25 juni 2021

Elia publiceert adequacy- en flexibiliteitsstudie voor België over de periode 2022-2032

Zoals het wettelijk voorzien is, heeft Elia haar tweejaarlijkse studie voorgesteld over de adequacy- en flexibiliteitsnoden van België voor het komende decennium.

De evaluaties werden gemaakt op basis van nieuwe Europese methodologieën en zijn gerealiseerd in nauw overleg met verschillende stakeholders uit de energiesector. Om de bevoorradingszekerheid in België in de loop van 2022-2032 te handhaven, moet er bijzondere aandacht worden besteed aan de impact van de nucleaire exit (voorzien bij wet) en de veranderingen die de Europese Green Deal met zich meebrengt.

Op basis van heel wat berekeningen en verschillende scenario’s die we hebben onderzocht, heeft Elia drie kernboodschappen geformuleerd: de dringende nood aan nieuwe capaciteit, de nood aan een ondersteuningsmechanisme en de voorbereiding op een klimaatneutrale samenleving.

  • De studie bevestigt de dringende nood aan eigen nieuwe capaciteit om de bevoorradingszekerheid ook na de geplande nucleaire exit te handhaven.
  • De huidige markten bieden onvoldoende investeringsimpulsen zodat de noodzakelijke capaciteit er komt. Daarom is een capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) de oplossing bij uitstek.
  • België moet de hierboven vermelde dringende kwesties tegen 2025 aanpakken, maar zich eveneens voorbereiden op de transformatie naar een klimaatneutrale samenleving tegen 2050.
  • Naast het decarboniseren van de samenleving, maakt elektrificatie ook de integratie mogelijk van meer flexibiliteit in het hele systeem.

Vanwanseele Marie-Laure
Perscontact NL Elia België
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.