Openbare raadpleging van de studie over de onbalansaanpassingen van de evenwichtsperimeter van de BRP in geval van activering van mFRR of redispatch-energiebiedingen

Thema

Elia organiseert een openbare raadpleging van de studie over de mogelijke evoluties van de onbalansaanpassingen die worden toegepast op de evenwichtsperimeter van de evenwichtsverantwoordelijke (BRP) in geval van activering van mFRR of redispatch-energieaanbiedingen. Deze studie heeft tot doel het meest geschikte ontwerp voor deze onbalansaanpassingen te bepalen. Hiertoe worden verschillende opties voor de de onbalansaanpassingen voorgesteld en wordt hun impact geanalyseerd. Specifieke aandacht wordt besteed aan:

  • De impact op de evenwichtsverantwoordelijkheid (in geval van een onevenwicht ontstaan door minder of meer energie te leveren dan gevraagd voor de activatie) en de gevolgen voor het dekken van de kosten voor het herstellen van het onevenwicht;
  • De gevolgen voor de financiële stimulans voor het correct leveren van de aan de activatie gerelateerde gevraagde energie);
  • De mogelijkheden om verschillende partijen in staat te stellen de rol van BRP/leverancier en programmeringsverantwoordelijke (scheduling agent of SA) of aanbieder van balanceringsdiensten (balancing service provider of BSP) op te nemen.

Achtergrondinformatie

Wanneer Elia een mFRR- of redispatch-energiebieding activeert, past Elia de evenwichtsperimeter van de BRP aan. Momenteel wordt de evenwichtsperimeter van de BRP aangepast met het energievolume dat tijdens de activatie wordt gevraagd. In het kader van verschillende evoluties rijzen er vragen over de onbalansaanpassingen die momenteel worden toegepast.

Ten eerste is er de vraag hoe ervoor gezorgd kan worden dat de onbalansaanpassingen (en de daaruit voortvloeiende blootstelling aan de onevenwichtsprijs) niet leiden tot financiële prikkels om de gevraagde energie op bepaalde momenten niet (volledig) te leveren.

Ten tweede wordt voorzien dat in de toekomst verschillende partijen de rol van SA of BSP enerzijds en de rol van BRP/leverancier anderzijds zullen kunnen opnemen. In dat geval moet een kader worden uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de BRP/leverancier geen gevolgen ondervindt van de door de SA/BSP geleverde energie (die mogelijk niet overeenkomt met de gevraagde energie). Voor mFRR bestaat er reeds een kader (voor bepaalde types leveringspunten), terwijl er voor redispatching momenteel geen dergelijk kader bestaat maar wel een kader werd voorgesteld enkele  geleden (bij aanvang van het iCAROS-project). Beide kaders verschillen, met name wat betreft de toegepaste onbalansaanpassingen.

Ten derde zullen de activatieprofielen voor de activatie van mFRR- en redispatch-energiebiedingen worden aangepast en geformaliseerd in de context van het MARI- en iCAROS-project. Als gevolg hiervan rijst de vraag of de zogenaamde blokbenadering die momenteel wordt toegepast voor de onbalansaanpassingen al dan niet moet worden aangepast (en zo ja, op welke manier).  

In deze context beoogt de studie een holistische analyse uit te voeren met betrekking tot de onbalansaanpassingen toegepast in geval van de activatie van een mFRR of redispatch energiebieding, met als uiteindelijk doel het meest geschikte ontwerp voor deze onbalansaanpassingen voor te stellen.

 
Periode van overleg

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op de voor raadpleging voorgelegde documenten.  

De consultatieperiode loopt van 7 juli 2023 tot en met 31 augustus 2023.
 
Na de consultatieperiode stelt Elia een consultatierapport op waarin alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen geïntegreerd worden samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve indien expliciet wordt vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd. 

 
 
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.