23 september 2022

Elia Group, re.alto en Elli (Volkswagen Group) starten samenwerking om de integratie van elektrische voertuigen in het net en de verdere decarbonisering van de samenleving te versnellen


Elia Group, re.alto (de corporate start-up van Elia Group) en Elli (een dochteronderming van Volkswagen Group die de activiteiten rond laad- en energieoplossingen bundelt) hebben vandaag een MoU ondertekend.

De overeenkomst komt er vanwege hun gemeenschappelijke visie over de integratie van elektrische voertuigen in het elektriciteitsnet. De wijdverspreide opkomst van elektrische voertuigen is voor de samenleving één van de snelste en meest doeltreffende klimaatmaatregelen in het komende decennium. Bovendien kunnen batterijen van elektrische voertuigen helpen om het net in evenwicht te houden naarmate het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de energiemix toeneemt. Dit kan echter alleen als consumenten worden aangemoedigd om hun flexibiliteit te valoriseren door hun laadgedrag af te stemmen op de beschikbaarheid van betaalbare groene stroom. Zo zullen consumenten een actieve rol krijgen in de energietransitie. In de komende jaren zullen de ondertekenende partijen van het MoU mogelijke hindernissen voor de integratie van elektrische voertuigen opsporen. Ze willen ook nagaan hoe ze de integratie kunnen promoten door bijvoorbeeld demonstratiemodellen te ontwikkelen.

  • De drie partijen engageren zich om de hindernissen aan te pakken die een vlotte integratie van elektrische voertuigen in het elektriciteitssysteem bemoeilijken. Dit biedt voordelen voor zowel de consumenten als de elektriciteits- en de mobiliteitssector.
  • Het memorandum van overeenstemming (MoU) omvat 4 werkdomeinen: prijssignalen/incentives; marktontwikkeling; databeheer en gegevensbeveiliging/betrouwbare connectiviteit.
  • Het MoU sluit aan bij de ambities van Elia Group voor een meer consumentgericht energiesysteem en het engagement van Volkswagen Group om de transitie naar duurzame elektrische mobiliteit te versnellen.
Vanwanseele Marie-Laure
Perscontact NL Elia België
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.