02 oktober 2019

Raad van bestuur keurt nieuwe bedrijfsstructuur Elia groep goed

De raad van bestuur van Elia System Operator stemt in met de nieuwe bedrijfsstructuur van Elia groep. De beslissing kon genomen worden nadat een aantal voorwaarden waren vervuld: de goedkeuring van de regulator en de bevestiging van de conformiteit met de Belgische Elektriciteitswet. Op 8 november zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering worden samengeroepen.

Het hoofddoel van de nieuwe bedrijfsstructuur is de gereguleerde activiteiten van Elia in België af te zonderen en af te schermen van de niet-gereguleerde en gereguleerde activiteiten buiten Bel-gië. Dankzij de nieuwe structuur zal Elia de mogelijkheid hebben om de huidige en toekomstige Belgische en Europese activiteiten (gereguleerd en niet-gereguleerd) te ontwikkelen zoals uitge-stippeld in onze groeistrategie.

Yannick Dekoninck
Head of Capital Markets
Keizerslaan 20 B-1000 Brussel
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.