Implementatie CRM

Via de ‘Task Force CRM’ bespreken de marktpartijen de ontwikkeling van het mechanisme voor capaciteitsvergoeding (CRM).

Wat is het CRM?

De invoering van een mechanisme voor capaciteitsvergoeding op de Belgische markt is een van de maatregelen binnen de energiestrategie van de federale overheid. Deze strategie voorziet in nieuwe maatregelen die de lange termijn de bevoorradingszekerheid van het land waarborgen.

De federale regering heeft recentelijk beslist om in de wet op de organisatie van de elektriciteitsmarkt (de ‘Elektriciteitswet’ van 29 april 1999) de oprichting te voorzien van een mechanisme voor capaciteitsvergoeding (CRM).

Een werkgroep, bestaande uit de vertegenwoordigers van het kabinet van minister Marghem (Federaal minister bevoegd voor Energie), de Federale Overheidsdienst Economie - DG Energie, de federale regulator CREG en Elia, ontwikkelde in 2018 een wetsontwerp over het mechanisme voor capaciteitsvergoeding. Dit wetsvoorstel werd besproken en goedgekeurd tijdens de vergaderingen van de Economische Commissie van de kamer op 12 en 19 maart 2019.

 

Organisatie

Een ‘Task Force CRM’ zag het licht met doel om de ‘design-principes’ van een dergelijke CRM met de marktpartijen te bespreken.

Federaal Technisch Reglement

Om het noodzakelijke niveau van concurrentie tussen nieuwe projecten voor productiecentrales te kunnen garanderen, identificeert Elia de noodzaak om enkele artikelen met betrekking tot het aansluitingsproces zoals momenteel beschreven in het Federaal Technisch Reglement te wijzigen. In deze nota worden de algemene principes van het voorstel en de voorgestelde wijzigingen uitgelegd.

Enquête – Juni 2019

De onderwerpen van "strike & reference price" en "Pay-as-Bid versus Pay-as-Cleared" werden verschillende keren besproken in de vergaderingen van de TF CRM. Voor elk onderwerp werden verschillende opties voorgesteld en uitgebreid besproken. Tijdens de TF CRM van 13 juni 2019 werd de stakeholders gevraagd hun voorkeur te geven met betrekking tot deze twee onderwerpen.

De ontvangen antwoorden zijn:


Publieke raadplegingen

Verscheidene publieke consultaties zullen georganiseerd worden binnen het kader van de ontwikkeling en implementatie van een Belgische CRM, zoals voorzien in de wet van 4 April 2019 ter wijziging van de “Elektriciteitswet” en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 April 2019 (“CRM Wet”). Hieronder vindt u links naar deze raadplegingen :

Elia - Formele publieke consultatie van de CRM design notes (Deel I) [13.09.2019 – 11.10.2019]

CREG – Publieke consultatie over investeringsdrempels en toelatingscriteria [01.10.2019 – 21.10.2019]

Elia - Formele publieke consultatie van de CRM design notes (Deel II) [02.10.2019 – 30.10.2019]

Wij gebruiken cookies op onze website. Door verder te surfen op deze website of door op “Aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u ons cookiebeleid gelezen heeft en dat u hiermee instemt.Meer info over de cookies