Groene Aankopen

Elia past haar strenge ethische principes toe op het aankoopproces en wil met haar aankopen een positieve impact hebben op haar ruimere omgeving.

 • Onze rol

  Transmissienetten spelen een sleutelrol in de energietransitie en in het decarboniseren van samenleving en industrie. De integratie van hernieuwbare energiebronnen in ons net zal de klimaatverandering helpen te bestrijden, aangezien de CO₂-uitstoot zal dalen.

  De integratie van die bronnen vereist echter de aankoop van nieuwe assets, die CO₂ genereren. De uitstoot moet aangepakt worden om een succesvolle energietransitie te kunnen verwezenlijken.

  We streven naar een koolstofneutrale waardeketen voor de productie, het transport en de exploitatie van onze nieuwe assets, alsook voor de bijhorende bouwwerkzaamheden en diensten die we aankopen. Circulair ontwerp en efficiënt beheer van grondstoffen zijn daar een essentieel onderdeel van. 

 • Uitstoot verminderen

  Elia groep legt al vele jaren de nadruk op de aankoop van het meest efficiënte elektrische materiaal dat op de markt beschikbaar is. Zo willen we de scope 1- en scope 2-emissies die tijdens de levensduur van onze duurzame assets worden gegenereerd, reduceren. We erkennen dat onze scope 3-emissies toenemen en hebben daarom beslist om proactief te handelen en onze leveranciers te ondersteunen bij het verminderen van hun eigen uitstoot. 

  Wij werken eraan om de uitstoot waar mogelijk te verminderen en hebben ons ertoe verbonden onze gegevens over scope 3-emissies voortdurend te verbeteren. Om een volledig beeld te hebben van onze scope 3-emissies, die voornamelijk de upstream-emissies zijn van onze aankopen, werken we nauw samen met onze leveranciers. Dat is immers een complexe aangelegenheid.  

  We onderzoeken het gebruik van een interne koolstofprijs in onze aanbestedingen voor nieuwe assets; die heeft tot doel alle soorten emissies te verminderen. Dit mechanisme zal ervoor zorgen dat er bij onze aankopen rekening wordt gehouden met het potentieel voor CO₂-reductie, en dat tegelijk de kosten voor de samenleving tot een minimum worden beperkt en de Europese wetgeving voor openbare aanbestedingen wordt nageleefd.  

   
 • Betrokkenheid van leveranciers

  Door van onze leveranciers te eisen dat zij aan de strengste milieunormen voldoen en door van hen de meest CO₂-efficiënte producten en diensten te verlangen, maken wij gebruik van onze positie als eindgebruiker en eisen wij de nodige veranderingen. Door onze eigen normen te herzien en het gebruik van nieuwe oplossingen in onze aanbestedingen te stimuleren, juichen wij technologische vooruitgang toe om de wereldwijde CO₂-uitstoot sneller te reduceren.  Dit kan alleen worden bereikt door samen te werken.

  Als lid van de Europese familie van TNB's zijn wij van mening dat een collectief signaal van onze kant nodig is om onze leveranciers aan te moedigen om de nodige inspanningen te leveren die cruciaal zijn om onze doelstellingen te bereiken. Investeren in onderzoek en ontwikkeling en een grotere focus leggen op de uitstoot-vermindering zijn de hoekstenen van dit werk. Daarom heeft Elia groep, samen met zes andere TNB's, een open brief gestuurd naar onze leveranciers: “The Greener Choice” (2020).  

  Brief aan de leveranciers

   
 • Gedragscode

  Sinds 2019 eist Elia in België van alle leveranciers die aan openbare aanbestedingen deelnemen dat ze haar Gedragscode voor leveranciers ondertekenen. Een gelijkaardige procedure is van kracht voor aankopen die worden gedaan namens 50Hertz in Duitsland. Door deze code te ondertekenen, verbinden de leveranciers van Elia in België zich ertoe de regels die de Code beschrijft i.v.m. ethisch gedrag, gezondheid en veiligheid, en milieu- en sociale overwegingen, na te leven. 

  In het kader van onze ambities om de normen van onze twee filialen te harmoniseren, is de publicatie van een gemeenschappelijke Gedragscode voor leveranciers van Elia groep gepland voor 2022. 

  Gedragscode voor leveranciers (TNB Elia)


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.