Compenseren van de netverliezen

Elia koopt elk jaar ongeveer 500 Gwh aan om de verliezen te compenseren op het spanningsnet tussen 70 en 26 kV.

Europese aanbestedingen

Deze aankopen worden gedaan via een aanbestedingsprocedure waaraan alle leveranciers (producenten, traders, ...) met een ARP-contract (Access Responsible Party) kunnen deelnemen. In het begin van het jaar publiceert Elia een aankondiging van opdracht. Zo informeren wij de leveranciers dat zij een kandidatuurdossier kunnen indienen. De te volgen stappen en de lijst van de te bezorgen documenten worden gedetailleerd vermeld in de aankondiging van opdracht.

 

Selectiecriteria

De kandidaten worden geselecteerd op basis van een aantal criteria :

  • economische criteria: hoofdactiviteit die zij de voorbije jaren hebben uitgeoefend, ervaring met leveren van gelijkaardige diensten, voornaamste contracten, geleverde volumes…;
  • financiële criteria: balansen, liquiditeitsratio’s, solvabiliteit, rendabiliteit, ...;
  • technische criteria : kwaliteitsborging, gekwalificeerd personeel, talenkennis, etc. 

Wij vragen uiteenlopende offertes aan bij de kandidaten die in aanmerking komen; De kandidaten sturen hun prijsoffertes via de online indiening van de prijsofferte die Elia het hele jaar door organiseert voor de levering van energie. De geselecteerde kandidaten worden over het algemeen enkele uren voordat een aanbesteding wordt uitgestuurd, verwittigd.  

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.