Publieke consultatie van de CCMD-design note

Onderwerp

Publieke consultatie van de stakeholders over de design note met betrekking tot het consumentgericht marktontwerp (Consumer-Centric Market Design, CCMD).

Context

De toekomst zal in het teken staan van een snelle toename van hernieuwbare energiebronnen en een massale elektrificatie van industriële en huishoudelijke apparaten. Beide ontwikkelingen zijn het gevolg van de energietransitie en de huidige energiecrisis. 

In dit verband pleit ELIA voor een geoptimaliseerd marktontwerp: het consumentgericht marktontwerp. Met dit ontwerp kunnen we de belangrijke uitdaging van systeemintegratie aangaan. Bovendien wijst onze adequacy- en flexibiliteitsstudie (2021) duidelijk op de groeiende behoefte aan flexibiliteit om de fluctuerende productie van hernieuwbare energie en de elektrificatie van talrijke huishoudelijke en industriële apparaten op te vangen.

ELIA is ervan overtuigd dat we meer flexibiliteit kunnen creëren door de consument een actieve rol te geven (op alle spanningsniveaus), waarbij hun vlotte deelname wordt gegarandeerd, en door de leveranciers van energiediensten digitale platforms aan te bieden waarmee ze (nieuwe) energiediensten kunnen ontwikkelen voor de consument.

Consultatieperiode

De stakeholders worden vriendelijk verzocht hun opmerkingen en suggesties door te geven. De reacties kunnen aan Elia worden verstrekt via het onderstaande formulier. De feedback wordt uiterlijk op vrijdag 20 januari 2023 verwacht.

Na de consultatieperiode zal Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen verzamelen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en in de volgende CCMD-werkgroep bespreken. Indien uw bijdrage als vertrouwelijk moet worden behandeld, verzoeken wij u dit expliciet te vermelden in het antwoordformulier.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.