Aanpassingsplan van het Waals Gewest 2024-2034

Onderwerp

Elia organiseert een publieke consultatie over het Aanpassingsplan van het Waals Gewest 2024-2034 in lijn met het elektriciteitsdecreet, meer bepaald met betrekking tot de daarin opgenomen bepalingen inzake het aanpassingsplan (artikel 15 van het decreet van 5 mei 2022 ter wijziging van het elektriciteitsdecreet).

Context

In het kader van artikel 15 van het elektriciteitsdecreet is Elia, als beheerder van het plaatselijke vervoernet, verplicht jaarlijks een aanpassingsplan voor het Waals Gewest in te dienen bij de CWaPE.
Het aanpassingsplan is als volgt gestructureerd. Ten eerste bevat het een gedetailleerde raming van de capaciteitsbehoeften van het net in kwestie, met een indicatie van de onderliggende veronderstellingen, rekening houdend met wijzigingen in het verbruik en de gedecentraliseerde productie. Ten tweede specificeert het de belangrijkste infrastructuren die de komende tien jaar moeten worden gebouwd of gerenoveerd en de bijbehorende geplande investeringen. Tot slot bevat het plan een tijdschema voor deze investeringsprojecten.

Consultatieperiode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document.

De consultatieperiode loopt van 13 oktober tot en met 13 november 2023 inbegrepen.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Ze zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met haar antwoorden. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) op haar website publiceren, tenzij expliciet vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Antwoordformulier

Gebruik het online formulier om te reageren op deze openbare raadpleging:

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.