Gezondheid & veiligheid

De veiligheid van iedereen, overal, is altijd onze eerste prioriteit. Daarom is er in ons Act Now-programma een specifiek onderdeel aan gewijd. Wij investeren voortdurend in veiligheid en werken op een verantwoordelijke en veilige manier.

Together, we go for ZERO

Als bedrijf stelt Elia veiligheid altijd op de eerste plaats en past zij de hoogste veiligheidsnormen toe voor haar eigen werknemers, aannemers en iedereen die in contact komt met haar infrastructuur. Wij streven ernaar dat al onze werknemers en aannemers elke dag veilig en gezond weer naar huis kunnen. 

Elia verbindt zich ertoe voortdurend te investeren in de intrinsieke veiligheid van haar installaties, werkmethodes en veiligheidscultuur. Evenzo verwachten wij van al onze werknemers dat zij altijd veilig en zeker werken, een veiligheidsgerichte houding en verantwoordelijk gedrag bevorderen en nooit compromissen sluiten op het gebied van veiligheid. Wij zijn ervan overtuigd dat deze aandacht voor gezondheid en veiligheid hand in hand gaat met hoge kwaliteits- en efficiëntienormen.

Veiligheid gaat iedereen aan en de verantwoordelijkheid moet gedeeld worden om ons doel van nul ongevallen te bereiken. Dat betekent dat al onze werknemers moeten worden aangemoedigd om onveilige situaties te herkennen en er verantwoordelijkheid voor te nemen, op passende wijze te handelen en zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van hun collega's en contractarbeiders.

Veiligheid is de kern van onze bedrijfscultuur. Onze ambitie is nul ongevallen. Daarom heeft Elia zich aangesloten bij het initiatief Vision Zero van de Europese Unie: gezondheid en veiligheid om benchmarking en peer learning actief te bevorderen. 

 Het management van Elia zal actief meewerken aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van het plan. Wij verbinden ons ertoe te garanderen dat de nodige prioriteit en middelen worden toegekend aan de verwezenlijking van onze ambitie en rekenen erop dat alle medewerkers van Elia actief bijdragen tot een gezondere en veilige werkomgeving.

Veiligheidscultuur

Wij zijn er vast van overtuigd dat gezondheid en veiligheid niet de verantwoordelijkheid zijn van een specifieke persoon of functie binnen Elia, maar centraal moeten staan in ieders activiteiten. Veiligheid gaat iedereen aan en de verantwoordelijkheid moet gedeeld worden om ons doel van nul ongevallen te bereiken. Dat betekent dat al onze werknemers moeten worden aangemoedigd om onveilige situaties te herkennen en er verantwoordelijkheid voor te nemen, op passende wijze te handelen en zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van hun collega's en contractarbeiders. Er zullen bewustmakingsinitiatieven worden genomen om een uniforme houding te bevorderen en iedereen aan te moedigen zich bij de genomen maatregelen aan te sluiten. 

Al vanaf de eerste dag krijgen de personeelsleden van Elia een grondige veiligheidsopleiding om ervoor te zorgen dat zij op ieder moment hun eigen veiligheid, die van hun collega's en het milieu respecteren. Bij de invoering van nieuwe werkmethoden wordt altijd voor een speciale opleiding gezorgd.

Voor Elia was het belangrijk om onze veiligheidscultuur - de manier waarop veiligheid bij Elia wordt ervaren - te meten om te weten waar wij staan en wat wij nog kunnen verbeteren. Elia behaalde het certificaat Safety Culture Ladder niveau 3.  De Safety Culture Ladder meet het maturiteitsniveau van de veiligheidscultuur van een bedrijf. Deze oefening toont aan dat wij onze instrumenten voor het beheer van gezondheids- en veiligheidsrisico's moeten blijven versterken, in overeenstemming met het Go4Zero-project, door meer aandacht te besteden aan aspecten die verband houden met het gedrag van onze werknemers.

Wij zijn allemaal veiligheidsleiders

De veiligheidsprestaties van Elia hangen af van onze mensen. Daarom investeren wij in inspirerende leiders die onze veiligheidscultuur vooruithelpen. Tegelijkertijd verwachten wij van al onze medewerkers dat zij altijd op een veilige manier werken, dat zij een veiligheidsgerichte houding en verantwoordelijk gedrag bevorderen en dat zij nooit compromissen sluiten op het gebied van veiligheid.

In het kader van het Go4Zero-programma werd er gestreefd naar bewustmaking en gedragingen die inherent zijn aan veiligheid. 

Wij verwachten dat onze aannemers zich net als wij inzetten voor een veilige en gezonde werkomgeving. Daarom willen wij enkel samenwerken met aannemers die onze veiligheidsambities delen en zich er uitdrukkelijk toe verbinden om samen met ons deze uitdaging aan te gaan.

Elia heeft ook een partnerschap voor twee jaar afgesloten met VIAS, het Belgisch instituut voor de Verkeersveiligheid, om de verkeersveiligheid bij haar medewerkers te bevorderen en hen bewust te maken van de risico's en de goede praktijken als weggebruikers (automobilisten, fietsers en voetgangers) in hun professionele en privéverplaatsingen.

Wij streven naar gezondheid en welzijn voor ons personeel

Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken (Wereldgezondheidsorganisatie). Elia wil deze ambitie waarmaken via verschillende initiatieven die tot doel hebben de werkomgeving en de ondersteuning van de werknemers te versterken en vooral preventief te handelen om het welzijn op het werk te verbeteren. Er worden verschillende initiatieven voorgesteld of georganiseerd om al onze werknemers bewust te maken van de mogelijke risico’s en hen te informeren over de oplossingen die zullen worden toegepast om het welzijn van alle werknemers te garanderen. Hierbij zal de focus liggen op hun mentale, emotionele en persoonlijke ontwikkeling. 

In de nieuwe en moeilijke context van de COVID-19-pandemie (en de daaropvolgende lockdowns) heeft Elia haar medewerkers regelmatig uitgenodigd om enquêtes in te vullen om beter te begrijpen hoe zij met de situatie omgaan en om te bepalen wat er kan worden gedaan om hen beter te ondersteunen. Er werden ook enkele initiatieven georganiseerd, zoals online ontspanningssessies of webinars over telewerken. 

Wij onderzoeken de invoering van een gezondheids- en veiligheidsbeheersysteem

Wij werken ook voortdurend aan de ontwikkeling van een sterk gezondheids- en veiligheidsbeheersysteem met geïntegreerde veiligheidsnormen en een duidelijke aanpak die voorrang geeft aan de gezondheid en veiligheid van onze werknemers, aannemers en het grote publiek. Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.