Bestuursorganen

De samenstelling van de verschillende bestuursorganen binnen Elia is erop gericht de hoogste standaarden op het vlak van corporate governance te bereiken.

Raad van bestuur

De raden van bestuur van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV zijn samengesteld uit 12 leden. Dezelfde bestuurders zetelen in de raden van bestuur van beide vennootschappen. Zij vervullen geen directiefunctie bij Elia Transmission Belgium NV noch bij Elia Asset NV.

De helft van de leden zijn onafhankelijke bestuurders die voldoen aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals omschreven in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Samenstelling

 • Bernard Gustin (1968)

  Niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder en voorzitter.

  Bernard Gustin is sinds 2017 voorzitter van de raad van bestuur van Elia Group NV, Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV. Hij is tevens uitvoerend voorzitter van Lineas NV en Lineas Group NV. Lineas is de grootste private spoorvrachtoperator in Europa. Mr. Gustin is operationeel adviseur bij DWS Infrastructure Fund, voorzitter van de raad van bestuur van InfraMobility (een toonaangevende mobiliteitsgroep in de Benelux) en vicevoorzitter van de raad van bestuur van Charleroi Airport. Mr. Gustin was de co-CEO (2008-2012) en CEO (2012-2018) van Brussels Airlines NV. Daarvoor werkte hij bij Arthur D. Little (1999-2008). Mr. Gustin is geboren in 1968. Hij studeerde af als handelsingenieur aan het ICHEC in Brussel, behaalde een diploma in “international comparative management” aan het ICHEC (Loyola College Maryland) en behaalde een MBA aan de Solvay Business School (VUB).
 • Roberte Kesteman (1957)

  Niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder.

  Roberte Kesteman is voormalig CEO (2008-2012), CFO en HR-directeur (2002-2008) van Nuon Belgium NV. Ze is de voormalige voorzitter van FEBEG. Zij is geboren in 1957. Mevr. Kesteman behaalde een master in de Handels- en consulaire wetenschappen aan de Vlaamse Economische Hogeschool van Brussel en volgde de “International Corporate Finance Course” aan het INSEAD (Frankrijk).
 • Laurence de l’Escaille (1986)

  Niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder.

  Na haar studies aan de universiteit van Oxford in het Verenigd Koninkrijk en de universiteit van Johns Hopkins in Washington, begon Laurence de l'Escaille haar loopbaan in 2008 als analiste bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling in Londen. Daarna werkte ze voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waar ze verantwoordelijk was voor de onderzoeksprogramma’s van het departement Monetaire en Kapitaalmarkten. Ze zette haar loopbaan voort als Partner bij McKinsey & Company. Daar heeft ze gedurende acht jaar verschillende strategische en operationele adviesprogramma's in Europa en Afrika geleid met een bijzondere focus op thema’s als de elektrificatie en de energietransitie. In 2020 maakte ze deel uit van het COVID-19 Commissariaat van de Belgische Federale Regering, waar ze zich vooral toelegde op de strategische planning voor de uitrol van het coronavaccin. 
 • Pieter De Crem (1962)

  Niet-uitvoerend bestuurder benoemd op voorstel van Publi-T.

  Pieter De Crem begon zijn politieke loopbaan in 1989 als kabinetsattaché van Eerste Minister Wilfried Martens. In 1994 werd hij burgemeester van Aalter, een functie die hij vandaag nog steeds uitoefent. In 1995 werd hij voor het eerst verkozen voor het Belgisch Federaal Parlement. Hij nam de functie van voorzitter van CD&V waar in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (2003-2007) en was in 2007 voorzitter van de Commissie voor Binnenlandse Zaken.  Mr. De Crem was Minister van Defensie (2007-2014), Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel (2014-2020) en Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid (2018-2020). Hij was ook vicepremier (2013-2014) en speciaal gezant van de federale regering voor het MYRRHA-onderzoeksproject verbonden aan het Studiecentrum voor Kernenergie (2017-2018). Mr. De Crem is geboren in 1962. Hij behaalde een master in de Romaanse filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), een master in Internationaal en Europees recht aan de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) en volgde een AMP (“Advanced Management Program”) aan de Harvard Business School.
 • Geert Versnick (1956)

  Niet-uitvoerend bestuurder en vicevoorzitter, benoemd op voorstel van Publi-T.

  Geert Versnick is voormalig advocaat. Hij was vice-gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, gemeenteraadslid van de stad Gent en lid van het Belgisch Federaal Parlement. Hij is bestuurder van Clancy Corporation BV en voorzitter van de raad van bestuur van Publi-T CV. Mr. Versnick is geboren in 1956. Hij studeerde af aan de Universiteit van Gent als Master in de Rechten, behaalde een getuigschrift "Board Effectiveness” van Guberna (Instituut voor Bestuurders) en een getuigschrift “High Performance Board” van het IMD (“International Institute for Management Development”). Daarnaast volgde hij de “Board Education” seminaries georganiseerd door het IMD en het AVIRA-programma georganiseerd door het INSEAD (Frankrijk).
 • Michel Allé (1950)

  Niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder.

