Openbare raadpleging over een voorstel tot wijziging van de operationele overeenkomst voor het LFC-blok van ELIA

Onderwerp

Elia organiseert een openbare raadpleging over een voorstel tot wijziging van de operationele overeenkomst voor het LFC-blok van Elia met betrekking tot de methodologieën en regels voor het balanceren van de Belgische regelzone.

Context

In overeenstemming met artikel 119, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van een richtlijn inzake het beheer van het elektriciteitstransmissienet (SOGL), specificeert de operationele overeenkomst van het LFC-blok de dimensioneringsregels voor de ‘Frequentieherstelreserves’ of 'FRR' (ook wel aangeduid als aFRR en mFRR) en de methodes voor het vervullen van de verplichtingen betreffende het balanceren van de Belgische regelzone.

Naar aanleiding van dit verzoek heeft Elia een voorstel tot wijziging van de operationele overeenkomst voor het LFC-blok uitgewerkt, waarin een nieuwe methodologie voor de berekening van de aFRR noden is opgenomen. Onder voorbehoud van de goedkeuring door de CREG zullen de aanpassingen van kracht worden na de in het voorstel gespecificeerde implementatieplanning.

Noteer dat enkel het voorstel tot wijziging van de operationele overeenkomst voor het LFC-blok het voorwerp van de raadpleging uitmaakt. De toelichting bij het document en het hoofddocument met de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie worden louter ter informatie gepubliceerd.

Periode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om hun eventuele opmerkingen en suggesties over het ter raadpleging voorgelegde document mee te delen. De consultatieperiode loopt van vrijdag 24 februari tot vrijdag 24 maart 2023.

Na de consultatieperiode zal Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen verzamelen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en samen met de antwoorden van Elia verwerken in een consultatierapport. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktpartijen (inclusief namen) publiceren op de website, tenzij expliciet wordt vermeld dat hun bijdrage als vertrouwelijk dient te worden beschouwd.

Daarna zal de wijziging van de operationele overeenkomst voor het LFC-blok ter goedkeuring aan de CREG worden voorgelegd.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Kristof.DeVos@Elia.be

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.