Gezondheid & veiligheid

Veiligheid komt altijd, overal en voor iedereen op de eerste plaats. Wij blijven investeren in veiligheid en we werken op een verantwoorde en veilige manier.

Together, we go for ZERO

Ons doel is nul ongevallen. Elke medewerker en aannemer kent de principes van ons veiligheidsprogramma. We zorgen ervoor dat de veiligheidsinstructies van de Elia groep correct worden toegepast om incidenten te voorkomen.

Elektrische infrastructuur is gevaarlijk en zal dat altijd zijn. Daarom is de veiligheid onze topprioriteit in alles wat wij ondernemen. De continue ontwikkeling van technische, management- en gedragscompetenties is bijgevolg een kernverantwoordelijkheid van ons Competence Centre.

Op managementniveau is de veiligheid de verantwoordelijkheid van de Chief Executive Officer en is een deel van de variabele bonus van de kaderleden aan de veiligheidsprestatie gekoppeld.

Het GO FOR ZERO-programma heeft vijf pijlers:

1 People & technical Skills


  • In deze steeds evoluerende wereld moet iedereen voortdurend zijn vaardigheden aanscherpen en bijleren. Het project People & Technical Skills brengt de technische en gedragsvaardigheden binnen Elia in kaart en werkt opleidingstrajecten uit ze te verbeteren

2 Operational & Safety Excellence


  • Feedback, een open dialoog en een regelmatige communicatie binnen en tussen onze teams zijn cruciaal om onze ambitieuze doelstellingen voor veiligheid, efficiëntie en operationele kwaliteit te bereiken. Continue verbetering vereist het onderzoek naar en de ontwikkeling van oplossingen voor operationele problemen.

3 Operational & Safety Excellence with DSOs


  • Elia deelt verschillende hoogspanningssubstations met distributienetbeheerders. Daarom hebben Elia en haar collega's in de distributiesector een project voor meer veiligheid gelanceerd.

4 Safety for Contractors


  • In het kader van de energietransitie onderneemt Elia het meest ambitieuze investeringsprogramma in haar geschiedenis. Samen met haar onderaannemers streeft Elia ernaar dat ook zij kunnen uitpakken met een optimale veiligheid en nul ongevallen.

5 Safety Leadership


  • Elia heeft structureel een managementstijl in de praktijk gebracht die werknemers aanmoedigt om risicogedrag te rapporteren en veilig te werken. De managers moeten inspireren, het goede voorbeeld geven en een klimaat van vertrouwen scheppen waarin alle werknemers veiligheidsgerichte attitudes en gedrag vertonen. Ze mogen ook nooit concessies doen aan de veiligheid.


We onderzoeken de invoering van een gezondheids- en veiligheidsbeheersysteem.

Er zijn gesprekken aan de gang met experts van 50Hertz over hun ervaring met de toepassing van het OHSAS 18001-systeem.

VeiligheidsmaatregelenDeze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.