  Michel Allé was Chief Financial Officer van NMBS NV (2013-2015) en NMBS-Holding NV (2005-2013). Daarvoor was hij actief als Chief Financial Officer van BIAC NV (2001-2005). Hij is ook niet-uitvoerend bestuurder van Lineas NV en Lineas Group NV. Lineas is de grootste private spoorvrachtoperator in Europa. Mr. Allé is geboren in 1950. Hij behaalde een masterdiploma burgerlijk ingenieur (fysica) en een masterdiploma economie aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Naast zijn professionele ervaring, heeft hij ook een uitgebreide academische ervaring opgebouwd aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) (Solvay Brussels School of Economics and Management en École Polytechnique), waar hij nu ere-hoogleraar is.
 • Saskia Van Uffelen (1961)

  Niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder.

  Saskia Van Uffelen startte in 1984 haar carrière in de IT-sector en vervulde diverse rollen in verschillende IT-bedrijven zoals Xerox, Compaq Computer, Hewlett-Packard Belux en NorthgateArinso. Ze werd in 2008 CEO van Bull Belux en was CEO van Ericsson Belux tussen 2014 en 2019. Ze is bestuurder van AXA Insurance Belgium en Arcadiz Telecom. Ze is ook voorzitter van de raad van bestuur van Flanders Future Techfund en Media Invest Vlaanderen. Ze is Digital Manager van Agoria VZW en bestuurder van Cyber Security Coalition VZW. Als Belgian Digital Skills Lead vertegenwoordigt ze België bij het DG Connect van de Europese Commissie. Mevr. Van Uffelen werd in 2011 uitgeroepen tot ICT-vrouw van het jaar. Ze is geboren in 1961 en studeerde af aan het Hoger Pedagogisch Instituut en het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding in Antwerpen.
 • Interfin CV, vertegenwoordigd door zijn permanente vertegenwoordiger Thibaud Wyngaard (1983)

  Niet-uitvoerend bestuurder benoemd op voorstel van Publi-T.

  Thibaud Wyngaard is eerste schepen in Ukkel die instaat voor Openbare Werken, Mobiliteit, Parkeerbeleid en Sport. Voordat hij zijn politieke mandaten opnam, was hij werkzaam in het juridisch departement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (2006-2008). Hij was ook werkzaam als assistent en onderzoeker bij het Public Law Center van de Université Libre de Bruxelles (2008-2010), waar hij momenteel werkzaam is als assistent van de rechtsfaculteit. Hij was politiek secretaris van Ecolo in het parlement van het Brusselse Gewest (2010-2018). Hij was voorzitter van de Haven van Brussel (2013-2014). Hij is vicevoorzitter van de raad van bestuur en het directiecomité van Sibelga. Hij is ook voorzitter van het auditcomité van Sibelga. Hij is bestuurder (lid van het Bureau) van Interfin, Publi-T en Brutélé. Hij is ook lid van de “Conseil Supérieur des Sports”. Hij is geboren in 1983. Mr. Wyngaard behaalde een master in de rechten met een major in publiek recht aan de ULB (Université Libre de Bruxelles), een master-na-master in milieurecht en publiek vastgoedrecht aan de Université Saint-Louis (Brussel). 

 • Dominique Offergeld (1963)

  Niet-uitvoerend bestuurder benoemd op voorstel van Publi-T.

  Dominique Offergeld is Chief Financial Officer van ORES BV (sinds 2008). Ze is vicevoorzitter van de raad van bestuur van Publi-T CV.

  Ze was adjunct-kabinetschef van de ministers van Mobiliteit (2014-2016) en Energie (2004-2008). Ze was adviseur-generaal (2005-2008) en voorzitter van de raad van bestuur (2004-2005) van de NMBS-Holding. Ze was ook werkzaam als experte van de vice-president van de Waalse regering (1999-2001) en de vicepremier (2001-2004), en als kredietanalist van de Generale Bank (BNP Paribas Fortis) (1988-1999). Mevr. Offergeld was ook regeringscommissaris bij Belgocontrol (2014-2016), vicevoorzitter van het “Institut des Radioéléments” (IRE) (2005-2013) en regeringscommissaris bij Fluxys (2004-2008).

  Dominique Offergeld is geboren in 1963 en behaalde een master in de economie en de sociale wetenschappen aan de Universiteit van Namen, een getuigschrift “General Management” van het INSEAD (Frankrijk) en een getuigschrift “Corporate Governance” van Guberna.

