Opleidingen voor uitvoerders

Uitvoerders moeten in staat zijn om de risico’s gerelateerd aan hun interventie en de werkomgeving correct in te schatten.

Wat is een uitvoerder?

Een uitvoerder is een persoon die werkt aan of in de buurt van installaties van Elia en die onder toezicht staat van een werkleider.

Om hun werk naar behoren te kunnen uitvoeren moeten uitvoerders voldoende kennis hebben over de risico’s gerelateerd aan hun interventie en werkomgeving, en de nodige persoonlijke beschermingsmaatregelen toepassen.

Deze vaardigheid wordt geattesteerd via de certificatie ‘Uitvoerder’

Vier certificaattypes

We onderscheiden vier certificaattypes voor uitvoerders, die telkens gelden voor een specifiek werkdomein:

 •  AVIP Uitvoerder
  Het certificaat ‘Algemene veiligheidsinstructies bij werken op hoogspanningsposten en onderstations’ is bedoeld voor medewerkers van de contractor die werken uitvoeren in een Elia-hoogspanningsstation.
 • AVIL Uitvoerder
  Het certificaat ‘Algemene veiligheidsinstructies bij werken op hoogspanningslijnen’ is bedoeld voor medewerkers van de contractor die werken uitvoeren in de masten of aan hoogspanningslijnen van Elia.
 • AVIK Uitvoerder
  Het certificaat ‘Algemene veiligheidsinstructies voor werken aan en in de nabijheid van kabels’ is bedoeld voor medewerkers van de contractor die werken uitvoeren aan de ondergrondse kabels van Elia of die voor Elia werken uitvoeren op de openbare weg.
 • AVIO Uitvoerder
  Het certificaat ‘Algemene veiligheidsinstructies voor offshore werken’ is bedoeld voor medewerkers van de contractor die werken uitvoeren op een hoogspanningsplatform in de Noordzee.

Hoe het certificaat ‘uitvoerder’ behalen?

 • Aanvraag tot inschrijving
  U kunt zich inschrijven voor een van de volgende 4 mogelijkheden, voor een of meerdere certificaattypes: 
  • Alleen de test bij Elia: u studeert zelf en schrijft u in voor een gepland testmoment. Deze mogelijkheid is gratis.
  • Alleen de test bij de contractor (min. 20 deelnemers): uw werkgever organiseert een testmoment in de eigen kantoren onder toezicht van een examinator van Elia. Voor deze mogelijkheid geldt een vaste prijs van € 1500.
  • Opleiding + test bij Elia: u volgt een halve dag opleiding bij Elia en legt vervolgens de dag zelf de test af. Deze mogelijkheid kost € 150/deelnemer.
  • Opleiding + test bij de contractor (max. 20 deelnemers): uw werkgever organiseert een opleiding van een halve dag in de eigen kantoren door een lesgever van Elia. Voor deze mogelijkheid geldt een vaste prijs van € 3000.
  U kunt zich inschrijven voor deze mogelijkheden, voor een of meerdere certificaattypes, via de knop ‘Inschrijven’. Daarnaast kunt u uw BA4/BA5 en uw foto uploaden (zorg ervoor dat al uw documenten in orde zijn vooraleer u zich inschrijft om vertragingen te voorkomen).
   
  In het kader van de veiligheidsmaatregelen in verband met COVID-19 worden dringend verzocht om hun personeel waar mogelijk in te delen in groepen van maximaal 12 personen.
   
  De test kan worden aangevraagd in de volgende talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Pools, Portugees, Turks, Bulgaars, Roemeens en Italiaans.
   
  Daarbij gelden de volgende inschrijvingstermijnen: 1 week voor de tests, 2 weken voor de opleidingen bij Elia en 1 maand voor de tests en opleidingen bij de contractor.
   
  Wijzigingen van deelnemers/tests zijn enkel mogelijk via de website en uitsluitend als de sessie nog niet afgesloten is. Daarna zijn geen wijzigingen meer mogelijk.

 • Dag van de test/opleiding
  Zoals al op de startpagina werd vermeld, is uw inschrijving geldig zodra u de inschrijvingsbevestiging hebt ontvangen. Breng het volgende mee wanneer u naar de opleiding/test komt: 
  • uw identiteitskaart of uw paspoort (als u buitenlander bent),
  • een balpen/potlood,
  • de bevestiging van uw inschrijving,
  • uw mondmasker, dat u permanent moet dragen zodra u de terreinen van Elia betreedt.
  Meld u ten laatste 10 minuten voor de afspraak aan het onthaal en houd rekening met het specifieke tijdstip waarop u wordt verwacht.
  Het is ook van het grootste belang om: 
  • voldoende afstand te houden met iedereen die zich op de site bevindt,
  • uw handen meermaals te ontsmetten, zoals ter plaatse aangegeven,
  • niet te komen wanneer u ziek bent of coronasymptomen hebt,
  • het gebouw meteen te verlaten na de test of de opleiding.

 • Slaagcriteria

  Om het certificaat ‘Uitvoerder’ te behalen, moeten deelnemers een minimumscore halen van 8/10 vanaf 24 mei 2022 op de test.

  Indien deelnemers een score lager dan 8/10 vanaf 24 mei 2022 halen, moeten zij 2 weken wachten vooraleer ze de test opnieuw kan afleggen. Dat is de termijn die volgens ons noodzakelijk is om het lesmateriaal opnieuw in te studeren.

  Deelnemers die geslaagd zijn krijgen hun badge binnen een termijn van 1 week (testmoment bij Elia) of 3 weken.

  Met de badge, die 2 jaar geldig is, kunnen zij vervolgens toegang krijgen tot de installaties van Elia en er werken uitvoeren.


 • Basiskennis

  Kandidaten die het certificaat ‘Uitvoerder’ willen behalen, moeten de basiskennis voor uitvoerders over de risico’s en preventiemaatregelen in de installaties van Elia beheersen.

  Afhankelijk van het type uit te voeren werken dient de informatie gekend te zijn over de risico’s en preventiemaatregelen verbonden aan werken op hoogspanningsposten (AVIP), aan en in de nabijheid van kabels (AVIK), op hoogspanningslijnen (AVIL) of offshore (AVIO).

  U vindt het opleidingsmateriaal en de presentaties voor elk profiel in de rubriek ‘Opleidingsmateriaal’.


Opleidingen en testen


Inschrijvingsformulier voor uitvoerders


Opleidingsmateriaal

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.