ELIA antwoord op de openbare raadpleging georganiseerd door de CREG van 05/1 tot 06/02 over ontwerpbeslissing (B)2947 betreffende wijzigingen in de T&C BRP voorgesteld door de CREG

Onderwerp

De CREG heeft een openbare raadpleging georganiseerd in verband met haar ontwerpbeslissing (B)2947 dat de door de CREG voorgestelde wijzigingen aan de T&C BRP bevat.

Context

Die door de CREG voorgestelde wijzigingen aan de T&C BRP bestaan erin dat de regels voor de berekening van de onbalansprijs (momenteel beschreven in de Balanceringsregels) in de T&C BRP worden geïntegreerd. Die regels zouden van toepassing zijn voor de berekening van de onbalansprijs in twee verschillende situaties:

  • vóór de aansluiting op een van de Europese balanceringsplatformen; en
  • na de aansluiting op het Europese balanceringsplatform PICASSO (voor de aansluiting op het balanceringsplatform MARI);

De regels voor de berekening van de onbalansprijs die door de CREG worden voorgesteld voor aansluiting op het PICASSO-platform bevatten enkele aanpassingen ten opzichte van de regels die momenteel zijn beschreven in de Balanceringsregels die op 19 juli 2022 door de CREG zijn goedgekeurd (beslissing (B)2433).

Op deze webpagina publiceert Elia haar antwoord op de openbare raadpleging georganiseerd door de CREG. In dit antwoord benadrukt en onderbouwt Elia haar opmerkingen en bezorgdheden bij het voorstel van de CREG en in het bijzonder de bezorgdheid dat het voorstel van de CREG de veilige werking van het systeem in het gedrang zou kunnen brengen. Elia benadrukt ook hoe deze bezorgdheden kunnen worden vermeden.

Bovendien bevat het antwoord van Elia 2 bijlagen met opinies van deskundigen die de bezorgdheid van Elia over de veilige werking van het systeem bevestigen.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.