Openbare raadpleging over de review van de spanningsdienst en reactiefvermogensregeling en aanbevelingen voor optimalisaties van het ontwerp in het kader van een CREG incentive

Onderwerp

Elia organiseert een openbare raadpleging over de review van de spanningsdienst en de regeling van het reactief vermogen en aanbevelingen voor optimalisaties van het ontwerp. Deze openbare raadpleging wordt georganiseerd in het kader van een CREG incentive ter bevordering van het systeemevenwicht overeenkomstig artikel 27 van de tariefmethodologie 2019-2023.
 

Context

Het doel van de incentive is te onderzoeken hoe de spanningsdienst en de regeling van het reactief vermogen kunnen worden verbeterd om de totale kosten te minimaliseren en de efficiëntie van de dienst, de aangeboden volumes en de vergoeding van de dienst te maximaliseren. Deze incentive bestaat uit een analyse van de huidige MVAr-dienst en gaat na welke aspecten moeten worden aangepast of verbeterd. Deze publieke consultatie geeft de Belgische marktpartijen de kans om hun formeel standpunt te geven over de nieuwe ontwerpvoorstellen, waarvan een high-level introductie al werd voorgesteld tijdens 2 workshops voor de zomerperiode.

Consultatieperiode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om hun opmerkingen en suggesties over het ter raadpleging voorgelegde document in te dienen. De consultatieperiode loopt van 28 september tot 30 oktober 2023. Na de consultatieperiode zal Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen verzamelen. Elia zal deze opmerkingen vervolgens analyseren en samen met de antwoorden van Elia verwerken in een raadplegingsverslag.

Naast het consultatieverslag zal Elia de reacties van de marktpartijen (inclusief namen) publiceren op de website, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk dient te worden beschouwd. Met de reacties zal ook zoveel mogelijk rekening worden gehouden in het eindverslag dat op 23 december 2023 zal worden gepubliceerd. Het eindrapport zal de aanbevelingen van Elia, het consultatieverslag en een implementatieplan, indien van toepassing, bevatten.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.