Openbare raadpleging over de T&C BSP mFRR in het kader van het MARI-project en over de Balanceringsregels in het kader van de MARI- en PICASSO-projecten en de overdracht naar de T&C BRP van de bepalingen betreffende het onbalanstarief

Thema

Elia organiseert een openbare raadpleging over de Voorwaarden voor de aanbieders van balanceringsdiensten voor Frequentieherstelreserves met manuele activering (T&C BSP mFRR) in het kader van het MARI-project, alsook over de Balanceringsregels in het kader van de projecten MARI en PICASSO en de overdracht naar de Voorwaarden voor evenwichtsverantwoordelijken van de bepalingen met betrekking tot het onevenwichtstarief. De documenten zijn momenteel enkel beschikbaar in het Engels. De Franse en Nederlandse versies en een geactualiseerde ontwerpnota over het mFRR-product (in het Engels) zullen in juli beschikbaar worden gesteld. 

De verschillende design elementen die geformaliseerd zijn in de documenten die geraadpleegd worden, werden informeel besproken met de marktspelers tijdens verschillende vergaderingen van de Balancing Working Group van de Users' Group van Elia.

 

Context

Momenteel wordt de mFRR-dienst lokaal georganiseerd. Overeenkomstig Verordening 2017/2195 tot vaststelling van richtsnoeren voor  elektriciteitsbalancering   (EBGL) moeten alle Europese TSO's een platform ontwikkelen voor mFRR-energie-uitwisselingen ("MARI"-project).

De aansluiting op het Europese mFRR-platform vereist een grondige herziening van het design van de dienst om ervoor te zorgen dat het lokale en Europese niveau goed op elkaar zijn afgestemd. De nieuwe processen werden voor het eerst beschreven in een ontwerpnota die tussen december 2020 en februari 2021 werd gepubliceerd en geraadpleegd. Deze nota werd meermaals bijgewerkt om de ontwikkelingen te weerspiegelen die voortvloeiden uit de besprekingen tussen Elia en de verschillende stakeholders. Een nieuwe update van deze nota zal in juli 2023 ter beschikking worden gesteld.

In overeenstemming met het stappenplan dat in overleg met de Balancing WG van de Users' Group van Elia werd opgesteld, werd de implementatie van de dienstwijzigingen voor de aansluiting van Elia op het Europese mFRR-platform in twee fasen verdeeld:

  • Fase 1 (gepland voor het eerste kwartaal van 2024): Deze fase betreft de lokale Go Live van wijzigingen in de dienst. De wijzigingen vloeien voornamelijk voort uit de afstemming van de mFRR-dienst op het standaard mFRR-energieproduct zoals gedefinieerd door de Europese regelgeving. Dit omvat de veralgemening van het expliciete aanbod van mFRR-energie, nieuwe tijdschema's voor het indienen en activeren van energiebiedingen en nieuwe activeringsprofielen.  
  • Fase 2 (gepland voor het tweede kwartaal van 2024): Deze fase bestaat uit de aansluiting op het Europese mFRR-platform. Deze aansluiting beïnvloedt de selectie van de mFRR-energieaanbiedingen en de bepaling van de prijs voor de geactiveerde mFRR-energie. De aansluiting op het Europese mFRR-platform  maakt het mogelijk om aanbiedingen in het buitenland te activeren om aan de mFRR-behoeften van Elia te voldoen, en om aanbiedingen in België te activeren om aan de mFRR-behoeften van andere Europese TNB's te voldoen. De vergoeding van de geactiveerde energiebiedingen wordt  bepaald door het Europese platform.

De geraadpleegde documenten vormen een geactualiseerde versie van de T&C BSP mFRR  en de Balanceringsregels, waarin de geplande wijzigingen voor Fase 1 en Fase 2 zijn opgenomen. De Balanceringsregels bevatten ook wijzigingen die de aansluitingssequentie op de Europese platformen voor de uitwisseling van mFRR en aFRR weerspiegelen, en wijzigingen in verband met de overdracht naar de T&C's BRP van de bepalingen met betrekking tot het onevenwichtstarief. Deel I Algemene voorwaarden van de T&C BSP mFRR was het onderwerp van een openbare raadpleging in november 2021, gemeenschappelijk voor alle ondersteunende diensten en systemen, en werd goedgekeurd door de CREG in maart 2023. Deze algemene voorwaarden maken dus geen deel uit van deze openbare raadpleging.

Overlegperiode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om hun opmerkingen en suggesties in te dienen over de documenten die ter raadpleging worden voorgelegd. 

De raadplegingsperiode loopt van 5 juli tot 30 augustus 2023.

Na de consultatieperiode zal Elia alle opmerkingen en feedback van marktdeelnemers verzamelen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en verwerken in een raadplegingsverslag, met inbegrip van de reacties van Elia. Naast het raadplegingsverslag zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

  • Documents voor consultatie
  • Stakeholders
  • Raadplegingsverslag
  • Ondersteunende documenten
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.