21 juni 2024

Buitengewone Algemene Vergadering van Elia Group keurt de invoeging van toegestaan kapitaal in de statuten goed

De Buitengewone Algemene Vergadering keurde de invoeging in de statuten goed van een clausule die de Raad van Bestuur machtigt om het kapitaal van de vennootschap onder bepaalde voorwaarden te verhogen (het zogenaamde 'toegestane kapitaal').

Meer concreet wordt de Raad van Bestuur van Elia Group gemachtigd om het kapitaal van Elia Group te verhogen met cumulatieve maximumbedragen die overeenkomen met 50% van het bestaande kapitaal van de vennootschap op de datum waarop de algemene vergadering de machtiging heeft goedgekeurd in geval de kapitaalverhogingen plaatsvinden met een voorkeurrecht en, in alle andere gevallen, met een maximumbedrag dat overeenkomt met 20% van het bestaande kapitaal van de vennootschap op de datum waarop de algemene vergadering de machtiging heeft goedgekeurd.

Zoals vermeld in het bijzonder verslag dat in het kader van de Buitengewone Algemene Vergadering ter beschikking werd gesteld, zal de vennootschap deze machtiging niet gebruiken voor kapitaalverhogingen in 2024.


Yannick Dekoninck
Head of Capital Markets
Keizerslaan 20 B-1000 Brussel
Stéphanie Luyten
Head of Investor Relations
Keizerslaan 20 B-1000 Brussel
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.