 • Els Neirynck (1967)

  Niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder.

  Els Neirynck heeft uitgebreide ervaring als Chief Financial Officer (CFO) in verschillende bedrijven. Ze is Chief Financial Officer van TFP Group (een internationale groep van fertiliteitsklinieken) (sinds 2021) en van Looping Group (sinds 2019). Daarvoor was mevr. Neirynck CFO van Joris Ide Group (2009-2018) en Vitalo Group (2005-2008) en CFO ad interim van Beltaste (Van Reusel) (2018) en Atos Origin Benelux (2008-2009). Mevr. Neirynck is geboren in 1967 en behaalde een master in de economie aan de Universiteit van Gent (1989), een master-na-master in vennootschapsbelasting (1991), een master-na-master in bedrijfsfinanciering aan de EHSAL in Brussel (1997) en een master in ‘Mergers and Acquisitions’ aan de London Business School. 
 • Bernard Thiry (1955)

  Niet-uitvoerend bestuurder en vicevoorzitter, benoemd op voorstel van Publi-T.

  Bernard Thiry is geboren in 1955 en behaalde in 1979 een master in de economie aan de Universiteit van Luik. Hij studeerde aan de Universiteit van Stanford (VS) en behaalde in 1985 een doctoraat in economie aan de Universiteit van Luik. In 1989 begon hij zijn academische carrière aan de Universiteit van Luik waar hij momenteel emeritus hoogleraar is aan de HEC-ULg School of Management. Hij was directeur van de CREG, voorzitter van het directiecomité van Forem en voorzitter van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM). Hij was ook CEO van Ethias tussen 2008 en 2016. Bernard Thiry is momenteel bestuurder van Publi-T en Publipart en vicevoorzitter van Publigaz. Hij is ook voorzitter van de raad van bestuur van SOCOFE, Solidaris Assurances en Intégrale Luxembourg.urder en vicevoorzitter, benoemd op voorstel van Publi-T.
 • Eddy Vermoesen (1952)

  Niet-uitvoerend bestuurder benoemd op voorstel van Publi-T.

  Eddy Vermoesen is geboren in 1952 en volgde zijn academische opleiding aan de Koninklijke Militaire School en de School der Militaire Administrateurs. Aan de KU Leuven behaalde hij een master in overheidsmanagement. Binnen de Defensie was hij budgetbeheerder van de medische dienst en later administratief directeur van het militair ziekenhuis van Neder-over-Heembeek. Hij was ook lid van het College van censoren in de Nationale Bank van België. Momenteel is hij bestuurder van Publi-T, vicevoorzitter van IGEAN (een autonoom overheidsbedrijf dat ondersteunende diensten biedt), bestuurder van Wind for A en vicevoorzitter van FINEG (Financieringsholding voor Elektriciteits- en aardGasverkoop). Hij is ook schepen van Financiën van de gemeente Aartselaar.

Adviserende comités van de raad van bestuur

In overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen worden de raden van bestuur van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV ondersteund door drie adviserende comités.
De adviserende comités van beide vennootschappen zijn op identieke wijze samengesteld.

Corporate governance Comité

 • Roberte Kesteman*, voorzitster van het Corporate Governance Comité
 • Saskia Van Uffelen*
 • Laurence de l’Escaille*
 • Dominique Offergeld
 • Pieter De Crem

Vergoedingscomité

 • Dominique Offergeld, voorzitster van het Vergoedingscomité
 • Roberte Kesteman*
 • Saskia Van Uffelen*
 • Pieter De Crem
 • Laurence de l’Escaille*

Auditcomité

 • Michel Allé*, voorzitter van het Auditcomité
 • Els Neirynck*
 • Roberte Kesteman*
 • Dominique Offergeld
 • Eddy Vermoesen

* Onafhankelijke bestuurders overeenkomstig de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (zoals later gewijzigd).

Directiecomité

De directiecomités van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV zijn samengesteld uit 8 leden. Deze leden zijn allen onafhankelijk overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen. De samenstelling van de directiecomités van beide venootschappen is identiek.

Samenstelling

Catherine Vandenborre

Voorzitter en Chief Financial Officer


David Zenner

Chief Assets Officer

 

Frédéric Dunon

Vice-Voorzitter en Chief Executive Officer


Peter Michiels

Chief Human Resources and
Internal Communication Officer

James Matthys Donnadieu

Chief Customers, Markets & System Officer

 

Markus Berger

Chief Infrastructure Officer


Pascale Fonck

Chief External Relations OfficerAuditeurs

Het college van commissarissen is onder andere belast met de controle van de jaarrekeningen van Elia. Voor meer informatie, consulteer de pagina College van Commissarissen.

Michaël Delbeke
BDO, Bedrijfsrevisoren BCV
Paul Eelen
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.