Publieke consultatie met betrekking tot het voorstel tot wijzigen van de tarieven voor het behoud en herstel van het residuele evenwicht van de BRPs

Thema

Elia organiseert een openbare raadpleging over een voorstel tot wijzigen van de tarieven voor het behoud en herstel van het residuele evenwicht van de evenwichtsverantwoordelijken (BRP's). Deze wijziging beoogt de dringende herinvoering van de prijzen van de mFRR sharing activaties (d.w.z. Inter-TSO reserve sharing) in de berekening van de onbalansprijs door de toepassing van een bijkomende component ɑ'.

Context

Sinds de mFRR technical GO-live die georganiseerd werd op 22 mei 2024, worden de prijzen gedefinieerd in bilaterale TSO-contracten in het kader van mFRR sharing agreements uitgesloten van de berekening van de onbalansprijs. Deze pragmatische aanpak werd voorgesteld om te vermijden dat de formule van de onbalansprijs twee keer zou moeten worden aangepast in een zeer korte tijdsperiode, eerst bij de mFRR technical GO-live en kort daarna bij de aansluiting op het Europese platform voor de uitwisseling van mFRR energie (MARI). Door onvoldoende voortgang van de Interoperabiliteitstesten (IOP Tests) met het Europese MARI Platform (zoals toegelicht tijdens de Working Group Balancing van 21 mei 2024) moet de aansluiting op MARI echter enkele maanden worden uitgesteld, tot na de zomer. In deze context wordt het noodzakelijk geacht om de prijzen van de mFRR sharing activaties opnieuw op te nemen in de berekening van de onbalansprijs, om een efficiënte market design te verzekeren vóór de eerste aansluiting op het Europese Platform voor de uitwisseling van balanceringsenergie.

Gezien het hoge risico op incompressibiliteitssituaties tijdens de komende zomer, wordt de herinvoering van deze mFRR sharing prijzen in de berekening van de onbalansprijs als dringend beschouwd. Dit is de reden waarom Elia heeft voorgesteld om deze prijzen opnieuw in te voeren via de toepassing van een bijkomende component ɑ' die wordt beschreven in het Tariefvoorstel en niet, zoals voorheen, in de berekening van de Marginal Incremental (resp. Decremental) Prices die worden beschreven in de T&C BRP die onderworpen zijn aan een langer regulatoir goedkeuringsproces.

De explanatory note geeft een overzicht, een verklaring en een rechtvaardiging van de wijzigingen in het tarief voor het behoud en herstel van het residuele evenwicht van de BRPs.

Periode van overleg

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document via het onlineformulier tijdens de consultatieperiode van 7 juni 2024 tot 21 juni 2024.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd. Ten slotte zal Elia bij de bevoegde regulerende instanties een definitief voorstel indienen om de tarieven voor het behoud en herstel van het residuele evenwicht van de BRPs te wijzigen. 

Antwoordformulier

Gebruik het online formulier om te reageren op deze openbare raadpleging:

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.