09 mei 2023

Groen licht voor Federaal Ontwikkelingsplan 2024-2034 dat investeringsnoden beschrijft van Belgische hoogspanningsnet

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten heeft het Federaal Ontwikkelingsplan 2024-2034 goedgekeurd. Het plan wordt om de vier jaar gepubliceerd. De opmaak ervan is wettelijk vastgelegd. Het vertaalt de Europese doelstellingen, de federale energiepolitiek en de uitvoering van het regionaal economisch ontwikkelingsbeleid naar concrete projecten. Door tijdig voldoende transmissiecapaciteit te voorzien, maken we ons energiesysteem onafhankelijker, weerbaarder en duurzamer. Het opschalen van hernieuwbare energiebronnen en een doorgedreven elektrificatie van onze energie-intensieve industrie, zorgen voor urgenties die snel bijkomende netinvesteringen vragen.

Het Federaal Ontwikkelingsplan 2024-2034 is gebaseerd op 5 principes:

FDP

Vanwanseele Marie-Laure
Perscontact NL Elia België
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.