Bestuursorganen

De samenstelling van de verschillende bestuursorganen binnen Elia is erop gericht de hoogste standaarden op het vlak van corporate governance te bereiken.

Raad van bestuur

De raden van bestuur van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV zijn samengesteld uit 14 leden. Dezelfde bestuurders zetelen in de raden van bestuur van beide vennootschappen. Zij vervullen geen directiefunctie bij Elia Transmission Belgium NV noch bij Elia Asset NV.

De helft van de leden zijn onafhankelijke bestuurders die voldoen aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals omschreven in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en in de statuten.

 

Samenstelling

Bernard Gustin
Chairman of the Board of Directors,
independent director

Michel Allé
Independent director

Cécile Flandre
Director appointed upon
proposal of Publi-T
Roberte Kesteman
Independent director

Jane Murphy
Independent director

Claude Grégoire
Vice-Chairman,
director appointed upon
proposal of Publi-T
Luc De Temmerman
Independent director

Luc Hujoel
Director appointed upon
proposal of Publi-T
Dominique Offergeld
Director appointed upon
proposal of Publi-T
Saskia Van Uffelen
Independent director

Geert Versnick
Vice-Chairman,
director appointed upon
proposal of Publi-T
Lieve Creten
Independent director

Pieter De Crem
Director appointed upon
proposal of Publi-T
Rudy Provoost
Director appointed upon
proposal of Publi-T


Adviserende comités van de raad van bestuur

In overeenstemming met de wettelijke en statutaire bepalingen worden de raden van bestuur van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV ondersteund door drie adviserende comités.

De adviserende comités van beide vennootschappen zijn op identieke wijze samengesteld.

Corporate governance Comité

 • Luc Hujoel, voorzitter van het Corporate Governance Comité
 • Luc De Temmerman*
 • Roberte Kesteman*
 • Pieter De Crem
 • Jane Murphy*

 

Vergoedingscomité

 • Luc De Temmerman*, voorzitter van het Vergoedingscomité
 • Pieter De Crem
 • Roberte Kesteman*
 • Dominique Offergeld
 • Saskia Van Uffelen*

Auditcomité

 • Michel Allé*, voorzitter van het Auditcomité
 • Lieve Creten*
 • Roberte Kesteman*
 • Dominique Offergeld
 • Rudy Provoost

 


* Onafhankelijke bestuurders overeenkomstig de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (zoals later gewijzigd)

 

Directiecomité

De directiecomités van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV zijn samengesteld uit 8 leden. Deze leden zijn allen onafhankelijk overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen. De samenstelling van de directiecomités van beide venootschappen is identiek.

 

Samenstelling

Chris Peeters

Chief Executive Officer
and Chairman

Patrick De Leener

Chief Assets Officer

Peter Michiels

Chief Human Resources and
Internal Communication Officer

Catherine Vandenborre

Chief Financial Officer


Frédéric Dunon

Chief Customers, Market

and System Officer

Ilse Tant

Chief Community Relations Officer


Markus Berger

Chief Infrastructure Officer


Pascale Fonck

Chief External Relations OfficerAuditeurs

Félix Frank
KPMG, Bedrijfsrevisoren BCV
Paul Eelen
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.