Werkgroep Balancing

De werkgroep Balancing behandelt operationele, technische en marktgerelateerde kwesties en bereidt de balancingmarkt voor op uitdagingen van morgen.

Evenwicht tussen productie en afname

Het Elia-net is een onderdeel van het Europese geïnterconnecteerde systeem. Ons nationaal controlecentrum houdt in real-time het evenwicht tussen productie en afname in stand en beheert de energiestromen in nauwe samenwerking met de transmissienetbeheerders van onze buurlanden.
Een aantal factoren zorgen voor drastische veranderingen in het elektrische systeem:

  • de toename van energie-uitwisselingen tussen nationale elektriciteitstransmissienetten na de liberalisering van de markt;
  • de variabiliteit van die energiestromen in de transmissienetten door het groeiend aandeel van energie uit hernieuwbare en intermitterende bronnen (met name: wind- en zonne-energie);
  • de beslissing van Duitsland, Zwitserland en België om in de loop van de komende jaren uit kernenergie te stappen;

Deze snel evoluerende context noodzaakt de ontwikkeling van nieuwe competenties en tools door Elia.

Waarover gaat het in de Werkgroep Balancing?

De werkgroep Balancing is het platform dat Elia gebruikt om de markt te raadplegen wanneer het marktaanpassingen voorstelt aan de balancing- of evenwichtsmechanismen en aan de mechanismen van de ondersteunende diensten. De werkgroep Balancing zal onder andere de volgende onderwerpen behandelen:

  • de aanpassingen aan de bestaande balancingdiensten (mFFR & aFFR);
  • een toekomstvisie op de aankoop en het diversifiëren van balanceringsmiddelen;
  • verbeteringen aan onze online publicaties en berichten m.b.t. balancing;
  • de mogelijke grensoverschrijdende synergiën op het vlak van balancing;

Elia zal bij het uitwerken van zijn definitieve voorstellen rekening houden met het advies van de Werkgroep Balancing en zal vervolgens de gepaste goedkeuringen vragen.

Organisatie

De werkgroep Balancing rapporteert rechtstreeks aan de plenaire vergadering van de Elia Users’ Group en komt vijf à zesmaal per jaar samen. Het secretariaat van deze werkgroep ligt in de handen van:

  • Voorzitter: Jan Voet 
  • Secretaris: Thomas Van der Vorst

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.