Verantwoordelijkheid – Groene aankopen en monitoring van de toeleveringsketen

Elia past haar strenge ethische principes toe op het aankoopproces en wil met haar aankopen een positieve impact hebben op haar ruimere omgeving. Zo kunnen we risico's vermijden die voortvloeien uit de niet-naleving van bepaalde regels en normen in de toeleveringsketen.

Positieve impact van toeleveringsketen

Elia past haar strenge ethische principes toe op het aankoopproces en wil met haar aankopen een positieve impact hebben op haar ruimere omgeving. Zo kunnen we risico's vermijden die voortvloeien uit de niet-naleving van bepaalde regels en normen in de toeleveringsketen.

Met dat doel hebben wij een Gedragscode voor leveranciers opgesteld, met internationaal aanvaarde principes aangaande ethisch gedrag, gezondheid en veiligheid, en milieu- en sociale aspecten.

Risicogebaseerde benadering gekozen

Om deze principes als een hefboom te gebruiken voor de positieve impact van onze toeleveringsketen, hebben we voor een risicogebaseerde benadering gekozen. Voor alle aankoopcategorieën analyseren wij de gebruikelijke risico's en de duurzaamheidsrisico's van de toeleveringsketen. We stellen ook een matrix op om prioriteiten te bepalen voor het engagement van de leveranciers.

Om het beheer van de middelen en de impact te rationaliseren, hebben we beslist om op de leveranciers met de grootste risico's te focussen. In 2019 vragen we hen om digitaal te bevestigen dat ze de bepalingen van de gedragscode voor leveranciers aanvaarden. We zijn ook van plan om de leveranciers met hoog risico en enkele geselecteerde leveranciers met middelhoog risico een interne vragenlijst voor een MVO-evaluatie voor te leggen. Zo hopen we gedetailleerde informatie over mogelijke verbeteringspunten te ontvangen.

Vanaf 2019 zal de gedragscode voor leveranciers automatisch deel uitmaken van de documenten voor de Europese aankoopprocedures.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.