30 november 2020

Bevoorradingszekerheidsstudie voor België : geen nood aan strategische reserve voor winter 2021-22

Op 30 november heeft Elia de probabilistische analyse gepubliceerd rond de bevoorradingszekerheid van België voor de winter 2010-22. Deze analyse geeft belangrijke informatie waarmee de federale minister van Energie rekening kan houden om een beslissing te nemen over het vereiste volume aan strategische reserve.

Dit rapport bevat een probabilistische evaluatie van de Belgische bevoorradingszekerheid voor de komende winter (2021-22) onder geconsulteerde hypothesen zoals vereist in de elektriciteitswet. Het rapport biedt ook een vooruitblik voor de winters 2022-23 en 2023-24. Naast een 'base case' scenario berekent Elia ook een sensitiviteitsanalyse die hoge impact gebeurtenissen met lage waarschijnlijkheid evalueert, i.h.b.m.b.t. de beschikbaarheid van nucleaire productie in België en Frankrijk. 

Zoals afgelopen jaren, baseert Elia haar aanbeveling op deze sensitiviteitsanalyse. Deze aanpak werd goedgekeurd door de DG Competitie van de Europese Commissie, in het kader van het staatssteunonderzoek van het strategisch reserve mechanisme.  Aangezien dit scenario een marge van 0 MW identificeert voor België voor komende winter (2021-22) stelt Elia voor om geen strategische reserve aan te leggen voor deze periode

Als volgende stappen zal vooreerst de AD Energie van de FOD Economie haar advies overmaken aan de federale minister van Energie, dewelke uiterlijk op 15 januari 2021 zal beslissen over de behoefte aan strategische reserve. 

 

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.