Openbare raadpleging over de voorspelling van de “deterministische frequentieafwijking” (DFD) en de bijdrage van Elia in het kader van een stimulans van de CREG

Onderwerp

Elia organiseert een openbare raadpleging over de modellen voor de voorspelling van deterministische frequentieafwijkingen (DFD). Deze openbare raadpleging wordt georganiseerd in het kader van een stimulans van de CREG ter bevordering van het systeemevenwicht, overeenkomstig artikel 27 van de tariefmethodologie 2019-2023.

Context

Het doel van het verslag is een beschrijving te geven van de methode die werd gebruikt om de dataset en de modellen voor de voorspelling van deterministische frequentieafwijkingen (DFD) in het LFC-blok van Elia te selecteren en de resultaten van de vergelijking op basis van statistische indicatoren te tonen. Het rapport behandelt ook alle voor- en nadelen van de modellen, de relevantie van publicaties met betrekking tot DFD’s en aanbevelingen met betrekking tot een implementatie (indien van toepassing). De openbare raadpleging biedt de mogelijkheid aan stakeholders om verdere vragen over dit onderwerp te stellen en behoeften voor verdere analyse of ideeën voor oplossingen te delen met Elia. 

Raadplegingsperiode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om opmerkingen en suggesties te formuleren over het document dat ter raadpleging wordt voorgelegd. De consultatieperiode loopt van 1 september 2023 tot 2 oktober 2023. Na de consultatieperiode zal Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen verzamelen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en samen met de antwoorden van Elia verwerken in een raadplegingsverslag.

Naast het consultatieverslag zal Elia de reacties van de marktpartijen (inclusief namen) publiceren op de website, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk dient te worden beschouwd. Met de reacties zal ook zoveel mogelijk rekening worden gehouden in het eindrapport dat ten laatste op 22 december 2023 zal worden gepubliceerd. Het eindverslag zal de testresultaten van een parallelle run en ook een meer uitgewerkt stappenplan voor de toekomst bevatten.

 


Antwoordformulier

Gebruik het online formulier om te reageren op deze openbare raadpleging:

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.