15 april 2022

Minister Dermagne bezoekt het Arcadis Ost-platform in Aalborg

Op donderdag 14 april hebben de teams van Elia Group de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne, verwelkomd op de bouwplaats van het Arcadis Ost-platform in Aalborg, Denemarken. 

Dit platform is het gezamenlijke werk van 50Hertz (Elia Group) en Parkwind en wordt gebouwd voor een optimale integratie van de elektriciteit die vanaf 2023 zal worden geproduceerd op het toekomstige windpark Arcadis Ost in de Baltische Zee. 

Arcadis Ost is een offshore windpark in de Baltische Zee op 19 km van de Duitse kust. Het windpark heeft een geïnstalleerd vermogen van 247 MW. Daarmee kan groene stroom worden opgewekt voor het jaarverbruik van ca. 290.000 huishoudens. Het Arcadis Ost-windpark zal in het eerste kwartaal van 2023 operationeel zijn.

De bouw van het nieuwe platform, dat ook de naam Arcadis Ost draagt, is bijna voltooid. Het zal de elektriciteit die op zee geproduceerd wordt op een efficiënte en veilige manier opvangen. Op het platform zal de elektriciteit die door het windpark wordt opgewekt (33 kV) omgezet worden naar 220 kV. Nadien wordt deze via een onderzeese kabel naar het hoogspanningsstation van 50Hertz in Lubmin getransporteerd. Het platform zal 35 meter lang en 23 meter breed zijn en het zal 32 meter boven de zeespiegel uitsteken. Deze hoogte wordt bereikt dankzij de monopijlerfunderingen, die bij de grootste ter wereld behoren. Eens het bovenste deel van het platform voltooid en volledig uitgerust is, zal het via zeetransport worden vervoerd en in de zee geïnstalleerd worden, nog voor het einde van dit jaar.

Al meer dan 15 jaar is België een pioniersland in de ontwikkeling van offshore wind. Elia Group en Parkwind kunnen steunen op een pak ervaring en expertise om nieuwe en innovatieve projecten voor te stellen, zowel binnen als buiten onze grenzen. De CEO's van beide ondernemingen en een delegatie van journalisten vergezelden de minister bij het bezoek. De dag voordien had een Duitse delegatie al een bezoek aan de bouwplaats gebracht.  

visit Aalborg


Vanwanseele Marie-Laure
Perscontact NL Elia België
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.