Publieke consultatie betreffende de conceptnota over aansluitingen met flexibele toegang op het federaal transmissienet

Onderwerp

Publieke consultatie betreffende de conceptnota over aansluitingen met flexibele toegang op het federaal transmissienet 

Context

Het elektriciteitsnet wordt ontwikkeld om te voldoen aan de Europese en Belgische doelstellingen voor de energiemix, om de marktkoppeling te vergemakkelijken en om –  potentiële – netgebruikers (verbruiksinstallaties, productie-eenheden of opslagfaciliteiten) zo economisch mogelijk aan te sluiten.

Op het moment van de aansluitingsaanvraag kunnen aansluitingsoplossingen met flexibele toegang worden voorgesteld - indien nodig voor een bepaalde duur - om de potentiële toekomstige netgebruiker zo snel mogelijk toegang tot het net te bieden In situaties waarin de capaciteit van het net moet worden versterkt om de gevraagde aansluiting mogelijk te maken. Volgens dit concept wordt de netcapaciteit beschikbaar gesteld aan de netgebruiker, maar kan deze niet in alle bedrijfssituaties worden gegarandeerd. Afhankelijk van de toestand van het net kan deze capaciteit daarom worden beperkt om het systeem veilig te houden.

De decarbonisatie van onze maatschappij door de massale ontwikkeling van hernieuwbare energie en de elektrificatie van de vraag versnelt, wat een hoger tempo van aansluitingsaanvragen met zich meebrengt. Het resultaat is een aanzienlijke toename van voorstellen voor aansluiting met flexibele toegang, die niet langer als een marginale oplossing kan worden beschouwd.

Het regelgevend kader voor aansluitingen met flexibele toegang werd oorspronkelijk uiteengezet in het Federaal Technisch Reglement voor productie-eenheden aangesloten op het transmissienet. Na een wijziging van de Elektriciteitswet valt deze materie nu onder de Gedragscode. Deze laatste heeft het toepassingsgebied van dit kader uitgebreid naar opslagfaciliteiten en verbruiksinstallaties.

De Gedragscode beschrijft momenteel een deel van het regelgevingskader op dit gebied. Bepaalde elementen, zoals de operationele voorwaarden voor de begrenzing van het vermogen, kunnen echter nog worden verduidelijkt in het bestaande regelgevingskader.

Het doel van dit document is om het operationele kader voor aansluitingen met flexibele toegang te presenteren en om de verduidelijkingen te identificeren die nodig zijn voor het regelgevende kader met het oog op implementatie op korte termijn.

Consultatieperiode

De stakeholders worden vriendelijk verzocht hun opmerkingen en suggesties door te geven. De reacties kunnen aan Elia worden verstrekt via het onderstaande formulier. De feedback wordt uiterlijk op maandag 18 september 2023 verwacht.

Na de consultatieperiode zal Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen verzamelen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en nadien feedback geven. Indien uw bijdrage als vertrouwelijk moet worden behandeld, verzoeken wij u dit expliciet te vermelden in het antwoordformulier.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.