de test oraal af te nemen. U kunt dit aangeven in de opmerkingen bij de aanvraag. De test vindt plaats om 07.30 uur voor het begin van de sessies. 

  Om de registratie succesvol te laten verlopen, dient u in het inschrijvingsformulier het profiel "AVIP Uitvoerder + AVIL Uitvoerder + AVIK Uitvoerder" te selecteren.  

  Daarbij gelden de volgende inschrijvingstermijnen: minimum 1 week voor de tests en 1 maand voor de tests bij de contractor.

  Wijzigingen van deelnemers/tests zijn enkel mogelijk via de website en uitsluitend als de sessie nog niet afgesloten is. Daarna zijn geen wijzigingen meer mogelijk.

 • Dag van de test/opleiding

  Zoals al op de startpagina werd vermeld, is uw inschrijving geldig zodra u de inschrijvingsbevestiging hebt ontvangen. Breng het volgende mee wanneer u naar de test komt: 

  • uw identiteitskaart of uw paspoort (als u buitenlander bent),
  • de bevestiging van uw inschrijving.

  Meld u ten laatste 10 minuten voor de afspraak aan het onthaal en houd rekening met het specifieke tijdstip waarop u wordt verwacht. In geval van vertraging, gelieve ons te verwittigen per e-mail op eliaacademy@elia.be. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de test later worden toegestaan of geannuleerd.

  Het is ook van het grootste belang om niet te komen wanneer u ziek bent of coronasymptomen hebt,

 • Slaagcriteria

  Om het certificaat ‘Uitvoerder’ te behalen, moeten deelnemers een minimumscore halen van 8/10 op de test. 

  Indien deelnemers een score lager dan 8/10 halen, moeten zij 2 weken wachten vooraleer ze de test opnieuw kan afleggen. Dat is de termijn die volgens ons noodzakelijk is om het lesmateriaal opnieuw in te bekijken. 

  Deelnemers die geslaagd zijn krijgen hun badge binnen op dezelfde dag (testmoment bij Elia) of 3 weken. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om hun resultaten aan hun bedrijf mee te delen.

  Met de badge, die maximum 2 jaar geldig is, kunnen zij vervolgens toegang krijgen tot de installaties van Elia en er werken uitvoeren (op voorwaarde dat het BA4/BA5-certificaat deze periode dekt). 

 • Basiskennis

  Kandidaten die het certificaat ‘Uitvoerder’ willen behalen, moeten de basiskennis voor uitvoerders over de risico’s en preventiemaatregelen in de installaties van Elia beheersen.

  Er dient de informatie gekend te zijn over de risico’s en preventiemaatregelen verbonden die in de e-learning zijn uitgelegd. 

  U vindt de e-learning in de rubriek ‘Opleidingsmateriaal’.

De datums voor de testen kunnen teruggevonden worden in het aanvraagformulier zelf.

Schrijf je nu in voor een test 


Opleidingsmateriaal

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.